Lider Dostępności 2023 –kolejna edycja konkursu na najlepsze realizacje uniwersalne w Polsce

i

Autor: Archiwum Architektury

Lider Dostępności 2023 –kolejna edycja konkursu na najlepsze realizacje uniwersalne w Polsce

2023-02-20 17:18

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają nabór zgłoszeń do kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu Lider Dostępności. Już po raz ósmy przekonamy się, które obiekty i przestrzenie w Polsce są najlepiej dostosowane do potrzeb wszystkich grup użytkowników, w tym tych z niepełnosprawnościami.

Celem konkursu Lider Dostępności jest promowanie idei projektowania uniwersalnego oraz nagradzanie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, które są dostępne w równym stopniu dla w pełni sprawnych i niepełnosprawnych. Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem prezydenta RP. Kolejna edycja konkursu Lider Dostępności pokazuje, jak dynamicznie rozwija się w Polsce świadomość, że dostępność architektoniczna to dobro wspólne, które służy nam wszystkim – mówi Ewa Pawłowska, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Powoli standard architektoniczny wypracowany przez środowiska osób z niepełnosprawnością zaczyna wpływać na standard powszechny i zmieniać go – dodaje.Kapituła konkursu, złożona z urbanistów i specjalistów z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego oraz ekspertów zgłoszonych przez kancelarię prezydenta RP, przyzna nagrody w ośmiu kategoriach:• Przestrzeń publiczna – za najlepiej zaprojektowaną lub zmodernizowaną pod względem dostępności przestrzeń publiczną, otwartą dla społeczności. W tej kategorii oceniane są takie miejsca, jak place, rynki, skwery, bulwary, parki, ogrody, ścieżki dydaktyczne, plaże, place zabaw, tereny rekreacyjne, tereny sportowe, przestrzenie komunikacyjne, transportowe;• Duży obiekt użyteczności publicznej – za nowo zrealizowany obiekt o dużej powierzchni i złożonej funkcji usługowej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są takie obiekty jak muzea, obiekty sportowe, szpitale, dworce kolejowe, lotnicze, autobusowe, uniwersytety;• Obiekt usług lokalnych – za nowo zrealizowany obiekt o jednolitej funkcji usługowej i stosunkowo niedużej powierzchni, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są takie obiekty, jak przedszkola, szkoły, przychodnie rejonowe, apteki, domy kultury, restauracje, obiekty administracji lokalnej;• Obiekt biurowo-handlowy – za nowo zrealizowany obiekt o funkcji biurowej lub handlowej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są punkty handlowe oraz obiekty o charakterze biurowym (np. placówki bankowe, biurowce, centra handlowe);• Obiekt mieszkalny/hotelowy – za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o funkcji mieszkalnej lub hotelowej, który w największym stopniu spełnia wymagania dostępności, lub w którym zostały zrealizowane ciekawe i nowatorskie rozwiązania w zakresie dostępności;• Obiekt zabytkowy – za najlepszą inwestycję związaną z modernizacją budynku historycznego z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością;• Architekt/urbanista – nagroda za całokształt prac twórczych dla osoby lub firmy, której projekty odznaczają się uwzględnianiem potrzeb osób z niepełnosprawnością;• GRAND PRIX – nagroda specjalna, przyznawana przez kapitułę dla wyróżniającej się firmy lub instytucji (niezależnie od kategorii).Zgłoszenia do konkursu Lider Dostępności 2023 przyjmowane są do 31 marca. Wnioski mogą nadsyłać zarówno twórcy, jak i użytkownicy przestrzeni. Formularz oraz regulamin są dostępne na stronie: niepelnosprawni.pl.

ZAPISZ SIĘ