Architektura MuratorKonkursyKonkurs na projekt urbanistyczny: „Gdzie jest Muzeum Niepodległości?!”

Konkurs na projekt urbanistyczny: „Gdzie jest Muzeum Niepodległości?!”

Muzeum Niepodległości w Warszawie ogłasza otwarty konkurs na projekt urbanistyczny otoczenia muzeum. Termin składania prac konkursowych upływa 12 grudnia

Architektura Polski Niepodległej

Zadanie konkursowe
Ukształtowanie otoczenia siedziby Muzeum Niepodległości w Warszawie zmierzające do wydobycia walorów przestrzeni miejskiej poprzez powiązanie pałacu z jego najbliższą okolicą.

Cel konkursu
Celem konkursu jest wywołanie dyskusji dotyczącej jakości przestrzeni miejskiej otoczenia Muzeum Niepodległości w Warszawie w oparciu o obecne istniejące uwarunkowania funkcjonalne, kompozycyjne i wizerunkowe tego fragmentu miasta. Spodziewamy się innowacyjnych propozycji, które przyniosą rozwiązanie obecnej, daleko niezadowalającej sytuacji pałacu Przebendowskich, siedziby muzeum, wykorzystujące jego usytuowanie względem szlaków komunikacyjnych do stworzenia silniejszej integracji wizualnej i informacyjnej z miastem.

Jury
1. dr hab. inż. Anna Dybczyńska-Bułyszko, architekt, wykładowczyni na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, autorka publikacji naukowych z dziedziny architektury i urbanistyki Warszawy XX w.
2. Jarosław Zieliński, historyk architektury i varsavianista, autor publikacji o Warszawie (m.in. serii "Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy"), szef Działu Historycznego w Redakcji WMI "Stolica", laureat nagród za działalność upowszechniającą wiedzę o Warszawie
3. Aleksandra Stępień, historyk sztuki, Prezes Stowarzyszenia "Miasto Moje A w Nim" zajmującego się upowszechnianiem dyskusji o jakości przestrzeni publicznej miast, jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki okresu odbudowy Warszawy w pierwszym dziesięcioleciu po II wojnie światowej.
4. Krzysztof Mordyński, historyk, kurator prowadzący projekt "Architektura Polski niepodległej", autor prac naukowych i popularnonaukowych dotyczących architektury i urbanistyki Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem okresu socrealizmu.

Problemy
Projekt powinien uwzględniać duże możliwości powiązania pałacu z otaczającą go przestrzenią oraz związane z nią problemy, np.:
1. Bezpośrednie sąsiedztwo szlaku pieszo-spacerowego pomiędzy Ogrodem Saskim a parkiem Krasińskich.
2. Bliskość szlaku turystycznego pomiędzy placem Bankowym a Starym Miastem.
3. Problem dostępności do pałacu dla pieszych.
4. Walor unikalności architektury pałacu.
5. Problem widoczności pałacu z przystanków komunikacji miejskiej w al. Solidarności przy placu Bankowym.
6. Problem widoczności pałacu w perspektywie al. Solidarności od strony Woli.
7. Problem widoczności pałacu z tarasu przy ul. Miodowej nad zachodnim wylotem tunelu al. Solidarności
8. Problem widoczności pałacu z poziomu jezdni al. Solidarności od strony wschodniej.
9. Problematyczne usytuowanie pałacu na środku na arterii komunikacyjnej samochodowej, tramwajowej i autobusowej, jednocześnie wzmacniające jego ekspozycję.
Projekt może wykorzystać także inne, bardziej wyrafinowane możliwości powiązania pałacu z otoczeniem.

Sposób przygotowania prac
Czytelny dla nieprofesjonalistów, osób mniej zorientowanych w problemach architektury.

Prace konkursowe
Wydruki A3 wraz z płytą CD za nagranymi plikami w formacie JPG lub TIFF.
Prosimy o przygotowanie minimum dwóch plansz:
1. koncepcji na planie, w skali odpowiedniej do zakresu rozwiązania
2. wizualizacji
Prace należy składać osobiście w Muzeum Niepodległości w Warszawie do dnia 12 grudnia 2012 r. do godz. 17.00. Prace zgłoszone po tym terminie nie zostaną przyjęte.
Praca powinna być opatrzona kodem-hasłem. Praca nie może być podpisana, ani oznaczona w sposób umożliwiający identyfikację autora bez rozwiązania kodu-hasła. Wraz z pracą należy złożyć zamkniętą kopertę z tym samym kodem-hasłem na wierzchu koperty oraz rozwiązanie kodu-hasła wewnątrz. Rozwiązanie powinno zawierać dane: imię, nazwisko, kontakt telefoniczny i mailowy do autora pracy.
Dla prac nagrodzonych: obowiązek doniesienia plansz w formacie 100x70 po ogłoszeniu przyznania nagród, a przed odbiorem nagrody. Plansze zostaną wystawione na ekspozycji czasowej w hallu Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Nagrody
Jury powołane przez dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie spośród przyjętych prac przyzna nagrody:
I nagrodę w wysokości 1000 PLN
II nagrodę w wysokości 500 PLN
III nagrodę w wysokości 250 PLN
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość innego podziału nagród w ramach puli.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 grudnia 2012 r. podczas uroczystego finisażu wystawy „Architektura Polski niepodległej. Idea w przestrzeni miasta wczoraj i dziś.”

Konkurs jest organizowany w ramach projektu Architektura Polski Niepodległej. Idea w przestrzeni miasta wczoraj i dziś, realizowanego w Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Partnerzy Projektu:
Narodowe Archiwum Cyfrowe, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk i Stowarzyszenie Architektów RP Oddział Warszawski.
Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Kontakt

Krzysztof Mordyński, kurator wystawy „Architektura Polski niepodległej”
kmordynski@muzeumniepodleglosci.art.pl
tel. 600 958 934


Socrealizm i architektura Warszawy: wirtualna wystawa rysunków architektonicznych W stołecznym Muzeum Niepodległości wiosną 2013 roku prezentowana była wystawa Warszawski Tusz – wizje architektury Warszawy, kreślone w latach panowania socrealizmu. Wirtualna wersja ekspozycji dostępna jest on-line
Socrealizm i architektura Warszawy. Wykład w Muzeum Niepodległości Warszawskie Muzeum Niepodległości zaprasza na wykład Krzysztofa Mordyńskiego Koncepcja i estetyka miasta w rysunkach architektonicznych początku lat 50. XX wieku, poświęcony socrealizmowi w architekturze Warszawy
Odkryj nieznaną twarz warszawskiego Śródmieścia Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Historii Polski i Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają 28 lipca wszystkich chętnych do udziału w grze miejskiej, toczącej się w centrum stolicy
Wystawa „Architektura Polski niepodległej” w warszawskim Muzeum Niepodległości. Galeria Do grudnia w Muzeum Niepodległości w warszawskim Pałacu Radziwiłłów oglądać można wystawę „Architektura Polski niepodległej”. Ekspozycja stanowi wybór realizacji architektów i urbanistów Dwudziestolecia Międzywojennego