Architektura MuratorKonkursyKonkurs na zagospodarowanie terenów przy Roosevelta w Poznaniu

Konkurs na zagospodarowanie terenów przy Roosevelta w Poznaniu

Trwa dwuetapowy konkurs na projekt zagospodarowania terenów przy ulicy Roosevelta w Poznaniu. W skład zespołu projektowego muszą wejść nie tylko architekci, ale też urbaniści. Składanie wniosków do 28 października.

Konkurs na zagospodarowanie terenów przy Roosevelta w Poznaniu
Logotyp konkursu na projekt zagospodarowania terenów przy ulicy Roosevelta w Poznaniu

Miasto Poznań ogłosiło konkurs architektoniczny na zagospodarowanie 13-hektarowego terenu przy ul. Roosevelta. Obszar ten od północy sąsiaduje z ul. Poznańską i Libelta, od wschodu z zabudową przy ul. Noskowskiego, od południa z Mostem Uniwersyteckim i ul. Bukowską, a od zachodu z osiedlem Jeżyce. To ścisłe centrum miasta, objęte ochroną konserwatorską. Jak czytamy w regulaminie, teren przez lata przeznaczony był pod komunikację kolejową i kołową, stanowiąc wyraźną granicę, początkowo pomiędzy miastem a otaczającymi wsiami, a wraz z rozwojem Poznania pomiędzy jego dwiema dzielnicami. W XXI wieku na części obszaru zlikwidowano szerokie tory odstawcze i wprowadzono trasę Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, uzyskując wolną przestrzeń, która jednak wciąż jest dla mieszkańców niedostępna.

Czytaj też: Nagroda Quadro – najlepsze realizacje Poznania 2021 |

Zadaniem uczestników jest zaproponowanie założenia, które połączyłoby Stare Miasto i Jeżyce, a jednocześnie ukazało potencjał tego terenu. W granicach objętych opracowaniem konkursowym wyznaczono dwa pola inwestycyjne, na których ma powstać zabudowa kubaturowa. Projektowane rozwiązanie powinno brać pod uwagę zabytkowe sąsiedztwo po wschodniej i zachodniej stronie torów kolejowych. Z uwagi na liczne ograniczenia wynikające ze zlokalizowanych tam obiektów infrastruktury technicznej musi zarazem uwzględniać rentowność planowanych inwestycji – informują organizatorzy.

W 9-osobowym jury znaleźli się architekci Zbigniew Maćków (przewodniczący), Piotr Sobczak, architekt miasta Poznania, Krzysztof Frąckowiak i Joanna Kapturczak, a także Joanna Bielawska-Pałczyńska, miejska konserwator zabytków, Adam Kijowski z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, Michał Kondella z Rada Osiedla Stare Miasto, Filip Schmidt z Rady Osiedla Jeżyce oraz Aneta Tomczak z Towarzystwa Urbanistów Polskich. Funkcję sekretarza konkursu pełni Katarzyna Andrzejewska.

Pula nagród wynosi 60 tys. zł. Za zajęcie pierwszego miejsca zaplanowano 30 tys. zł, za miejsce drugie – 20 tys. zł, a za trzecie – 10 tys. zł. Jednocześnie dla uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu przewidziano wynagrodzenie w wysokości co najmniej 10 tys. zł. Konkurs na zagospodarowanie terenów przy Roosevelta w Poznaniu uzyskał rekomendację lokalnego oddziału SARP.

Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 28 października, termin składania opracowań studialnych – 25 listopada, a składania prac konkursowych 2 lutego 2022 roku. Ogłoszenie wyników odbędzie się 18 lutego. Więcej informacji oraz regulamin na www.poznan.pl.

Warto dodać, że konkursowi towarzyszy także konkurs skierowany do studentów architektury, urbanistyki i gospodarki przestrzennej. Zadanie, jakie postawiono przed uczestnikami jest takie samo, termin składania zgłoszeń upływa jednak dopiero 2 listopada.

Czytaj też: Tereny przy Roosevelta w Poznaniu: konkurs studencki |

Zobacz film prezentujący teren objęty konkursem Roosevelta w Poznaniu

Autor: Piotr Prus
Konkurs na projekt rozbudowy wojewódzkiej straży pożarnej w Toruniu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu we współpracy z lokalnym oddziałem SARP zaprasza do udziału w konkursie na projekt modernizacji i rozbudowy historycznego obiektu przy ul. Prostej. Składnia wniosków do 14 lipca.
Konkurs na projekt modelowego placu zabaw bez barier PFR Nieruchomości i Fundacja Integracja zapraszają do udziału w konkursie na projekt uniwersalnego placu zabaw dla użytkowników w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności ruchowej. Założenie powstanie na terenie realizowanego właśnie w Katowicach osiedla społecznego autorstwa Kuryłowicz & Associates.
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej w Warszawie: konkurs SARP Trwa konkurs na projekt nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Flisa w Warszawie. Składanie wniosków do 15 czerwca.
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022 Fundacja im. Stefana Kuryłowicza ogłosiła tegorocznych laureatów konkursów TEORIA i PRAKTYKA. Za najlepszą pracę teoretyczną doceniono Annę Jarugę-Rozdolską, absolwentkę Wydziału Architektury Politechniki Łódzkiej, natomiast stypendystą fundacji został Cezary Adamowicz, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
Wyniki konkursu na zespół budynków Sądu Apelacyjnego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Warszawie Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt budynków Sądu Apelacyjnego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego przy ul. Świętojerskiej w Warszawie. Główną nagrodę zdobyła warszawska pracownia Projekt Praga.
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Warszawy 2022: znamy laureatów Poznaliśmy laureatów 8. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. Grand Prix dla Browarów Warszawskich projektu Jemsów, ale wśród najlepszych stołecznych realizacji także kameralna plaża w Wawrze, targowisko Bakalarska czy Dom Ronalda McDonalda. Jury przyznało też dwie nagrody specjalne: za rozwiązania proekologiczne i zapewniające dostępność.