Agencja Rozwoju Gdyni zaprasza do udziału w konkursie architektonicznym Gdyńskiego Szlaku Modernizmu. Do 30 października nadsyłać można prace inspirowane modernizmem

i

Autor: Archiwum Architektury

Less is more. Architektura modernizmu inspiruje

2013-10-11 17:24

Agencja Rozwoju Gdyni zaprasza do udziału w konkursie architektonicznym Gdyńskiego Szlaku Modernizmu. Do 30 października nadsyłać można prace inspirowane modernizmem – modernistyczną architekturą i ideami

Agencja Rozwoju Gdyni zaprasza do udziału w konkursie architektonicznym Gdyńskiego Szlaku Modernizmu. Do 30 października nadsyłać można prace inspirowane modernizmem

i

Autor: Archiwum Architektury

Agencja Rozwoju Gdyni zaprasza do udziału w konkursie architektów, dizajnerów, a także studentów kierunków projektowych. Na konkurs nadsyłać można projekty promujące modernizm, popularyzujące jego założenia lub formy. Regulamin konkursu Kreacje i realizacje. Inspiracje modernizmem dopuszcza zarówno realizacje architektoniczne, w tym projekty budynków, wnętrz, małej architektury, jak i prace z dziedziny wzornictwa. W konkursie brać mogą udział również projekty graficzne, ilustracje, fonty, plakaty. Prace konkursowe  powinny być zrealizowane lub zaprojektowane w ciągu dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu. Zgłoszenie powinno zawierać  minimum dwie plansze z fotografiami albo rysunkami projektu konkursowego, opis koncepcji oraz informacjami o autorach pracy. Oceniając prace, jury konkursu brać będzie pod uwagę: stylistyczne  odniesienia do koncepcji modernizmu, w tym hasła less is more Miesa van der Rohe; wartości estetyczne projektu; nowoczesność koncepcji; innowacyjność i funkcjonalność. Poprzez nasz konkurs,  zamierzamy udokumentować trend "żywej mody" na modernizm, która w ostatnich latach stopniowo narastała na fali zainteresowania architekturą modernistyczną, w takich miastach jak Warszawa, Gdynia, Katowice, Wrocław, Kraków, Zabrze, Poznań, Tarnów czy Łódź – podkreślają organizatorzy. Terminy konkursu30 października 2013, 15.00 – termin dostarczenia pracy konkursowej do siedziby Agencji Rozwoju Gdynilistopad 2013 – ogłoszenie wyników i wystawa pokonkursowaNagrodyI nagroda – 700 zł, zestaw książek o modernizmie i wzornictwie, roczna prenumerata magazynu 2+3D, pamiątki Gdyńskiego Szlaku ModernizmuII nagroda – weekend w Gdyni dla 2 osób, roczna prenumerata magazynu 2+3D, pamiątki Gdyńskiego Szlaku ModernizmuIII nagroda – nagrody rzeczoweWięcej informacji, w tym regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy www.arg.gdynia.pl >>

Kreacje i realizacje. Inspiracje modernizmem

i

Autor: Archiwum Architektury Kreacje i realizacje. Inspiracje modernizmem