Architektura MuratorKonkursyKONKURS NA PL. TRZECH KRZYŻY OGŁOSZONY

KONKURS NA PL. TRZECH KRZYŻY OGŁOSZONY

Więcej zieleni i miejsc do spotkań i spacerów zamiast węzła komunikacyjnego – tak można streścić założenia ogłoszonego właśnie konkursu urbanistyczno-architektonicznego na koncepcję odnowienia i przebudowy Placu Trzech Krzyży w Warszawie.

Celem konkursu jest uzyskanie wysokiej jakości, reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, w której plac mógłby spełniać tradycyjną rolę miejsca spotkań i spacerów, jak również uroczystych wydarzeń. Plac wymaga wyeksponowania swoich historycznych i turystycznych walorów. Obecnie centrotwórczy potencjał Placu Trzech Krzyży jest zdominowany przez układ drogowy i pełni rolę przede wszystkim węzła komunikacyjnego i parkingu.

Bardzo ważnym kryterium konkursowym jest też spójność przyszłego placu, zarówno z układem przestrzennym południowego śródmieścia, jak i przede wszystkim rewitalizowanego Traktu Królewskiego. W aspekcie technicznym istotne jest natomiast uzyskanie takich rozwiązań projektowych odnośnie ukształtowania przestrzeni i nawierzchni placu, które umożliwiałyby ewentualną realizację parkingu podziemnego w drugim etapie inwestycji.

Terminy
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do dnia 26.02.2010 do godz. 15.00;
Składanie prac konkursowych: do dnia 13.05.2010 do godziny 15.00;
Rozstrzygnięcie konkursu: do 4 tygodni od terminu składania prac konkursowych.

Kryteria oceny prac konkursowych
Jakość przestrzeni publicznej maksymalnie 45 pkt.
Rozwiązania komunikacyjne maksymalnie 45 pkt.
Ekonomiczność proponowanych rozwiązań maksymalnie 10 pkt.

Nagrody
1. nagroda, w wysokości 56 000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki;
2. nagroda, w wysokości 36 000 PLN;
Wyróżnienia, w łącznej wysokości 36 000 PLN

Koszt realizacji inwestycji na podstawie projektu wyłonionego w konkursie nie może przekroczyć kwoty 16 milionów złotych netto. Podana kwota nie obejmuje kosztów realizacji parkingu podziemnego.

Jury
Przewodniczący:  arch. Jolanta Latała (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. W-wy)
dr arch. Krzysztof Bojanowski (SARP)
arch. Tomasz Gamdzyk (Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej BAiPP Urzędu m.st. W-wy)
inż. Janusz Galas (Inżynier Ruchu m. st. Warszawy) 
arch. Jerzy Grochulski (SARP);
Sędzia referent: dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (TUP)
arch. krajobrazu Dorota Rudawa
prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski

Zakres szczegółowego opracowania pracy po konkursie

Uczestnik konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej zobowiązany będzie do:

Opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej (materiały wyjściowe do projektowania, projekty budowlane i wykonawcze), materiałów przetargowych (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) stanowiące podstawę do realizacji zadania;
Pełnienia nadzorów autorskich przy realizacji projektu;
Sporządzenia wytycznych do projektu planu miejscowego dla rejonu Placu Trzech Krzyży;
Sporządzenia wytycznych do wielobranżowego projektu garażu podziemnego;

Organizatorem konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa (z siedzibą pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa), w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.

REGULAMIN


Strona internetowa konkursu: www.um.warszawa.pl

Plac Trzech Krzyży w Warszawie
Plac Trzech Krzyży, Warszawa
Fot.: mat.: UM Warszawa
Plac Trzech Krzyży w Warszawie Wyniki konkursu urbanistyczno-architektonicznyego na koncepcję odnowienia i przebudowy Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Obejrzyj galerię wszystkich prac!!