Architektura MuratorKonkursyKonkurs na projekt zabawki architektonicznej

Konkurs na projekt zabawki architektonicznej

Wystawę nagrodzonych prac będzie można oglądać do 13 czerwca w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.

fotka z /zdjecia/Konkurs-zabawka_architektoniczna_m_01.jpg

Konkurs na projekt zabawki architektonicznej został rozstrzygnięty. Na konkurs nadesłano 95 prac. Jury w składzie Zofia Bisiak, Bartosz Haduch, Natalia Luniak, Łukasz Tabakowski, Tadeusz Wieczorek nagrodziło 7 prac. 22 zostały zakwalifikowane na wystawę, która odbędzie się w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek 14. maja 2010 roku. Wystawę będzie można oglądać do 13. czerwca 2010 roku. Laureaci konkursu zostali zaproszeni na warsztaty zabawkarskie (Akademia Łucznica, k. Pilawy, 30.04 - 3.05.2010). W trakcie warsztatów uczestnicy wykonali prototypy swoich zabawek, które następnie zostały "przetestowane" przez dzieci z okolicznych wsi.

1. miejsce Domiko
Joanna Łyczek, Piotr Łyczek

Uzasadnienie Jury:
Zabawka zachęca do poznawania innych regionów i róznych typów budownictwa ludowego. Może stać się narzędziem edukacji regionalnej, przydatnym np. jako pomoc szkolna. Na uwagę zasługuje również kompleksowe opracowanie projektu (opakowanie i identyfikacja wizualna) oraz estetyka pracy konkursowej.

2. miejsce PROmoFORMA
Joanna Nosal, Natalia Rowińska

Uzasadnienie Jury:
Babki do piasku w kształcie nowoczesnych budynków to prosty, ale oryginalny pomysł. Doceniony został ich walor edukacyjny. Zabawa w piasku, najpopularniejszym dziecięcym "budulcu" pobudza kreatywność, pozwala na łączenie różnych form, przebudowywanie i burzenie.

3. miejsce Moje Miasto
Michał Stankiewicz

Uzasadnienie Jury:
Zabawka została doceniona za prostotę i syntetyczność. Przestrzeń miejska, uzyskana przy pomocy prostych elementów, może stać się tłem do kolejnych zabaw. Elementy te można dowolnie przekształcać i dodawać kolejne, co daje nieskończoną możliwość kombinacji.

Na stronie konkursu www.pracowniak.pl/konkurs.html zamieszczone zostały wszystkie nagrodzone oraz zakwalifikowane na wystawę prace, wraz z werdyktem jury. Konkurs jest jednym z elementów projektu "Zabawka architektoniczna jako narzędzie edukacji regionalnej", realizowanego w ramach programu Akademia Orange.


KONKURS

Zabawka powinna rozwijać umiejętności manualne, wyobraźnię przestrzenną, kreatywność, zmysł estetyczny. Przedmiot rozumiany jako nie tylko klocki i zestawy konstrukcyjne ma za zadanie wprowadzić dziecko w świat zbudowany, rozbudzić zainteresowanie otaczającą przestrzenią, ze zwróceniem uwagi na różnorodność architektury w Polsce i na świecie. Tłumacząc podstawowe zjawiska związane z konstrukcją budynku, pozwoli poznać dziedzictwo kulturowe i historię regionu.

REGULAMIN

Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest pracownia k., z siedzibą w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 33/13, 30-519 Kraków oraz Stowarzyszenie Akademia Łucznica z siedzibą w Łucznicy 10, 08-440 Pilawa.

Sekretariat konkursu
pracownia k.
ul. Zamoyskiego 33/13
30-519 Kraków

Sekretarzem konkursu jest Anna Komorowska,
tel. 122 963 076, 795 577 557,
e-mail: biuro@pracowniak.pl
www.pracowniak.pl/konkurs.html

Przedmiot i cel konkursu
Przedmiotem konkursu jest projekt zabawki. Poprzez zabawkę rozumiemy przedmiot służący do zabawy, przeznaczony dla dzieci. Zabawka powinna nawiązywać do zagadnień związanych z architekturą, w tym również architekturą regionalną, budownictwem, urbanistyką lub konstrukcjami. Projektantom pozostawia się wybór:

rodzaju zabawki (mogą to być klocki, zestawy konstrukcyjne, gry planszowe, logiczne lub strategiczne, puzzle, domki dla lalek, modele budowli, zabawki miękkie i inne);

materiału, z którego będzie wykonana zabawka (drewno, tworzywo sztuczne, tkanina, papier i inne), z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa;

przedziału wiekowego, dla którego będzie przeznaczona zabawka, przy czym projektant jest zobowiązany do wyraźnego określenia dla jakiego przedziału wiekowego przeznaczony jest jego projekt.

Szczególnie należy zwrócić uwagę na funkcję edukacyjną zabawki.

Cel
wyłonienie najlepszych projektów zabawek architektonicznych;
promocja projektantów, stworzenie im możliwości rozwoju i zdobycia nowych doświadczeń;
promocja idei edukacji architektonicznej i regionalnej.

Harmonogram konkursu
Regulamin i karta zgłoszeniowa na stronie internetowej konkursu www.pracowniak.pl/konkurs.html

1 lutego 2010 – ogłoszenie konkursu
1 lutego 2010-15 marca 2010 – możliwość zadawania pytań
22-26 marca 2010 – termin składania prac w sekretariacie konkursu (liczy się data wpłynięcia pracy)
29 marca 2010-9 kwietnia 2010 – posiedzenie jury konkursowego
12 kwietnia 2010 – ogłoszenie wyników na stronach organizatorów, zwycięscy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo
1-4 maja 2010 – warsztaty zabawkarskie z udziałem laureatów konkursu w ośrodku Stowarzyszenia Akademia Łucznica
21-30 maja 2010 – wystawa pokonkursowa
14-30 czerwca 2010 – możliwość odbioru nienagrodzonych prac

Uczestnictwo w konkursie
Otwarty konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów wyższych uczelni plastycznych i wydziałów architektury, projektantów, architektów, w tym architektów wnętrz i krajobrazu, oraz wszystkich zainteresowanych tematem.
Prace mogą być zgłaszane indywidualnie lub w zespołach nie większych niż 3 osoby.

Wymagania projektowe i sposób składania prac
Za kompletny projekt uważa się pracę złożoną z:
części rysunkowej, zawierającej wizualizację przedstawioną w postaci rysunków perspektywicznych lub aksonometrycznych, renderów lub zdjęć prototypów;
części opisowej, zawierającej opis funkcjonalności zabawki, proponowanych materiałów oraz przedziału wiekowego, dla którego jest przeznaczona.
Uwaga! Wykonanie prototypu nie jest wymagane. Projektanci, którzy zdecydują się na przygotowanie prototypu proszeni są o przesłanie tylko jego zdjęć!
Projekt należy przedstawić na sztywnej planszy o wymiarach 70x100 cm w dowolnym układzie, zawierającej zarówno część rysunkową, wykonaną dowolną techniką, jak i część opisową. Plansza powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie i opatrzona dopiskiem „Konkurs na projekt zabawki architektonicznej”. Na planszy, ani na kopercie, nie mogą znaleźć się żadne dane wskazujące na autora pracy.
Do projektu należy dołączyć płytę CD, zawierającą wersję elektroniczną planszy, w formacie .jpg, .tif lub .pdf. Płyta może znajdować się w tej samej kopercie co plansza. Na płycie nie mogą znajdować się żadnej dane wskazujące na autora pracy.
Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową z podpisanym oświadczeniem autora, dołączoną do niniejszego regulaminu. Kartę należy umieścić w drugiej zaklejonej kopercie. Na kopercie nie mogą znaleźć się żadne dane wskazujące na autora pracy.

Nagrody
Nagroda dla najlepszych projektantów składa się z nagrody pieniężnej i zaproszenia do udziału w warsztatach zabawkarskich. Warsztaty odbędą się w pierwszy weekend maja, w ośrodku Stowarzyszenia Akademia Łucznica. Podczas 4 dni warsztatowych projektanci wspólnie z prowadzącymi, zaprojektują, a następnie wykonają zabawkę nawiązującą do tradycyjnej architektury regionu Mazowsza. Będzie to również okazja do zapoznania się, wymiany doświadczeń, nauki nowych technik i wypróbowania swoich pomysłów.

nagroda główna: 2 000 PLN oraz zaproszenie do udziału w warsztatach zabawkarskich o wartości 500 PLN; 
drugie miejsce: 1 000 PLN oraz zaproszenie do udziału w warsztatach zabawkarskich o wartości 500 PLN;
trzecie miejsce: 500 PLN oraz zaproszenie do udziału w warsztatach zabawkarskich o wartości 500 PLN;
dwa wyróżnienia: zaproszenie do udziału w warsztatach zabawkarskich o wartości 500 PLN;

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału puli nagród, jeżeli taka będzie decyzja jury.
Zaproszenia do udziału w warsztatach zabawkarskich w ośrodku Stowarzyszenia Akademia Łucznica nie można zamienić na ekwiwalent pieniężny. Może jednak zostać odstąpione osobie trzeciej.

Jury konkursowe
Zofia Bisiak – historyk sztuki, wiceprezes Stowarzyszenia Akademia Łucznica
Bartosz Haduch – architekt, założyciel biura NArchitekTURA
Natalia Luniak – projektantka zabawek, założycielka Kalimby
Łukasz Tabakowski – projektant form przemysłowych
Tadeusz Wieczorek – plastyk, Centrum Sztuki Dziecka, Dział Sztuki i Edukacji Kulturalnej

Jury może zrezygnować z przyznania pierwszej nagrody. Organizator zastrzega sobie również prawo do unieważnienia konkursu w przypadku zbyt niskiego poziomu nadesłanych prac.

Wystawa pokonkursowa
Prace po zakończeniu wystawy pokonkursowej nie będą odsyłane do ich autorów. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatorów. Prace nienagrodzone będzie można odebrać osobiście w terminie 14-30 czerwca 2010.

Konkurs na projekt hali i głównego stadionu warszawskiej Skry Nowoczesna hala sportowa i stadion lekkoatletyczny powstaną w ramach II etapu modernizacji Ośrodka Wawelska, czyli dawnej Skry. Władze Warszawy ogłaszają konkurs na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej obu obiektów.
Zielone Tarasy Kultury: wyniki konkursu na zagospodarowanie parku 18 Marca i skweru Pionierów w Kołobrzegu Władze Kołobrzegu we współpracy z koszalińskim oddziałem SARP rozstrzygnęły konkurs na nowe zagospodarowanie dwóch przestrzeni publicznych w centrum miasta: parku 18 Marca i skweru Pionierów. Zwyciężyła warszawska pracownia JAZ+Architekci.
Konkurs na projekt strzelnicy golfowej na Mazurach Spółka Universe Properties Group, właściciel kompleksu Masurian Yacht & Golf Resort powstającego między Giżyckiem a Węgorzewem, ogłosiła konkurs na projekt strzelnicy golfowej wraz z budynkiem klubowym i zapleczem gastronomicznym.
Konkurs na siedzibę Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie planuje budowę nowej siedziby Wydziału Informatyki. Właśnie ogłosił konkurs na jej projekt. W jury m.in. architekci Maciej Miłobędzki, Karol Barcz, Piotr Śmierzewski, Karol Nieradka i Grzegorz Wojtkun.
Konkurs na projekt zagospodarowania dwuhektarowego terenu w centrum Jeleniej Góry W ścisłym centrum Jeleniej Góry powstać ma nowoczesne targowisko z zielenią i atrakcyjnym terenem rekreacyjnym. Władze miasta właśnie ogłosiły konkurs na projekt nowego zagospodarowania blisko dwuhektarowego obszaru w śródmieściu.
Konkurs na projekt wystawy w Muzeum Bitwy Warszawskiej Muzeum Wojska Polskiego ogłosiło rekomendowany przez SARP konkurs na projekt ekspozycji stałej nowo powstającego Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Składanie wniosków do 28 listopada.