Architektura MuratorKonkursyModelowy budynek wielorodzinny o obniżonej energochłonności: konkurs architektoniczny

Modelowy budynek wielorodzinny o obniżonej energochłonności: konkurs architektoniczny

Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich ogłosiło dwuetapowy konkurs na projekt modelowego budynku wielorodzinnego o obniżonej energochłonności. Wybrane koncepcje trafią do wspólnej bazy, z której będą mogły korzystać m.in. gminy oraz społeczne inicjatywy mieszkaniowe.

Modelowy budynek wielorodzinny o obniżonej energochłonności: konkurs architektoniczny
il. GettyImages

Zgodnie ze znowelizowanymi we wrześniu przepisami dotyczącymi poprawy warunków mieszkaniowych w Polsce, ministerstwo odpowiedzialne za budownictwo i planowanie przestrzenne w naszym kraju będzie tworzyć bazę projektów budynków wielorodzinnych, z której będą mogły korzystać przy inwestycjach m.in. gminy oraz społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Koncepcje mają być wyłaniane w konkursach architektonicznych. Pierwszy z nich ogłosił właśnie resort rozwoju we współpracy z SARP. Zadaniem uczestników jest opracowanie projektu trzykondygnacyjnego obiektu z 24 mieszkaniami o średniej wielkości 50 m², który stanowić będzie podstawę do adaptacji w konkretnych warunkach lokalizacyjnych.

Budynek powinien być zaprojektowany w sposób modularny, musi też być efektywny w całym cyklu życia, pod względem ekonomicznym, technicznym, środowiskowym i społecznym. Jak czytamy w wytycznych projektowych, zamawiający oczekuje propozycji, które przekonają inwestorów, że przy założeniu neutralności klimatycznej i ograniczonych środków finansowych może powstać́ atrakcyjna i przyjazna architektura. Jednocześnie maksymalny koszt budowy metra kwadratowego nie powinien przekroczyć 8 tysięcy złotych brutto (bez kosztów zakupu gruntu i zagospodarowania terenu).

W skład sześcioosobowego jury wchodzą architekci Bolesław Stelmach (przewodniczący), Piotr Jurkiewicz i Jerzy Grochulski, a także Grzegorz Muszyński, pełnomocnik Ministra Rozwoju i Technologii ds. mieszkalnictwa w programach współfinansowanych ze środków unijnych, Juliusz Tetzlaff, dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa i Zuzanna Lulińska, główna specjalistka w tym departamencie. Funkcję sekretarza pełni Ewa Michalik.

Spośród opracowań studialnych złożonych w pierwszym etapie jury wybierze maksymalnie dziesięć, które zakwalifikuje do etapu drugiego. Na koniec przyzna pięć równorzędnych nagród, po 40 tys. zł każda. Laureaci zostaną też zaproszonych do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie koncepcji wielobranżowej. Dodatkowo organizator przewiduje po 20 tys. zł dla wszystkich uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu.

Składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 2 grudnia, składanie opracowań studialnych – do 13 lutego 2023 roku, składanie prac – do 25 kwietnia. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 24 maja. Więcej informacji oraz regulamin na stronie: www.gov.pl.

Autor: Piotr Prus
Polska pracownia zwyciężyła w międzynarodowym konkursie na rozbudowę kampusu Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze W międzynarodowym konkursie na zagospodarowanie i rozbudowę kampusu Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze zwyciężyła krakowska pracownia SBS Engineering Group. Propozycję Polaków za najciekawszą uznała też lokalna społeczność akademicka.
Kolejny etap realizacji Dzielnicy Nowych Technologii w Katowicach. Trwa konkurs na projekt nowego budynku Władze Katowic ogłosiły konkurs na projekt nowego budynku w Dzielnicy Nowych Technologii. Obiekt mieszący m.in. studia telewizyjne z z reżyserkami i pokojami do obsługi produkcji powstanie na terenie dawnej kopalni Wieczorek w ramach katowickiego hubu gamingowo-technologicznego.
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie. Zwyciężyła młoda architektka Magdalena Jagoda. Drugą nagrodę zdobyło lokalne biuro GIGAarchitekci, a trzecią pracownia PRAZA z Dąbrowy Górniczej.
W Krakowie powstanie nowa siedziba Instytutu Ekspertyz Sądowych. Trwa konkurs architektoniczny Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie we współpracy z lokalnym oddziałem SARP ogłosiły dwuetapowy konkurs na koncepcję nowego budynku placówki. Termin składania wniosków mija 10 marca.
Konkurs Geberit 2023: trwa jubileuszowa edycja konkursu na projekt łazienki Wystartowała jubileuszowa, 25. edycja konkursu Geberit 2023 (dawniej konkurs KOŁO) dla studentów i młodych architektów. Tym razem zadaniem jest opracowanie koncepcji mobilnej toalety przy Pałacu Zamoyskich w Warszawie.
Konkurs na zagospodarowanie rynku w Raciborzu Katowicki oddział SARP we współpracy z Urzędem Miasta Racibórz ogłosił właśnie konkurs na koncepcję zagospodarowania rynku w leżącej nad Odrą historycznej stolicy Śląska. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do 6 marca