Konkurs na rewitalizację parku Pole Mokotowskie

i

Autor: Archiwum Architektury Pole Mokotowskie (fot. Wistula/CC 3.0/Wikimedia Commons)

Konkurs na rewitalizację parku Pole Mokotowskie

2018-01-26 10:23

Jak nadać nowe oblicze jednemu z największych parków w Warszawie? Oddział Warszawski SARP i Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zapraszają do udziału w konkursie.

Projekt ma objąć wykonanie koncepcji ogólnej całego terenu Parku wraz ze szczegółowymi koncepcjami poszczególnych obszarów - w taki sposób, aby aktywizowały one oraz integrowały lokalną społeczność. Poszczególne przestrzenie, takie jak tereny wód otwartych, strefy dzikiej przyrody, pawilony i zorganizowane miejsca rekreacji, mają przyciągać mieszkańców niezależnie od płci, wieku i zamożności. Wszystkie nowe elementy mają zostać wpisane w istniejącą strukturę przestrzenną parku.

Nowy projekt ma być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również twórczo rozwinąć wytyczne projektowe dla tego obszaru.

Harmonogram konkursu

16 lutego - termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

19 czerwca - termin składania prac konkursowych

6 lipca - ogłoszenie wyników

Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie konkursu.