Lepsza przestrzeń miejska. Konkurs architektoniczny BMW/URBAN/TRANSFORMS

i

Autor: Archiwum Architektury Lepsza przestrzeń miejska. Konkurs architektoniczny BMW/URBAN/TRANSFORMS

Lepsza przestrzeń miejska. Konkurs dla architektów i projektantów BMW/URBAN/TRANSFORMS

2013-10-25 14:15

BMW Group Polska, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana oraz patron konkursu architektonicznego i warszawski oddział SARP zapraszają do udziału w konkursie BMW/URBAN/TRANSFORMS/2013. Celem przedsięwzięcia jest wybranie najlepszego projektu poprawiającego jakość przestrzeni miejskiej

Lepsza przestrzeń miejska. Konkurs architektoniczny BMW/URBAN/TRANSFORMS

i

Autor: Archiwum Architektury Lepsza przestrzeń miejska. Konkurs architektoniczny BMW/URBAN/TRANSFORMS

BMW Group Polska we współpracy z Fundacją Nowej Kultury Bęc Zmiana ogłaszają otwarty konkurs na projekt służący poprawie warunków życia w mieście. Zwycięzca konkursu dostanie nagrodę w wysokości 10 000 zł, a nagrodzony projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 100 000 zł. Kwota ta przeznaczona będzie na jego realizację w przestrzeni jednego z polskich miast. Nadsyłane na konkurs projekty powinny realizować w praktyce idee zrównoważonego rozwoju. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Organizatorzy zapraszają do udziału architektów i urbanistów, ale także projektantów, organizacje społeczne, wspólnoty mieszkaniowe i inne grupy dążące do poprawy środowiska miejskiego. Każdy z uczestniczących w konkursie zespołów powinien mieć w  składzie przynajmniej jednego architekta, absolwenta lub student szkoły projektowej o dowolnym profilu.Organizatorzy konkursu wskazali obszary, których dotyczyć mają zgłaszane koncepcje:  miejska mobilność, zrównoważony rozwój, ekologia, recykling, rewitalizacja przestrzeni, bezpieczeństwo, energia, estetyka miasta, komunikacja w przestrzeni miejskiej, czas wolny, systemy parkingowe oraz energia odnawialna. Patronat nad konkursem BMW/URBAN/TRANSFORMS objął warszawski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP)Jury konkursu architektonicznegoAleksandra Wasilkowska –  architektka, wiceprezeska SARP – OWBogna Świątkowska – prezes Fundacji Nowej Kultury Bęc ZmianaEdwin Bendyk – dziennikarz, publicysta, zastępca kierownika działu naukowego tygodnika „Polityka”Grzegorz Piątek - krytyk architektury, naczelnik Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej m.st. Warszawy Terminy28 lutego 2014 – termin nadsyłania zgłoszeń7 kwietnia 2014 – termin ogłoszenia wyników konkursu, wystawa pokonkursowaZgłoszenia Projekty nadsyłać można na adres konkurs@beczmiana.pl. Maksymalny rozmiar załączonych plików to 15 MB.Wiosną 2014 planowana jest wystawa najlepszych projektów. W połowie przyszłego roku rozpocznie się miejska realizacja nagrodzonej koncepcji.Więcej informacji i regulamin konkursu na stronie www.bmwtransformy.pl >>