Architektura MuratorKonkursyNowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu

Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu

Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie. Zwyciężyła młoda architektka Magdalena Jagoda. Drugą nagrodę zdobyło lokalne biuro GIGAarchitekci, a trzecią pracownia PRAZA z Dąbrowy Górniczej.

Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. Magdalena Jagoda, I nagroda

Konkurs architektoniczny na projekt nowego budynku dla Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie zorganizowały władze gminy. Zadaniem uczestników było zaproponowanie obiektu, który zastąpi dotychczasową siedzibę placówki znajdującą się między historycznym Rynkiem a ul. Księdza Józefa Szafranka. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, nową bryłę należało zaprojektować w głębi działki, w niezmienionym stanie pozostawiając wchodzącą w skład zespołu zabytkową kamienicę od strony Rynku. W koncepcji trzeba było uwzględnić rozwiązania energooszczędne, pozwalające na optymalizację kosztów utrzymania budynku, oraz zagospodarowanie terenu. W czteroosobowym jury zasiedli architekci Wojciech Klasa (przewodniczący) i Andrzej Gortel, a także Daniel Mlicki i Sławomir Wrzesień.

Na konkurs nadesłano16 prac. Pierwsze miejsce i 60 tys. zł otrzymała architektka Magdalena Jagoda. Ortogonalną bryłę budynku z cegły i szkła starannie wpisano w kontekst przyległej zabudowy. Projekt w pełni odpowiada na postawione w konkursie wymagania, właściwie rozmieszczając różnorodne funkcje i zapewniając dobre połączenie starej i nowej części domu kultury atrakcyjnymi przestrzeniami publicznymi – czytamy w uzasadnieniu.

Autorka zaproponowała obiekt na planie zbliżonym do prostokąta. W środku przewidziała amfiteatralną salę, wokół której rozplanowała przestrzenie komunikacji, odpoczynku, pracy wspólnej i indywidualnej. Wzdłuż północnej fasady rozciąga się dwukondygnacyjny hol z reprezentacyjnymi schodami oraz zawieszoną kładką. Przeszklony w dolnej części hol wejściowy pozwala na atrakcyjne otwarcia widokowe na otaczający park – tłumaczy. Według koncepcji na dachu powstałby użytkowy taras, dostępny z sali baletowej i artystycznej.

Architektura jest bardzo powściągliwa i pragmatyczna, stanowić ma tło dla otaczającej zieleni oraz historycznych zabudowań – wyjaśnia projektantka, dodając, że świadomie zrezygnowała z trudnych technologii i skomplikowanych form. Dzięki temu więcej środków inwestor będzie mógł przeznaczyć na jakościowe wykończenie i dopracowane detale. Wśród zaproponowanych materiałów znalazły się: cegła, drewno i beton barwiony w masie na rudy kolor.

Jury zwróciło też uwagę na zaproponowaną w pracy aranżację przyległego terenu ze stopniami niwelującymi istniejące różnice poziomów oraz rozwiązania energooszczędne. Autorka przewidziała m.in. system zarządzania budynkiem BMS, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, rekuperację, odzysk wody deszczowej i automatycznie sterowane rolety zewnętrzne. Całkowita powierzchnia budynku wyniesie blisko 3,4 tys. m².

Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. Magdalena Jagoda, I nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. Magdalena Jagoda, I nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. Magdalena Jagoda, I nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. Magdalena Jagoda, I nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. Magdalena Jagoda, I nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. Magdalena Jagoda, I nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. Magdalena Jagoda, I nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. Magdalena Jagoda, I nagroda

Drugą nagrodę i 40 tys. zł zdobyło lokalne biuro GIGAarchitekci, również proponując charakterystyczną, ceglaną bryłę. Sędziowie podkreślili, że poprzez umiejętne operowanie geometrią skośnych „przycięć”, jej skala nie przytłacza otoczenia. W projekcie właściwie połączono nową i starą część domu kultury, zapewniając dobre skomunikowanie głównej sali widowiskowej na 300 miejsc. Rozmiary i dobre proporcje tej sali zapewnią miastu solidne zaplecze dla dobrej oferty kulturalnej – uzasadniało jury.

Za niezwykle cenną uznało też sugestię kubaturowego domknięcia sąsiedniego kwartału, który po wykonaniu postulowanych wyburzeń będzie wizualnie „pootwierany” na amorficzną strukturę zapleczy i podwórek. Odtworzenie, a właściwie dopełnienie struktury kwartałowej od strony przestrzeni, której teraz zostanie nadana ranga publicznej i to reprezentacyjnej wydaje się nie do przecenienia – czytamy w uzasadnieniu.

Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. GIGAarchitekci, II nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. GIGAarchitekci, II nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. GIGAarchitekci, II nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. GIGAarchitekci, II nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. GIGAarchitekci, II nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. GIGAarchitekci, II nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. GIGAarchitekci, II nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. GIGAarchitekci, II nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. GIGAarchitekci, II nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. GIGAarchitekci, II nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. GIGAarchitekci, II nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. GIGAarchitekci, II nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. GIGAarchitekci, II nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. GIGAarchitekci, II nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. GIGAarchitekci, II nagroda; rzut parteru
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. GIGAarchitekci, II nagroda; rzut kondygnacji -1
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. GIGAarchitekci, II nagroda; przekrój
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. GIGAarchitekci, II nagroda; sytuacja

Trzecie miejsce i 20 tys. zł przyznano pracowni PRAZA architekci z Dąbrowy Górniczej, która zaprojektowała spory, trzykondygnacyjny gmach na planie prostokąta. Jak tłumaczą autorzy, jego formę i gabaryty zdefiniowała zabudowa rynku. Wykorzystując istniejące ukształtowanie terenu, wydzielono dodatkową kondygnację podziemną, która od strony parku pełni funkcję wejściową do nowej części domu kultury. Największą przestrzenią pod względem wielkości oraz kubatury wyróżnia się sala teatralna. Wyniesiono ją na kondygnację +1 oraz +2, dzięki czemu na kondygnacji 0 powstała oś komunikacyjna, która od strony rynku wprowadza użytkowników do foyer i otwiera się widokowo na park – piszą architekci w założeniach.

W nowej bryle wyodrębnili część cokołową, która poprzez swoje krużganki akcentuje strefę wejściową, a jednocześnie nawiązuje do konstrukcji piwnic zabytkowej części domu kultury. W wyższej części budynku wprowadzili rozmieszczone regularnie rozległe przeszklenia zapewniające dużą ilość światła i atrakcyjny widok na projektowany park. Zwieńczeniem bryły są nieregularne dachy, które dzięki zastosowaniu świetlików zapewnią odpowiednie nasłonecznienie galerii oraz foyer.

Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. PRAZA architekci, III nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. PRAZA architekci, III nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. PRAZA architekci, III nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. PRAZA architekci, III nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. PRAZA architekci, III nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. PRAZA architekci, III nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. PRAZA architekci, III nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. PRAZA architekci, III nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. PRAZA architekci, III nagroda
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, proj. PRAZA architekci, III nagroda

Nagrodzone projekty mają posłużyć magistratowi do sformułowaniu programu funkcjonalno-przestrzennego. Trzy wybrane przez sąd prace nie stanowią docelowego rozwiązania, ale na ich podstawie będziemy mogli stworzyć optymalne rozwiązanie dla przyszłej siedziby MDK-u – zapowiada burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.

Konkurs na projekt ekologicznego domu z ogrodem Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej zaprasza studentów i absolwentów architektury i architektury krajobrazu oraz kierunków pokrewnych do udziału w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-krajobrazowym „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem”.
Rynek w Opolu jako ogólnomiejska przestrzeń integracji: wyniki konkursu SARP Poznaliśmy wyniki konkursu na nowe zagospodarowanie Rynku w Opolu. Władze miasta przeprowadziły go we współpracy z lokalnym oddziałem SARP.
Polska pracownia zwyciężyła w międzynarodowym konkursie na rozbudowę kampusu Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze W międzynarodowym konkursie na zagospodarowanie i rozbudowę kampusu Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze zwyciężyła krakowska pracownia SBS Engineering Group. Propozycję Polaków za najciekawszą uznała też lokalna społeczność akademicka.
Kolejny etap realizacji Dzielnicy Nowych Technologii w Katowicach. Trwa konkurs na projekt nowego budynku Władze Katowic ogłosiły konkurs na projekt nowego budynku w Dzielnicy Nowych Technologii. Obiekt mieszący m.in. studia telewizyjne z z reżyserkami i pokojami do obsługi produkcji powstanie na terenie dawnej kopalni Wieczorek w ramach katowickiego hubu gamingowo-technologicznego.
W Krakowie powstanie nowa siedziba Instytutu Ekspertyz Sądowych. Trwa konkurs architektoniczny Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie we współpracy z lokalnym oddziałem SARP ogłosiły dwuetapowy konkurs na koncepcję nowego budynku placówki. Termin składania wniosków mija 10 marca.
Konkurs Geberit 2023: trwa jubileuszowa edycja konkursu na projekt łazienki Wystartowała jubileuszowa, 25. edycja konkursu Geberit 2023 (dawniej konkurs KOŁO) dla studentów i młodych architektów. Tym razem zadaniem jest opracowanie koncepcji mobilnej toalety przy Pałacu Zamoyskich w Warszawie.