Architektura MuratorKonkursyKonkurs na zagospodarowanie przestrzeni przed siedzibą Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Konkurs na zagospodarowanie przestrzeni przed siedzibą Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki we współpracy z lokalnym oddziałem SARP zaprasza do udziału w konkursie na projekt zagospodarowania przedpola obecnej siedziby Wydziału Architektury przy ul. Podchorążych. Składanie wniosków do  15 sierpnia.

Konkurs na zagospodarowanie przestrzeni przed siedzibą Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
Pałac Królewski w Łobzowie, obecnie siedziba Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej; fot. materiały konkursowe

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej mieści się w dawnej rezydencji królewskiej przy ul. Podchorążych 1. Zabytkowy gmach, nazywany pałacem w Łobzowie, w XIX wieku mieścił m.in. Szkołę Kadetów, a od 1918 roku Podchorążówkę. Zespół słynął niegdyś z pięknych ogrodów. Jak czytamy w regulaminie, był ważnym ośrodkiem sztuki krajobrazowej i przez przynajmniej dwa stulecia, w XVI i XVII wieku, wykształcił swoisty wzorzec ogrodu włoskiego, kompozycji, która przez Janusza Bogdanowskiego określana była jako „ogród sarmacki”. Założeniem ogłoszonego właśnie konkursu architektonicznego jest przywrócenie tych wartości.

Organizatorzy zastrzegają jednak, że dla obecnego użytkownika niezwykle ważne jest podniesienie walorów estetycznych, dydaktycznych i uwzględnienie aspektów środowiskowych związanych z rozwiązaniami opartymi na przyrodzie (nature-based solutions). Zamawiający oczekuje rozwiązań innowacyjnych, sprzyjających kreatywności studentów i edukacji odwiedzających, miejsca atrakcyjnego dla spotkań i wydarzeń, w którym znajdzie się przestrzeń dla nauki (warsztaty) i sztuki (wystawy) – informują. Uczestnicy konkursu mają zaprojektować m.in. nowy układ przestrzenny z uwzględnieniem ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, jezdnych i ścieżek rowerowych, a także stanowisk parkingowych z propozycją nawierzchni. Należy ponadto rozplanować strefy o funkcji edukacyjnej, ekspozycyjnej i rekreacyjnej, przewidzieć rozmieszczenie nowych nasadzeń i elementów małej architektury. 

W 10-osobowym jury zasiadają architekci Borysław Czarakcziew (przewodniczący), Tomasz Kapecki, Magdalena Kozień-Woźniak, Tomasz Kozłowski, Agata Zachariasz, Witold Zieliński i Piotr Turkiewicz, pełniący funkcję małopolskiego konserwatora zabytków, a także Grzegorz Stawowy, radny Miasta Krakowa, Jarosław Tabor, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej oraz architekt krajobrazu Marek Szeniawski.

Pula nagród wynosi 30 tys. zł. Za zajęcie pierwszego miejsca przewidziano 15 tys. zł, za miejsce drugie 10 tys. zł, a za trzecie – 5 tys. zł. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 15 sierpnia, składania prac – 19 października. Ogłoszenie wyników planowane jest do 28 października. Więcej informacji oraz regulamin na stronie www.sarp.krakow.pl.

Konkurs na pawilon dla bezdomnych kotów w Warszawie Władze Warszawy ogłosiły konkurs na projekt nowej kociarni w Wawrze. Pawilon będzie mógł przyjąć do 300 kotów.
Konkurs na projekt rewitalizacji Miejskiego Parku Rodzinnego w Redzie Władze Redy ogłosiły konkurs na rewitalizację i rozbudowę Miejskiego Parku Rodzinnego. Zadaniem uczestników jest m.in. zaprojektowanie tężni oraz wodnego placu zabaw.
Konkurs na projekt sali sportowej w Miechowie Gmina i Miasto Miechów ogłosiły konkurs na projekt nowej sali sportowej w Miechowie. W jury m.in. Piotr Lewicki, Marcin Brataniec i Piotr Chuchacz. Składanie wniosków do 8 sierpnia.
Polacy zwyciężyli w konkursie inwestorskim na projekt kawiarni u podnóża wulkanu Hverfjall na Islandii Polscy architekci Weronika Plata i Wiktor Stankiewicz zajęli pierwsze miejsce w realizacyjnym konkursie na projekt kawiarni u podnóża wulkanu Hverfjall w północnej Islandii. „Koncepcja doskonale łączy krajobraz z architekturą” – napisało jury w uzasadnieniu.
Wyniki konkursu na projekt kulturoteki w Starej Miłosnej W konkursie na projekt nowej kulturoteki na osiedlu Stara Miłosna w Warszawie zwyciężyło  xystudio. Architekci zaprojektowali obiekt o prostej, modułowej bryle i drewnianej konstrukcji z zielenią na dachu oraz głównej fasadzie.
Konkurs na projekt rozbudowy wojewódzkiej straży pożarnej w Toruniu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu we współpracy z lokalnym oddziałem SARP zaprasza do udziału w konkursie na projekt modernizacji i rozbudowy historycznego obiektu przy ul. Prostej. Składnia wniosków do 14 lipca.