Architektura MuratorKonkursyPark Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postindustrialny park w Warszawie!

Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postindustrialny park w Warszawie!

Rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim w Warszawie. Jury pod przewodnictwem Marcina Bratańca pierwszą nagrodę przyznało zespołowi w składzie: Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Hubert Trammer i Natalia Trochonowicz.

Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Hubert Trammer i Natalia Trochonowicz, I nagroda

Konkurs na zagospodarowanie 14-hektarowego terenu nad Kanałem Żerańskim zorganizował Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Zadaniem uczestników było opracowanie ogólnej koncepcji założenia z podkreśleniem jego wartości przyrodniczych i naturalnego charakteru. Należało też uwzględnić ochronę walorów krajobrazowych parku i poprawę jego powiązań komunikacyjnych z otoczeniem, a jednocześnie nawiązać do industrialnej przeszłości okolicy i zaproponować zróżnicowane sposoby animowania wybranych przestrzeni.

Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Hubert Trammer i Natalia Trochonowicz, I nagroda
Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Hubert Trammer i Natalia Trochonowicz, I nagroda

Spośród 22 prac nadesłanych na konkurs jury pod przewodnictwem Marcina Bratańca za najlepszą uznało tę przygotowaną przez Justynę Dziedziejko i Magdalenę Wnęk z pracowni topoScape, Macieja Kaufmana i Marcina Maraszka z biura archigrest oraz Huberta Trammera i Natalię Trochonowicz. Projekt doceniono za wnikliwą analizę miejsca i zaproponowanie rozwiązań podkreślających jego unikalny charakter. Sędziowie zwrócili też uwagę na właściwe rozwiązania obsługi komunikacyjnej parku oraz zaprojektowanie obiektów architektonicznych jako otwartych struktur zintegrowanych z zielenią.

Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Hubert Trammer i Natalia Trochonowicz, I nagroda

Decyzja o utworzeniu Parku Żerańskiego stanowi naturalną odpowiedź na potrzebę wzbogacenia od lat intensywnie rozwijającego się obszaru dzielnicy administracyjnej Białołęka o wysokiej jakości tereny zieleni publicznej, a także wykorzystania walorów terenów nadwodnych do rekreacji na łonie natury (...). Kształtując przyszłość tego miejsca chcemy odnieść się do różnych aspektów jego przeszłości – czytamy w założeniach zwycięskiej pracy. W nawiązaniu do działającego tu niegdyś portu, gdzie odbywał się przeładunek żwiru, piasku i kruszyw na potrzeby Fabryki Elementów Budowlanych Faelbet, autorzy proponują m.in. wprowadzenie wielkoformatowych elementów architektonicznych o wykończeniu z fakturą głęboko płukanego betonu. Planują też zastąpienie części zwartych płytowych umocnień nabrzeża umocnieniem z gabionów wypełnionych gruzem z jego rozbiórki.

Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Hubert Trammer i Natalia Trochonowicz, I nagroda
Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Hubert Trammer i Natalia Trochonowicz, I nagroda

Różnorodne części parku ma spajać użycie powtarzalnych elementów – prefabrykatów będących budulcem dla pawilonów, oraz indywidualnie projektowanych mebli o kształcie liter sprzyjających siedzeniu w sposób dospołeczny – tłumaczą architekci. Wzdłuż wody proponują budowę szeregu pomostów o różnych rozmiarach, w centralnej części parku urządzenie wodnego placu zabaw ze śrubami Archimedesa czerpiącymi wodę z kanału, a na osi portu – realizację wieży widokowej w formie betonowego walca nawiązującego do przemysłowych silosów w sąsiedztwie.

Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Hubert Trammer i Natalia Trochonowicz, I nagroda
Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Hubert Trammer i Natalia Trochonowicz, I nagroda

Drugą nagrodę otrzymała praca biura OPEN architekci (skład zespołu: Przemysław Kokot, Daniel Mermer, Paweł Paradowski) za jasną i klarowną koncepcję opierającą się na zrównoważonej relacji między naturą i kulturą, a trzecią pracowni WXCA (skład zespołu: Szczepan Wroński, Michał Poziemski, Krzysztof Moskała, Monika Lemańska, Małgorzata Dembowska, Krzysztof Herman) za właściwe propozycje przestrzenne i kompozycyjne oraz wykorzystanie motywu kontenera nawiązującego do industrialnego charakteru miejsca.

Od 14 do 28 kwietnia w Białołęckim Ośrodku Kultury odbędzie się wystawa pokonkursowa, która umożliwi mieszkańcom zapoznanie się z wszystkimi pracami nadesłanymi na konkurs. A 24 kwietnia o godzinie 18.00 odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca nagrodzonych prac oraz przyszłości parku Żerańskiego.

Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. OPEN architekci, II nagroda
Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. OPEN architekci, II nagroda
Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. OPEN architekci, II nagroda
Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. OPEN architekci, II nagroda
Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. OPEN architekci, II nagroda
Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. WXCA, III nagroda
Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. WXCA, III nagroda
Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. WXCA, III nagroda
Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. WXCA, III nagroda
Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. WXCA, III nagroda

Sędziowie przyznali też dwa wyróżnienia. Wyróżnienie I stopnia otrzymała praca autorstwa Miłosza Zielińskiego, Jana Kocieniewskiego oraz Marcina Nowickiego, a II stopnia – Jakuba Botwiny, Elżbiety Myjak-Sokołowskej oraz Stanisława Botwiny. Realizacja ma szansę rozpocząć się w przyszłym roku.

Linoleum od nowa: wyniki konkursu Poznaliśmy laureatów konkursu na najlepsze projekty i realizacje z wykorzystaniem ekologicznego linoleum meblowego. Główne nagrody zdobyli Katarzyna Dobiecka oraz biuro Algorytm Design!
Polka nagrodzona w konkursie proHolz Student Trophy 2020 Modulus, projekt nadbudowy na budynku mieszkaniowym z lat 60. XX wieku zlokalizowanym w Wiedniu, autorstwa Moniki Kalinowskiej i Denysa Karandiuka został nagrodzony w konkursie proHolz Student Trophy 2020.
Muzeum Czartoryskich wśród najlepszych placówek w Europie! Poznaliśmy nominacje do European Museum of the Year Award. Wśród 27 instytucji z całego kontynentu znalazły się aż dwie z Polski: odnowione Muzeum Książąt Czartoryskich oraz Thesaurus Cracoviensis, czyli Centrum Interpretacji Artefaktów Muzeum Krakowa.
Dom Przyszłości. Najlepszy projekt SunRoof 2020: wyniki międzynarodowego konkursu Poznaliśmy laureatów międzynarodowego konkursu „Dom Przyszłości. Najlepszy projekt SunRoof 2020. Projektowanie Domu Przyszłości z dachem solarnym SunRoof przy użyciu BIMobject”. Zwyciężył architekt Adam Piaseczyński, wyróżnienie dla Igi Soczawy z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.
Konkurs Young Design 2020! Zdobądź stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej Young Design to pierwszy w Polsce program, którego celem jest wskazanie najbardziej obiecujących projektantów młodego pokolenia. Główną nagrodą jest stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej w wysokości 20 tys. złotych.
Nagroda Integracyjna BDA – SARP: wyniki konkursu na identyfikację wizualną Poznaliśmy laureatów konkursu na opracowanie identyfikacji wizualnej Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP. Jury poza nagrodą główną przyznało również trzy równorzędne wyróżnienia honorowe.