biennale

i

Autor: Archiwum Architektury NA GÓRSKIM SZLAKU; FOT. ZUZANNA KACPEREK-KARETTA

16. Biennale Architektury w Wenecji

2018-05-30 14:00

Temat tegorocznej edycji biennale brzmi FREESPACE i odnosi się do architektury szczodrej i demokratycznej. W polskim pawilonie zobaczymy projekt Amplifikacja natury autorstwa grupy Centrala, nawiązujący do głównego hasła poprzez ukazanie relacji człowieka, architektury i natury

Założenia tegorocznego biennale architektury

FREESPACE zawiera w sobie szczodrość ducha i poczucie człowieczeństwa, wartości będące sednem architektury, koncentrujące się na istocie przestrzeni samej w sobie.

FREESPACE skupia się na tym, jak architektura może podarować nową przestrzeń tym, którzy jej używają, oraz spełnić niewyartykułowane życzenia innych.

FREESPACE świętuje zdolność architektury do znajdowania w każdym projekcie nieprzewidzianych pokładów szczodrości – nawet w najbardziej prywatnych, wykluczających czy ograniczonych komercyjnie kontekstach.

FREESPACE daje możliwość skupienia się na tym, co dostajemy od przyrody – świetle słońca i księżyca, powietrzu, grawitacji, materiałach – zasobach naturalnych i stworzonych ręką ludzką.

FREESPACE zachęca do krytycznego podejścia, rozwijania nowych sposobów patrzenia na świat, szukania rozwiązań tam, gdzie misją architektury jest zapewnienie pomyślności i godności każdego mieszkańca naszej kruchej planety.

FREESPACE to przestrzeń otwierająca możliwości, demokratyczna, niezaprogramowana.

FREESPACE zawiera w sobie wolność wyobraźni, przestrzeń czasu i pamięci, która łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, zbudowaną na warstwach dziedzictwa kulturowego, splatając to, co archaiczne i współczesne. (Manifest Kuratorek, czerwiec 2017)