Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie: wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie, proj. Karina Jędrak-Kościesza, I nagroda

Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie: wyniki konkursu

2022-02-21 19:42

Ciesząca się dużą popularnością Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie będzie mieć nową siedzibę. Właśnie rozstrzygnęło konkurs na projekt obiektu.

Rekomendowany przez warszawski SARP konkurs architektoniczny zorganizowało Starostwo Powiatowe w Legionowie. Prowadzona przez nie placówka mieści się obecnie w niewielkim budynku przy ul. Sowińskiego w centrum miasta, dzieląc pomieszczenia z główną powiatową biblioteką. Ambicją władz jest stworzenie nowoczesnego centrum kulturalnego z profesjonalnymi pracowniami i salą koncertowo-widowiskową. Nowy obiekt ma być nie tylko miejscem działań kulturalnych, ale również spotkań, nawiązywania kontaktów, wymiany idei oraz relaksacyjną przestrzenią, zachęcającą do spędzenia wolnego czasu – czytamy w regulaminie. Nową siedzibę Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie przewidziano u zbiegu ulic Warszawskiej, Sobieskiego, Norwida i Wysockiego. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie budynku o charakterze miastotwórczym i reprezentacyjnym, który stałby się wizytówką powiatu, a jednocześnie pozwalał na ewentualną adaptację do zmieniających się w czasie potrzeb. Realizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu nie mogły przy tym przekroczyć 20 mln zł. W ośmioosobowym jury zasiedli architekci Ewa Zaremba-Kasprowicz (przewodnicząca), Jakub Wacławek i Andrzej Kalinowski, a także reprezentujący inwestora Grzegorz Kubalski, Paweł Trawkowski, Paweł Zając, Ewa Listkowska i Łukasz Kucharzewski. Funkcję sekretarza pełniła Katarzyna Łysek. Na konkurs nadesłano 15 prac. Ostatecznie pierwsze miejsce i 20 tys. zł otrzymała Karina Jędrak-Kościesza. Jury zwróciło uwagę na kameralną skalę zaproponowanego obiektu i oszczędne rozwiązania budowlano-architektoniczne wpływające na utrzymanie budżetu inwestycji. Podział na dwie części o różnym wyrazie architektonicznych korzystnie wpasowuje się w kontekst sąsiedniej, niewysokiej zabudowy. Po długich dyskusjach i rozważaniach sąd stwierdził, że jest to praca, która daje największe możliwości usunięcia jej niedoskonałości, zauważonych przez sędziów w trakcie obrad. Wprowadzenie koniecznych zmian nie zmieni jednocześnie założeń koncepcji – czytamy w uzasadnieniu. Jurorzy zalecili m.in. rozwiązania, które w większym stopniu łączyłyby obiekt z terenem oraz wyróżniały go jako siedzibę instytucji kultury. Wskazali na konieczność powiększenia foyer, dodania sali prób i rearanżacji przestrzeni biblioteki.

Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie: wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie, proj. Karina Jędrak-Kościesza, I nagroda

Drugą nagrodę i 15 tys. zł przyznano pracowni Prolog z Wrocławia. Sędziowie docenili rzeźbiarską formę obiektu i wyeksponowanie jego drewnianej konstrukcji, korzystnie kształtującej elewację. Podkreślili też zaproponowaną w koncepcji minimalną ingerencję w cenną zieleń parku oraz zwarty i czytelny układ funkcjonalny. Opis sceny i jej technologii świadczy o wysokim profesjonalizmie autorów – uzasadniali.

Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie: wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie, proj. Prolog, II nagroda

Trzecie miejsce i 10 tys. zł otrzymało z kolei konsorcjum biur FAV (Filip Zieliński), IPSO (Paulina Sobiech, Łukasz Piszczałka) i Wójtowicz Architecture (Jakub Wójtowicz). Jury zwróciło uwagę na zwartą, a zarazem bogatą architekturę zaproponowanego przez autorów budynku. Widoczna konstrukcja drewniana korzystnie kształtuje elewacje – napisali sędziowie. Bardzo dobrze rozwiązano układ urbanistyczny, z wygodnym podjazdem gospodarczym od ul. Warszawskiej i głównym placem wejścia od ul. Wysockiego – czytamy też w uzasadnieniu.

Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie: wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie, proj. FAV (Filip Zieliński), IPSO (Paulina Sobiech, Łukasz Piszczałka) i Wójtowicz Architecture (Jakub Wójtowicz), III nagroda

ZAPISZ SIĘ