Konkurs SARP Kasprzaka: wyniki konkursu na projekt biurowców PGNiG przy ul. Kasprzaka 25A

i

Autor: Archiwum Architektury Konkurs SARP Kasprzaka, projekt JSK Architekci, II nagroda. Inspiracją dla autorów była przede wszystkim historyczna zabudowa Gazowni Warszawskiej

Konkurs SARP Kasprzaka: wyniki konkursu na projekt biurowców PGNiG przy ul. Kasprzaka 25A

2020-04-15 18:50

Rozstrzygnięto konkurs SARP Kasprzaka na projekt nowych biurowców Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie. Jury zarekomendowało do realizacji propozycje dwóch pracowni: Piotr Bujnowski Architekt i JSK Architekci.

Konkurs SARP Kasprzaka: nowe budynki Gazowni Warszawskiej

Jednoetapowy konkurs architektoniczny na zlecenie należącej do PGNiG spółki Gas Storage Poland zorganizował zarząd główny Stowarzyszenia Architektów Polskich. Zadaniem uczestników konkursu SARP Kasprzaka było opracowanie koncepcji kompleksu biurowego, w którym swoje siedziby znalazłyby dwie firmy: zajmująca się magazynowaniem błękitnego paliwa Gas Storage i odpowiedzialna za jego dystrybucję Polska Spółka Gazownictwa. Zespół zaplanowano na działce o powierzchni 0,8 ha u zbiegu ulic Kasprzaka i Bema, vis-à-vis kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika. To zaledwie część blisko 3,5-hektarowego założenia dawnej Gazowni Warszawskiej na Woli, rozciągającego się między ulicami Prądzyńskiego, Bema, Kasprzaka i Brylowską. Do dziś zachowało się tam ponad 20 zabytkowych budynków, w tym dwa gromne zbiorniki na gaz, które na skutek przekształceń własnościowych z początku lat 90. zostały sprzedane prywatnemu przedsiębiorcy.

Czytaj też: Wola, czyli jak zdobywano Dziki Zachód |

Według założeń konkursu SARP Kasprzaka, nowe obiekty miały być nowoczesne, ale nawiązujące stylistyką do miejsca oraz przedmiotu działalności obu spółek, przy czym decyzji autorów pozostawiono, czy pod względem architektonicznym stanowiłyby jedną bryłę, czy kilka powiązanych ze sobą. Zgodnie z zapisami obowiązującego planu zagospodarowania, powierzchnia całkowita kondygnacji nadziemnych nie mogła przekroczyć 17 806 m², przewidziano więc, że łączna powierzchnia użytkowa (podstawowa i pomocnicza) wyniesie co najmniej 13 300 m² tj. 75% powierzchni całkowitej. Aranżacja wnętrza oraz siatki projektowe powinny być zaprojektowane tak, aby umożliwić maksymalną elastyczność w tworzeniu powierzchni biurowej i parkingowej bez konieczności rozbudowanej przestrzeni transportu. W budynku będzie występował zarówno układ gabinetowy, jak i układ open space – czytamy w regulaminie.

Konkurs SARP Kasprzaka: dwa pomysły na biurowce PGNiG

W jury konkursu SARP Kasprzaka znaleźli się architekci: Jerzy Grochulski (przewodniczący), Janusz Janik (sędzia referent), Wojciech Kotecki i Roman Dziedziejko, a także reprezentujący inwestora: Marian Ceklarz, Piotr Wojtasik, Janusz Markiewicz, Adam Lesiński i Witold Rogucki.Spośród 11 zespołów dopuszczonych do udziału w konkursie  SARP Kasprzaka za najlepszą sędziowie uznali tę przygotowaną przez biuro Piotr Bujnowski Architekt (Piotr Bujnowski, Julian Kleinrok, Katarzyna  Magdzik, Krzysztof Makowski; współpraca autorska: Martyna Rowicka, Monika Rygier, Maciej Osuch, Ewa Grządka, Karina Jędrak, Maciej Koczocik). Autorzy zaproponowali dwa przeszklone prostopadłościany na wspólnej parterowej bazie z przestrzeniami rekreacyjnymi na najwyższych kondygnacjach po południowej i zachodniej stronie. Jury podkreśliło, że projektanci nie starali się naśladować historycznych rozwiązań materiałowych, ale podążyli tym samym tropem, co autorzy poprzemysłowch zabudowań w sąsiedztwie, dostosowując koncepcję do poziomu najwyższej kultury technicznej dostępnej w czasach, w których powstała. Doceniło też racjonalne i pragmatyczne podejście do projektowanych przestrzeni pracy, użycie naturalnych i odnawialnych materiałów oraz zaproponowanie podwójnej fasady, która będzie miała duże znaczenie dla osiągnięcia bardzo dobrej efektywności energetycznej poprzez umożliwienie odprowadzenie nadmiaru ciepła w okresach silnego nasłonecznienia i kumulowania go w okresach chłodniejszych. Drugą nagrodę otrzymała praca biura JSK Architekci (Mariusz Rutz, Zbigniew Pszczulny, Marcin Bieńka, Jakub Podgórski, Radosław Szafran, Jacek Abramowski, Mikołaj Kącki). Autorzy również przewidzieli dwa budynki, ale nieco przesunięte względem siebie, za to powiązane arkadami wydzielającymi niewielkie ogrody. W ich koncepcji enklawy zieleni pojawiają się też w postaci dużych tarasów na dachach, w loggiach oraz w strefach wejściowych. Do wykonania elewacji zaproponowali betonowe prefabrykaty barwione na czerwono, które z jednej strony stanowiłyby dyskretne nawiązanie do przemysłowej architektury Gazowni Warszawskiej, z drugiej – pełniły funkcję łamaczy światła. Jury doceniło m.in. prosty układ funkcjonalny, gwarantujący racjonalne wykorzystanie powierzchni, oraz rozwiązanie komunikacji pionowej w postaci klatki schodowej o dwóch równoległych biegach. Sędziowie zarekomendowali zamawiającemu, by do uszczegółowienia koncepcji w trybie negocjacji bez ogłoszenia zaprosił autorów zarówno pracy wyróżnionej pierwszą, jak i drugą nagrodą.

Czytaj też: Browary Warszawskie – nowe wizualizacje i zdjęcia z realizacji |Trzecie miejsce przypadło pracowni CDF Architekci (Karol Fiedor, Bartosz Małecki, Łukasz Ekwiński, Kinga Grzybowska). Architekci zaproponowali dwa niezależne funkcjonalnie budynki połączone wspólnym ceglanym podium z charakterystyczną formą łuku. Biurowiec GSP zaprojektowali jako jasną i strzelistą dominantę u zbiegu Kasprzaka z Bema, a siedzibę PSG jako obiekt niższy i ciemniejszy, o większych podziałach fasady. Jury zwróciło uwagę na m.in. bogaty detal oraz skontrastowanie poszczególnych elementów budynków poprzez zastosowanie różnorodnych form i materiałów.    W konkursie SARP Kasprzaka przyznano także dwa wyróżnienia: pracowni AMC – Andrzej M. Chołdzyński (Andrzej M. Chołdzyński; współpraca autorska: Grzegorz Szymański; współpraca: Joanna Arent-Trzmiel, Tomasz Bierezowski, Krzysztof Bochniak, Ewa Ihnatowicz, Artur Wieliczko,Berenika Chudziak, Krzysztof Wiórkiewicz) oraz JEMS Architekci (Aleksander Gadomski, Marcin Giemza, Łukasz Krzesiak, Katarzyna Kuźmińska, Michał Madeja, Paweł Majkusiak, Maciej Rydz).