Architektura MuratorKonkursyRusza nabór zgłoszeń do konkursu Nagroda Roku SARP 2016

Rusza nabór zgłoszeń do konkursu Nagroda Roku SARP 2016

Do konkursu można zgłaszać realizacje o znaczących wartościach architektonicznych wybudowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekazane do użytku w minionym roku kalendarzowym. Nabór zgłoszeń potrwa do 5 czerwca 2017 roku.

O przyznanie Nagrody mogą występować architekci - autorzy, a także oddziały SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy, organy administracji publicznej i redakcje magazynów architektonicznych, po uzyskaniu zgody autorów.

Do każdego zgłoszenia musi być dołączone portfolio drukowane w formacie A4, w skład którego wchodzą:

1) strona tytułowa zawierająca:

a) nazwę obiektu,

b) imię i nazwisko autora (zespołu autorskiego),

c) zdjęcie obiektu,

2) karta zgłoszenia, według Załącznika nr 1 do Regulaminu, zawierająca:

a) imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon),

b) imię i nazwisko autora (zespołu autorskiego) oraz nazwę i adres pracowni z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon), informację o współpracy autorskiej,

c) nazwę inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów),

d) autorów zdjęć inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów),

e) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon),

f) imię i nazwisko lub nazwę wykonawcy oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon),

g) opis źródeł finansowania (publiczne/prywatne),

h) kategorię zgłaszanego obiektu,

3) opisowa charakterystyka inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów), nie przekraczająca 3600 znaków i dwóch stron formatu A4,

4) zdjęcia i rysunki umieszczone na maksimum czterech stronach formatu A4,

5) płyta CD/DVD z następującymi materiałami w formie elektronicznej:

a) zawartość portfolio opisanego w pkt. 1-4 powyżej, w formacie PDF,

b) karta zgłoszenia i opisowa charakterystyka inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów), w formie edytowalnej, w formacie DOC lub DOCX,

c) 8-12 zdjęć inwestycji (obiektu), wyłącznie w formatach TIFF lub JPG, rozdzielczość minimum 5000 pikseli x 3500 pikseli,

d) sytuacja, charakterystyczny rzut i przekrój inwestycji (obiektu lub zespół obiektów), rysunki wyłącznie w formatach EPS lub PDF.

Harmonogram konkursu:

11 kwietnia 2017 r. – ogłoszenie konkursu

do 5 czerwca 2017 r. do godz. 16.00 – zgłaszanie obiektów – liczy się data doręczenia zgłoszenia do siedziby ZG SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie

do 6 lipca 2017 r. – zakończenie pracy Jury

13 października 2017 r. - ogłoszenie wyników konkursu; wernisaż wystawy podczas Biennale Architektury w Krakowie

Jury Konkursu NAGRODA ROKU 2016

arch. Jacek Lenart, Wiceprezes SARP, Przewodniczący Jury

arch. Marcin Brataniec, Sędzia konkursowy SARP

arch. Karol Fiedor, Sędzia konkursowy SARP

arch. Zbigniew Maćków, Sędzia konkursowy SARP

arch. Maciej Mąka, Sędzia konkursowy SARP

arch. Piotr Sobociński, Sędzia konkursowy SARP

przedstawiciel Mecenasa Konkursu, Firmy ATLAS

przedstawiciel Mecenasa Konkursu, Firmy FAKRO

arch. kraj. Marek Szeniawski, Sekretarz organizacyjny

Wszelkie pytania należy  kierować na adres mailowy: nagroda.roku@sarp.org.pl

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej ZG SARP.

Konkurs realizacyjny na projekt modelowej szkoły dla południowego Senegalu Trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji konkurs Kaira Looro. Tym razem zadaniem uczestników jest zaprojektowanie modelowej szkoły podstawowej dla wsi w południowym Senegalu. Jury pod przewodnictwem Kengo Kumy wybierze 30 projektów, z których najlepszy zostanie zrealizowany.
W Gdańsku powstanie Muzeum Westerplatte. Właśnie ogłoszono konkurs na projekt gmachu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło dwuetapowy konkurs na projekt Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Obiekt stanąć ma na terenie historycznej bitwy na Westerplatte.
We Włochach powstanie nowe osiedle z mieszkaniami komunalnymi. Warszawa właśnie ogłosiła konkurs Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wraz ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta organizują konkurs na zespół budynków z mieszkaniami komunalnymi i lokalami usługowymi. Nowe osiedle powstanie przy ul. 1 Sierpnia we Włochach.
Trwa konkurs na projekt nowej siedziby Polskiej Opery Królewskiej. Budynek stanie na terenie Łazienek „Potrzebujemy dobrego pomysłu na ten budynek” – mówił wicepremier i minister kultury Piotr Gliński podczas konferencji prasowej zapowiadającej konkurs na projekt nowej siedziby Polskiej Opery Królewskiej. Gmach ma stanąć na terenie Łazienek, a w jury zasiadają m.in. Magdalena Kozień-Woźniak, Jacek Lenart i Piotr Lewicki.
Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze jako laboratorium pozytywistycznych idei Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt wystawy stałej w Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze. Według zwycięskiej koncepcji zespołu Marcina Kwietowicza nowo powołana placówka stanie się laboratorium pozytywistycznych idei, inspirując do pracy na rzecz rozwiązywania współczesnych problemów.
Modelowy plac zabaw: wyniki konkursu na wzorcową przestrzeń integracyjną Milena Trzcińska, Łukasz Stępnik i Łukasz Kowalski zwyciężyli w konkursie na projekt uniwersalnego placu zabaw dla użytkowników w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności ruchowej. Założenie powstanie na terenie realizowanego właśnie w Katowicach osiedla społecznego autorstwa Kuryłowicz & Associates.