Projekt na 700-lecie wsi Kamień

i

Autor: Archiwum Architektury Widok wsi Kamień, il. materiały konnkursowe

Projekt na 700-lecie wsi Kamień

2019-06-03 19:27

Towarzystwo Przyjaciół Kamienia – wsi w małopolskiej gminie Czernichów – zaprasza do udziału w konkursie na projekt upamiętniający 700-lecie lokacji miejscowości.

Celem konkursu jest zaprojektowanie obiektu przypominającego o lokacji wsi, która została założona w 1319 roku na prawie niemieckim. Tak długa i udokumentowana historia napawa dumą wszystkie osoby związane z tą miejscowością i każe im patrzeć z nadzieją, ale i troską na zmiany zachodzące w jej charakterze. Wieś bowiem znajduje się w szczególnym momencie zmian społecznych ‒ dokonało się prawie całkowite odejście od pracy na roli jako źródła utrzymania na rzecz innych aktywności wynikających z bliskiego sąsiedztwa dużych miejskich ośrodków Śląska i przede wszystkim Krakowa. Na szczęście mieszkańcy świadomi są piękna historycznych założeń przestrzennych będących w specjalnych relacjach z otaczającym krajobrazem i nie chcą go utracić, potrzebują jednak nowego pomysłu na zabudowę zgodną z obecnym modelem życia. Jakie powinny być ramy życia odpowiadające współczesnym potrzebom? Pełna odpowiedź na to pytanie w postaci planu i jego przestrzennego modelu przerasta ramy tego konkursu, ale organizatorzy oczekują i głęboko wierzą, że uczestnicy przedstawią kompozycję zabudowy porządkującą stan istniejący, szanującą jej mieszkańców, historię i środowisko naturalne, a obiekt upamiętniający lokację będzie do tej kompozycji należał – pisze kurator konkursu, krakowski architekt Kazimierz Łatak. Prace mogą zgłaszać architekci i rzeźbiarze, szczególnie ci młodszego pokolenia, indywidualnie lub zespołowo. Konkurs ma charakter realizacyjny, jednoetapowy, a w jury zasiądą architekci Piotr Lewicki, Ewa Kuryłowicz, Kazimierz Łatak, Zbigniew Maćków, Władysław Świadek oraz artysta rzeźbiarz Wiesław Pastuła. Nagrody: I (realizacyjna) – 4000 zł, II – 2000 zł, III – 1000 zł. Termin składania pytań: 13 września 2019 Termin składania prac: 20 września 2019 Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy: 4 października 2019 www.konkurskamien.pl