Re: CONNECT

Nagroda Publiczności w konkursie na projekt-ideę zagospodarowania wschodniej części Vancouver powędrowała do studentów ASK: Zuzanny Kołtowskiej i Krzysztofa Marciszewskiego

Wschodnia dzielnica Vancouver
Fot.: Krzysztof Marciszewski, Zuzanna Kołtowska

Vancouver ogłosiło we wrześniu ubiegłego roku konkurs Re:CONNECT chcąc przyciągnąć uwagę międzynarodowego środowiska projektantów i architektów.  Zadaniem postawionym przed uczestnikami konkursu było przekształcenie obszarów sąsiadujących od wschodu z centrum miasta, lecz oddzielonych od niego funkcjonalnie. celem projektu było urbanistyczne i architektoniczne połączenie obu przestrzeni. Projekt polskich studentów zgłoszony został w kategorii „Connecting the Core”, dotyczącej całościowych koncepcji modernizacyjnych.

Autorzy zainspirowani historią i krajobrazem Vancouver starali się wykorzystać lokalne warunki i ściślej związać miasto z wodą przez przecięcie kanałami najwęższego odcinka półwyspu. Poprzemysłowe tereny zmienić się mają w gęsto zabudowaną dzielnicę mieszkaniową,  z drogami wodnymi służącymi transportowi i obszarami rekreacji.

Praca wykonana została jako projekt kursowy w ramach Design Studio 1 na pierwszym semestrze studiów ASK, pod kierunkiem dr arch. Jana Słyka oraz arch. Piotra Kusia. 

Szczegółowe informacje:
http://vancouver.ca/commsvcs/planning/reconnect
www.arch.pw.edu.pl

Nagrodzona praca:
www.viaductscomp.ca/view_submission.php?ID=34