Architektura MuratorKonkursyKonkurs na projekt parku w Starych Babicach

Konkurs na projekt parku w Starych Babicach

Urząd gminy Stare Babice  ogłasza konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji parku gminnego w miejscowości Stare Babice

Stare Babice; lokalizacja na mapie Polski

Park powstać ma w miejscowości Stare Babice. W konkursie architektonicznym brać będą mogli uczestnicy dysponujący możliwością realizacji pracy konkursowej – w składzie zespołu realizującego nową inwestycję znaleźć się musi przynajmniej jeden architekt krajobrazu i oraz projektanci z uprawnieniami pozwalającymi na realizację całego założenia; szczegółowe wymagania określone zostały w regulaminie konkursu architektonicznego, udostępnionym na stronie internetowej organizatora konkursu. Całkowity koszt inwestycji nie może przekroczyć 1500 000 zł.

Kryteria oceny prac konkursowych:
- walory architektoniczno - urbanistyczne koncepcji; 80%
- szacunkowy koszt wykonania prac realizowanych na podstawie szczegółowego opracowania pracy konkursowej; 10%
- koszt szczegółowego opracowania pracy konkursowej; 10%

Terminy
14 sierpnia 2013 – termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
4 października 2013 – termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda –  6 000 zł oraz zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II nagroda – 1500 zł
Organizator konkursu architektonicznego zastrzega sobie możliwość nie przyznania I nagrody.

Więcej informacji, kontakt i materiały konkursowe: www.bip.babice-stare.waw.pl/public/?id=126598

Gmina Stare Babice, Rynek 32, 05-082 Stare Babice, woj. mazowieckie, tel. 0-22 722 95 36, faks 0-22 722 95 36.
www.bip.stare-babice.pl

Wyniki konkursu architektonicznego na projekt Sądu Rejonowego w Nysie Sąd Apelacyjny we Wrocławiu we współpracy z opolskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) ogłosił w lipcu 2013 otwarty konkurs na projekt architektoniczny nowej siedziby. Znamy już zwycięzców - pierwszą nagrodę w konkursie architektonicznym otrzymała pracownia Atelier Loegler.
Domy na wodzie. Warszawska pracownia WXCA nagrodzona w międzynarodowym konkursie architektonicznym Pracownia WXCA otrzymała I nagrodę w rozstrzygniętym w grudniu 2013 konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji Bałtyckiego Parku Sztuki w estońskim mieście Parnawa (Pärnu)
SARP Kraków: wyniki konkursu na projekt Ratusza Marszałkowskiego Krakowski oddział SARP 16 października 2013 ogłosił wyniki konkursu na projekt Ratusza Marszałkowskiego w Krakowie. Pierwsza nagroda nie została przyznana
Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Historia konkursu architektonicznego W 2007 roku na łamach miesięcznika "Architektura-murator" prezentowany był konkurs na projekt nowego gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wobec ostatnich wydarzeń przypominamy historię prestiżowego konkursu architektonicznego...  
Konkurs na projekt identyfikacji wizualnej Dworca Centralnego w Warszawie PKP S.A. zaprasza do udziału w konkursie na projekt identyfikacji wizualnej – logo oraz materiałów promocyjnych – Dworca Centralnego w Warszawie. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 26 września 2013
H&M Home. Konkurs na projekt instalacji promującej markę H&M ogłasza otwarty konkurs na projekt instalacji, która eksponowana będzie w przestrzeni publicznej Warszawy, Poznania lub Krakowa. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 27 września