Architektura MuratorKonkursyPomnik Bitwy Warszawskiej: wyniki konkursu

Pomnik Bitwy Warszawskiej: wyniki konkursu

Konkurs na projekt pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku wygrała pracownia Nizio Design International. Monument upamiętniający jedną z najważniejszych bitew wojny polsko-bolszewickiej już wkrótce stanie na placu Na Rozdrożu w Warszawie.

Pomnik Bitwy Warszawskiej: wyniki konkursu
Pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 roku, proj. Nizio Design International, I nagroda

Uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku w rejonie placu Na Rozdrożu rada miasta podjęła 4 lipca 2019 roku. W grudniu władze stolicy ogłosiły konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na projekt monumentu. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie pomnika o współczesnej formie, który nie zaburzałby panoramy Zamku Ujazdowskiego od strony skarpy, a jednocześnie mógł być oglądany ze wszystkich stron. W opracowaniu należało uwzględnić nowe zagospodarowanie placu z propozycją elementów wodnych i zieleni, tak aby mógł on funkcjonować również jako miejsce wypoczynku dla mieszkańców. Wyboru laureata dokonało 20-osobowe jury, w którego skład weszli m.in. architekci, historycy i artyści, a także przedstawiciele rządu i władz miasta. Co warte podkreślenie, decyzja zapadła jednogłośnie. Wielkie podziękowania dla członków sądu konkursowego i dla wszystkich tych, którzy pracowali przy tym procesie. Najważniejsze jest to, że mimo kontekstu historyczno-politycznego idziemy do przodu. To jest dobry znak dla Polski, że ten proces wyłaniania najlepszej koncepcji na budowę pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku przebiegał tak sprawnie – powiedział dziś podczas ogłoszenia wyników konkursu wicepremier Piotr Gliński.

Pomnik Bitwy Warszawskiej: wyniki konkursu
Pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 roku, proj. Nizio Design International, I nagroda

Pomnik Bitwy Warszawskiej: wyniki konkursu

Główną nagrodę zdobyła pracownia Nizio Design International. Autorzy zaproponowali pomnik w formie przeskalowanego zegara słonecznego z 23-metrowym obeliskiem gnomonem. U podnóża dominującego obiektu będzie znajdować się przestrzeń fontanny. Forma okręgu nawiązywać ma do globalnego i ogólnoeuropejskiego aspektu Bitwy Warszawskiej. Pomnik ukaże, że centrum walki o europejskie wartości znalazło się wówczas w Polsce, na przedpolach Warszawy. Okręg fontanny zostanie przecięty przez 12 linii. Liczba ta niesie odwołanie do cyklu kalendarzowego, procesu wiecznego odnawiania się życia. Można rozumieć to jako odniesienie do kluczowej roli Bitwy Warszawskiej w walce o odrodzenie się państwa polskiego – czytamy w założeniach autorskich. Fontanna umożliwi ponadto multimedialne pokazy. Wokół niej umieszczone zostaną dwa pasy roślinności, skierowane w stronę pomnika. Im bliżej do obelisku, tym roślinność będzie wyższa i bujniejsza (...). W ten sposób uformuje ona niejako oparcie dla monumentu, wpisując się w jego wertykalną formę – tłumaczą autorzy. Pracę uznano za najlepszą ze względu na wartości artystyczne i czytelność ideową symbolicznego przekazu. (...) Prosta forma obelisku dzięki skręceniu zyskuje nowe możliwości interpretacji i oddaje powagę zwycięstwa. Historyczny triumf znajduje swoje widoczne miejsce w panoramie miasta – uzasadnieniało swoją decyzję jury.

Pomnik Bitwy Warszawskiej: wyniki konkursu
Pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 roku, proj. Nizio Design International, I nagroda

Pomnik Bitwy Warszawskiej: wystawa pokonkursowa

Drugą nagrodę otrzymała praca rzeźbiarza Karola Badyny, trzeciej sędziowie nie przyznali. Wyróżnienia I stopnia zdobyły dwie prace: zespołu Marcina Kwietowicza i Konrada Żaglewskiego oraz Tomasza Birezowskiego, Piotra Dynowskiego i  Mateusza Trojanowskiego, a wyróżnienia honorowe – Barbary i Andrzeja Getterów oraz Pawła Nowickiego i Macieja Walczyna. Do konkursu zakwalifikowano w sumie 85 zespołów. Od 2 marca w pawilonie Zodiak będzie można oglądać wystawę prezentującą wszystkie prace, jakie napłynęły na konkurs. 3 marca o godzinie 18.00 odbędzie się natomiast pokonkursowa dyskusja. Inwestorem pomnika ma być Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Minister kultury zadeklarował jednak wsparcie ze strony MKiDN w kwestii finansowania budowy.

Pomnik Bitwy Warszawskiej: wyniki konkursu
Pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 roku, proj. Nizio Design International, I nagroda
Tagi:
Autor: Piotr Prus
Monument / Las Szpęgawski Monument reprezentuje cechy wspólne dla współczesnych upamiętnień: zachęca do eksploracji i wspiera różnorodne formy aktywnego odbioru – o realizacji Katarzyny Ephraim z KD Architectuur pisze Joanna Kabrońska.
Pomnik Kobietom Powstania Warszawskiego na placu Krasińskich Rada Warszawy pozytywnie zaopiniowała plan budowy pomnika Kobietom Powstania Warszawskiego. Monument według projektu Moniki Osieckiej zaplanowano przy placu Krasińskich. Mamy pierwszy szkic.
Pomnik Jana Zachwatowicza w Warszawie Kolejny architekt doczekał się swojego pomnika w Warszawie. Po Stefanie Kuryłowiczu i Stanisławie Jankowskim przyszedł czas na upamiętnienie Jana Zachwatowicza. Figurę profesora zaprojektował krakowski rzeźbiarz Karol Badyna.
Monument Pamięci w Lesie Szpęgawskim autorstwa Katarzyny Ephraim Na terenie cmentarza w Lesie Szpęgawskim odsłonięto monument upamiętniający mieszkańców Pomorza zamordowanych tam przez hitlerowców na początku II wojny światowej. Przejmujący projekt w formie 150 betonowych słupów opracowała architektka Katarzyna Ephraim.
Pomnikomania: Warszawa w Budowie 2019 Stolica Polski jest pełna pomników: ikonicznych, zapomnianych, zburzonych, konkurujących ze sobą, bojowych, kanonicznych, nowych i wciąż antycypowanych. Kuratorzy 11. edycji festiwalu WWB proponują prototypy kolejnych
Projekt na 700-lecie wsi Kamień Towarzystwo Przyjaciół Kamienia – wsi w małopolskiej gminie Czernichów – zaprasza do udziału w konkursie na projekt upamiętniający 700-lecie lokacji miejscowości.