Konkurs na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę galerii Bunkier Sztuki w Krakowie

i

Autor: Archiwum Architektury Widok Miejskiego Pawilonu Wystawowego od strony Plant, lata 60. XX wieku, fot. Daniel Zawadzki, z zasobu archiwum artysty

Konkurs na projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy siedziby galerii Bunkier Sztuki w Krakowie

2016-06-06 11:31

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 22 czerwca 2016 roku.

Pawilon wystawowy przy krakowskich Plantach powstał w 1965 roku według projektu Krystyny Tołłoczko-Różyskiej jako siedziba lokalnego oddziału Biura Wystaw Artystycznych. Następne dekady użytkowania budynku przyniosły nieuchronne modyfikacje jego wnętrza i zewnętrza, pozbawiając go znacznej części oryginalnego piękna i niepowtarzalności. Cele konkursu to m.in. przywrócenie autorskiej formy budynku, a także oczyszczenie go ze zbędnych naleciałości, otwarcie na otaczający krajobraz miejski oraz zapewnienie szerszej perspektywy na niezwykłą, brutalistyczną fasadę.

Szerzej o historii i architekturze pawilonu wystawowego przy plantach w rozmowie z Pauliną Hyłą, jedną z kuratorek wystawy Z mojego okna widać wszystkie kopce.

Terminy:

22 czerwca 2016 - 12:00 - termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 8 lipca 2016 - data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów

Nagrody:

I nagroda - 70 000 PLN oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowejII nagroda - 40 000 PLNIII nagroda - 20 000 PLN Wyróżnienie (miejsce czwarte) – 10 000 PLNWyróżnienie (miejsce piąte) – 5 000 PLN.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne na stronie internetowej galerii Bunkier Sztuki.