Konkurs na projekt zagospodarowania dwuhektarowego terenu w centrum Jeleniej Góry

i

Autor: Archiwum Architektury Obszar opracowania konkursowego; il. A2P2 architecture & planning

Konkurs na projekt zagospodarowania dwuhektarowego terenu w centrum Jeleniej Góry

2022-11-22 13:02

W ścisłym centrum Jeleniej Góry powstać ma nowoczesne targowisko z zielenią i atrakcyjnym terenem rekreacyjnym. Władze miasta właśnie ogłosiły konkurs na projekt nowego zagospodarowania blisko dwuhektarowego obszaru w śródmieściu.

Przedmiotem ogłoszonego właśnie konkursu architektonicznego jest opracowanie propozycji zagospodarowania blisko dwuhektarowego obszaru w  śródmieściu Jeleniej Góry. Przestrzeń od północy graniczy z ul. Chrobrego, od zachodu z ul. Kasprowicza, a od wschodu z zabudową położoną przy ul. Wyszyńskiego. Przez dziesiątki lat znajdowały się tu tereny zieleni urządzonej. W XVIII wieku ogród w stylu francuskim ufundował w tym miejscu zamożny kupiec Daniel von Buchs, później założenie należało do rodziny Weinholdów, a do 1989 roku funkcjonowało jako zakład ogrodniczy, gdzie uprawiano rośliny użytkowe i ozdobne. W latach 90. teren między Kasprowicza i Wyszyńskiego zaczęto wykorzystywać jako targowisko. Tak było aż do 2020 roku, kiedy to władze miasta zdecydowały o likwidacji bazaru i ucywilizowaniu handlu w tym miejscu. Uczestnicy konkursu mają więc wyjątkowe trudne zadanie. Powinni pogodzić zarówno tradycje historyczne, jak i te bardziej współczesne. Jak czytamy w założeniach, nowe zagospodarowanie ma przede wszytskim sprzyjać rozwojowi funkcji centrotwórczych i służyć jako miejsce spotkań mieszkańców, teren zieleni oraz obszar ewentualnego handlu lokalnego Podstawowe oczekiwania określone są w Planie Rozwoju Lokalnego: Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa terenu po byłym targu miejskim „Flora” ukierunkowana na stworzenie ogólnodostępnego nowoczesnego targowiska z parkingiem oraz przyległym atrakcyjnym rekreacyjnym terenem zielonym. Celem działania jest utworzenie w centrum miasta miejsca dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, będącego jednocześnie atrakcyjnym miejscem rekreacyjnym sprzyjającym integracji międzypokoleniowej, rozwoju tradycji i kultury przedsiębiorczości, budowaniu tożsamości lokalnej. Miasto chce wesprzeć i wypromować ideę „kupuj lokalnie” poprzez poparcie dla lokalnego handlu i lokalnej przedsiębiorczości.Konkurs obejmuje część ideową i realizacyjną. Wyniki z jednej strony będą stanowić podstawę do konsultacji społecznych na temat przyszłości tego terenu i posłużą do ustalenia założeń nowego planu miejscowego. Z drugiej, organizatorzy zapowiadają, że część propozycji w zakresie przestrzeni publicznej zostanie zrealizowana. Dotyczy to zwłaszcza terenu zieleni ogólnodostępnej oraz – nieobowiązkowo – przestrzeni dla lokalnego handlu. Za realizację konkursu i opracowanie warunków odpowiada pracownia A2P2 architecture & planning. W skład siedmioosobowego jury wchodzą: Aleksandra Wasilkowska, architektka, ekspertka w zakresie tematyki miejskiego handlu (przewodnicząca), Sylwia Bajor, naczelniczka Wydziału Architektury, Urbanistyki i Budownictwa Urzędu Miasta Jeleniej Góry, Łukasz Pancewicz, urbanista, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, Urszula Forczek-Brataniec, architektka i architektka krajobrazu, prof. Politechniki Krakowskiej w Katedrze Architektury Krajobrazu, Piotr Górka, architekt, doradca w Związku Miast Polskich, Renata Kwiatek, p.o. dyrektorki Departamentu Rozwoju Urzędu Miasta Jeleniej Góry oraz Julian Wajenerowski z miejskiego Wydziału Architektury, Urbanistyki i Budownictwa.Pula nagród w konkursie wynosi 50 tys. zł. Za zajęcie pierwszego miejsca przewidziano 35 tys. zł oraz zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi polegającej na uszczegółowieniu pracy konkursowej, opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla wydzielonego fragmentu terenu i wytycznych do nowego planu zagospodarowania przestrzennego, za zajęcia miejsca drugiego – 10 tys. zł, a za miejsce trzecie 5 tys. zł. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 1 grudnia, składania prac – 7 lutego 2023 roku. Więcej informacji oraz regulamin na stronie: platformazakupowa.pl.

CHCĘ SIĘ ZAPISAĆ