Architektura MuratorKonkursyWyniki konkursu na nowe centrum Kalisza

Wyniki konkursu na nowe centrum Kalisza

Znamy wyniki konkursu SARP na zagospodarowanie dwóch rynków w centrum Kalisza. Pierwszą nagrodę przyznano pracowni Roman Rutkowski Architekci za ideę bardzo oszczędną w środkach wyrazu, a jednocześnie niezwykle elegancką i kompleksową. Wśród laureatów także Inicjatywa Projektowa i pracownia Maćków.

Wyniki konkursu na nowe centrum Kalisza
Nowe centrum Kalisza, proj. Roman Rutkowski Architekci, I nagroda

Konkurs na zagospodarowania Głównego oraz Nowego Rynku w Kaliszu wraz z łączącą je ulicą Kanonicką zorganizował w imieniu władz miasta poznański SARP. W jury zasiedli architekci: Maciej Hawrylak (przewodniczący), Krystian Kinastowski, pełniący również funkcję prezydenta Kalisza, Kazimierz Łatak i Przemysław Woźny, a także Agnieszka Wypych z Wydziału Budownictwa, Architektury i Urbanistyki oraz Izabela Rącka z Komitetu Rewitalizacji Miasta.

Zadaniem uczestników było uporządkowanie przestrzeni Głównego Rynku z utrzymaniem jego reprezentacyjnego charakteru i zaproponowanie współczesnego zagospodarowania Rynku Nowego, przy którym należało przewidzieć m.in. miejsce na targowisko i organizację imprez plenerowych. Koncepcja projektowa powinna przedstawiać zróżnicowany charakter rynków i różne propozycje ich zagospodarowania funkcjonalno-użytkowego z wynikającym z tych uwarunkowań układem komunikacji indywidualnej i zbiorowej wraz z wyznaczeniem zasad parkowania. Powinna zawierać informacje o proponowanym programie, ze szczególnym naciskiem na określenie funkcji centrotwórczych – czytamy w regulaminie.

Spośród 16 nadesłanych prac za najlepszą sąd jednogłośnie uznał tę przygotowana przez biuro Roman Rutkowski Architekci. Trafność decyzji przestrzennych idzie w parze z odpowiednim doborem rozwiązań materiałowych (...). Każda z zaprojektowanych przestrzeni – Główny Rynek, ul. Kanonicka oraz Nowy Rynek – otrzymała własny, unikalny charakter, podkreślony bardzo oszczędną kompozycją zieleni wysokiej – uzasadniało jury. Sędziowie zwrócili też uwagę, że drzewa, usytuowane na obrzeżach Nowego Rynku przesłaniać będą przy okazji nie zawsze interesujące pierzeje istniejącej zabudowy.

Wyniki konkursu na nowe centrum Kalisza
Nowe centrum Kalisza - Główny Rynek, proj. Roman Rutkowski Architekci, I nagroda

Autorzy zwycięskiej pracy podzieli teren opracowania na trzy strefy. Pierwsza, reprezentacyjna, to przestrzeń Głównego Rynku, który zyskał m.in. nową posadzkę. Bezpośrednio przy otaczających pierzejach przewidziano miejsce na ogródki gastronomiczne oraz nowe drzewa – zgodnie z wielkopolską tradycją, niskie, z kulistymi koronami. Znajdujące się przed ratuszem rząpie, czyli pozostałości XVII-wiecznej studni, pozostawiono na obecnym poziomie, oświetlono i przykryto przezroczystym szkłem. Wokół obiektu zaplanowano opadające coraz niżej kręgi z granitowych bloków, pełniące rolę widowni.

Wyniki konkursu na nowe centrum Kalisza
Nowe centrum Kalisza - Główny Rynek, proj. Roman Rutkowski Architekci, I nagroda

Kolejna strefa to Nowy Rynek z bogatą ofertą miejskich aktywności. Przy jednym z boków placu, od strony ulicy Chopina, architekci zaprojektowali rodzaj pawilonu – pokaźnych rozmiarów zadaszenie wsparte na cienkich słupach. Tak przesłonięta przestrzeń mogłaby być wykorzystywana podczas imprez czy jarmarków. Po przeciwnej stronie przewidzieli z kolei fontannę oraz niewielkie wzniesienie, skrywające  istniejący przystanek autobusowy.

Wyniki konkursu na nowe centrum Kalisza
Nowe centrum Kalisza - Nowy Rynek, proj. Roman Rutkowski Architekci, I nagroda

Charakter łącznika obu rynków pełniłaby ulica Kanonicka, z nową nawierzchnią z granitowych kostek i bloków. Między Głównym Rynkiem a skrzyżowaniem z ulicą Parczewskiego stałaby się ciągiem pieszo-jezdnym z posadzką na jednym poziomie. Posadzone tu naprzemiennie drzewa dodatkowo pełniłyby funkcję ograniczającą prędkość samochodów.

We wszystkich trzech obszarach pojawiłyby się autorskie meble miejskie: lampy, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery czy tablice informacyjne.

Wyniki konkursu na nowe centrum Kalisza
Nowe centrum Kalisza - ulica Kanonicka, proj. Roman Rutkowski Architekci, I nagroda

Zwycięska propozycja wydaje się niemal uszyta na miarę Kalisza. Elegancka, funkcjonalna, trafnie definiująca starówkę, a przy tym wykorzystująca proste rozwiązania. Widać, że projektanci czują nasze miasto, dzięki czemu w przedstawionej koncepcji rozwiązują wiele jego problemów. Koszty realizacji szacują na 20 milionów złotych. Nawet, jeśli finalnie kwota ta będzie nieco wyższa, to jesteśmy w stanie zrealizować całą koncepcję w trzy-cztery lata – mówił prezydent Krystian Kinastowski po ogłoszeniu wyników.

Drugą nagrodę sędziowie przyznali Inicjatywie Projektowej z Warszawy, a trzecie Maćków Pracowni Projektowej. Wyróżniono prace biura Wiekiera Architekci oraz zespołu Sylwii Sobkowiak-Kani, Jarosława Kani i Kaarima Biiza.

Nowa reprezentacyjna przestrzeń z wielofunkcyjnym pawilonem powstać ma wkrótce także przed Zamkiem Cesarskim w Poznaniu. W dwuetapowym konkursie na projekt zagospodarowania dziedzińca przed budynkiem zwyciężyła w tym roku młoda warszawska pracownia Aleksander Wadas Studio, pokonując 40 zespołów z całej Polski.

Wyniki konkursu na nowe centrum Kalisza
Nowe centrum Kalisza, proj. Roman Rutkowski Architekci, I nagroda
Wyniki konkursu na nowe centrum Kalisza
Nowe centrum Kalisza, proj. Roman Rutkowski Architekci, I nagroda
Wyniki konkursu na nowe centrum Kalisza
Nowe centrum Kalisza, proj. Roman Rutkowski Architekci, I nagroda