Architektura MuratorKonkursyPark Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postindustrialny park w Warszawie!

Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postindustrialny park w Warszawie!

Rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim w Warszawie. Jury pod przewodnictwem Marcina Bratańca pierwszą nagrodę przyznało zespołowi w składzie: Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Hubert Trammer i Natalia Trochonowicz.

Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Hubert Trammer i Natalia Trochonowicz, I nagroda

Konkurs na zagospodarowanie 14-hektarowego terenu nad Kanałem Żerańskim zorganizował Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Zadaniem uczestników było opracowanie ogólnej koncepcji założenia z podkreśleniem jego wartości przyrodniczych i naturalnego charakteru. Należało też uwzględnić ochronę walorów krajobrazowych parku i poprawę jego powiązań komunikacyjnych z otoczeniem, a jednocześnie nawiązać do industrialnej przeszłości okolicy i zaproponować zróżnicowane sposoby animowania wybranych przestrzeni.

Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Hubert Trammer i Natalia Trochonowicz, I nagroda
Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Hubert Trammer i Natalia Trochonowicz, I nagroda

Spośród 22 prac nadesłanych na konkurs jury pod przewodnictwem Marcina Bratańca za najlepszą uznało tę przygotowaną przez Justynę Dziedziejko i Magdalenę Wnęk z pracowni topoScape, Macieja Kaufmana i Marcina Maraszka z biura archigrest oraz Huberta Trammera i Natalię Trochonowicz. Projekt doceniono za wnikliwą analizę miejsca i zaproponowanie rozwiązań podkreślających jego unikalny charakter. Sędziowie zwrócili też uwagę na właściwe rozwiązania obsługi komunikacyjnej parku oraz zaprojektowanie obiektów architektonicznych jako otwartych struktur zintegrowanych z zielenią.

Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Hubert Trammer i Natalia Trochonowicz, I nagroda

Decyzja o utworzeniu Parku Żerańskiego stanowi naturalną odpowiedź na potrzebę wzbogacenia od lat intensywnie rozwijającego się obszaru dzielnicy administracyjnej Białołęka o wysokiej jakości tereny zieleni publicznej, a także wykorzystania walorów terenów nadwodnych do rekreacji na łonie natury (...). Kształtując przyszłość tego miejsca chcemy odnieść się do różnych aspektów jego przeszłości – czytamy w założeniach zwycięskiej pracy. W nawiązaniu do działającego tu niegdyś portu, gdzie odbywał się przeładunek żwiru, piasku i kruszyw na potrzeby Fabryki Elementów Budowlanych Faelbet, autorzy proponują m.in. wprowadzenie wielkoformatowych elementów architektonicznych o wykończeniu z fakturą głęboko płukanego betonu. Planują też zastąpienie części zwartych płytowych umocnień nabrzeża umocnieniem z gabionów wypełnionych gruzem z jego rozbiórki.

Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Hubert Trammer i Natalia Trochonowicz, I nagroda
Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Hubert Trammer i Natalia Trochonowicz, I nagroda

Różnorodne części parku ma spajać użycie powtarzalnych elementów – prefabrykatów będących budulcem dla pawilonów, oraz indywidualnie projektowanych mebli o kształcie liter sprzyjających siedzeniu w sposób dospołeczny – tłumaczą architekci. Wzdłuż wody proponują budowę szeregu pomostów o różnych rozmiarach, w centralnej części parku urządzenie wodnego placu zabaw ze śrubami Archimedesa czerpiącymi wodę z kanału, a na osi portu – realizację wieży widokowej w formie betonowego walca nawiązującego do przemysłowych silosów w sąsiedztwie.

Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Hubert Trammer i Natalia Trochonowicz, I nagroda
Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Hubert Trammer i Natalia Trochonowicz, I nagroda

Drugą nagrodę otrzymała praca biura OPEN architekci (skład zespołu: Przemysław Kokot, Daniel Mermer, Paweł Paradowski) za jasną i klarowną koncepcję opierającą się na zrównoważonej relacji między naturą i kulturą, a trzecią pracowni WXCA (skład zespołu: Szczepan Wroński, Michał Poziemski, Krzysztof Moskała, Monika Lemańska, Małgorzata Dembowska, Krzysztof Herman) za właściwe propozycje przestrzenne i kompozycyjne oraz wykorzystanie motywu kontenera nawiązującego do industrialnego charakteru miejsca.

Od 14 do 28 kwietnia w Białołęckim Ośrodku Kultury odbędzie się wystawa pokonkursowa, która umożliwi mieszkańcom zapoznanie się z wszystkimi pracami nadesłanymi na konkurs. A 24 kwietnia o godzinie 18.00 odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca nagrodzonych prac oraz przyszłości parku Żerańskiego.

Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. OPEN architekci, II nagroda
Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. OPEN architekci, II nagroda
Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. OPEN architekci, II nagroda
Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. OPEN architekci, II nagroda
Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. OPEN architekci, II nagroda
Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. WXCA, III nagroda
Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. WXCA, III nagroda
Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. WXCA, III nagroda
Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. WXCA, III nagroda
Park Żerański – wyniki konkursu. Pierwszy postidustrialny park w Warszawie!
Park Żerański, proj. WXCA, III nagroda

Sędziowie przyznali też dwa wyróżnienia. Wyróżnienie I stopnia otrzymała praca autorstwa Miłosza Zielińskiego, Jana Kocieniewskiego oraz Marcina Nowickiego, a II stopnia – Jakuba Botwiny, Elżbiety Myjak-Sokołowskej oraz Stanisława Botwiny. Realizacja ma szansę rozpocząć się w przyszłym roku.

Przestrzeń wspólna jest wartością – Nagroda NIAiU Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki ogłosił trzecią edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie dotyczące przestrzeni wspólnych i budynków użyteczności publicznej. Zgłoszenia do 7 września.
Polski pojazd elektryczny: zaprojektuj nowe nadwozie dla Triggo. Konkurs na projekt polskiego pojazdu elektrycznego Firma Triggo ogłasza konkurs na projekt nadwozia nowego polskiego pojazdu elektrycznego. Organizatorzy czekają między innymi na koncepcje Triggo w wersjach cabrio, cargo bądź kombi.
Antalis Interior Design Award 2019: wyniki konkursu na projekty i realizacje wnętrzarskie Znamy zwycięzców konkursu Antalis Interior Design Award. Wśród laureatów z całej Europy znalazły się dwie pracownie z Polski.
Muzeum Fotografii: konkurs na projekt wystawy w Muzeum Fotografii w Krakowie Muzeum Fotografii w Krakowie zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy głównej w swojej nowej siedzibie.
CLIMATE CHANGE Travel Grants 2020 Berlińskie studio architektoniczne GRAFT we współpracy z niemiecką polityk Marianne Birthler ogłosiło konkurs o dwa granty na podróż studialną lub badania dotyczące zmian klimatu i ich konsekwencji dla środowiska zbudowanego.
Pomnik Bitwy Warszawskiej: konkurs architektoniczny Władze stolicy ogłosiły konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na projekt pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Wyboru laureata dokona 20-osobowe jury, w którego skład weszli m.in. architekci, historycy i artyści, a także przedstawiciele rządu i władz miasta. Składanie wniosków do 31 grudnia.