Architektura MuratorKonkursyPrzedszkole i żłobek w Jemielnicy. Konkurs

Przedszkole i żłobek w Jemielnicy. Konkurs

Gmina Jemielnica we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich O/Opole zapraszają do udziału w konkursie realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przedszkola i żłobka w Jemielnicy.

Przedszkole i żłobek w Jemielnicy. Konkurs

Konkurs jest otwarty, jednoetapowy i realizacyjny. Jego celem jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego przy optymalnych wskaźnikach ekonomicznych. Koncepcja musi uwzględniać zarówno charakter przedsięwzięcia, jak i wpasowywać się w sąsiadującą zabudowę oraz otoczenie i krajobraz. Powinna również zawierać elementy innowacyjne. Maksymalny planowany koszt opracowań projektowych szacuje się na 220 000 zł netto, a maksymalny planowany łączny koszt wykonania obiektu nie powinien przekroczyć kwoty brutto 6 300 000 zł.
Nagrody: I - 15 000 zł i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, II - 8000 zł, III - 5000 zł oraz wyróżnienie wysokości 2000 zł. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 21 marca, a prace nadsyłać można do 30 maja.
Informacje i materiały konkursowe: www.sarp.opole.pl

W poszukiwaniu idei osiedla społecznego W poszukiwaniu idei osiedla społecznego - pod tą nazwą kryje się realizowany na warszawskim osiedlu Koło projekt wystawienniczy i edukacyjny inspirowany koncepcjami architektki Heleny Syrkus.
Peggy Deamer: Jak uczyć architektury w XXI wieku? Obraz „uczelni wolnej od ograniczeń i praktyki zawodowej pełnej utrudnień” jest fałszywą dychotomią. Trzeba zdawać sobie sprawę, jakie są uwarunkowania, by mieć wizję, jak je przekroczyć. Jedną z rzeczy, które bym zdecydowanie zalecała, jest prowadzenie zajęć dotyczących rzeczywistych problemów i tematów, które nie odnoszą się tylko do spraw interesujących wyłącznie architektów. Amerykańska badaczka i profesor Yale School of Architecture, o status quo i przyszłości nauczania architektury.
Jerzy Staniszkis. Architekt - grafik Wystawa w warszawskim Muzeum Plakatu przypomina mało znany dorobek polskiego architekta, który był uzdolnionym twórcą grafiki użytkowej, a także cenionym wykładowcą kilku zagranicznych uczelni.
Ruszył nabór do programu Archi-przygody Przedszkolaki znów będą miały okazję do zapoznania się z tajnikami architektury. Podczas zajęć pod okiem specjalistów poznają lepiej własne otoczenie, stworzą makiety, a nawet zbudują proste formy.
Nagrody DESIGN THAT EDUCATES 2019 DtEA to międzynarodowa nagroda, która pokazywać ma edukacyjny potencjał dizajnu i architektury – ich zdolność do komunikowania wdrożonych rozwiązań i funkcji.
Świadomość architektoniczna Polaków – raport Narodowego Centrum Kultury Mogłoby się wydawać, że na fali popularności ruchów miejskich zainteresowanie przestrzenią architektoniczną w Polsce rośnie. Tymczasem, jak pokazuje najnowszy raport Narodowego Centrum Kultury jest zgoła odwrotnie. Tylko 6% społeczeństwa deklaruje znajomość nazwiska jakiegoś znanego architekta. Przy czym są to m.in. tej miary „projektanci” jak Canaletto, XIII-wieczny malarz, znany w naszym kraju jako autor warszawskich pejzaży.