Fundacja Bęc Zmiana: Coś, które nadchodzi...

i

Autor: Archiwum Architektury

Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wieku

2012-05-09 16:30

Fundacja Bęc Zmiana przygotowała antologię tekstów poświęconych architekturze przyszłości, czynnikach, które wpływają na jej zmianę jej form i funkcji

Obszerne kompendium składa się z krótkich tekstów kilkudziesięciu autorów, projektantów, teoretyków i historyków architektury. Teksty łączy zainteresowanie kontekstem: zmianami społecznymi, ekonomicznymi, klimatycznymi. Problemy wynikające ze zwiększenia liczebności mieszkańców miast, starzeniem się społeczeństw krajów rozwiniętych, malejącymi zasobami naturalnymi – to niektóre z wyzwań, które angażować będą przyszłych architektów

Słowo architektura oznacza przecież nie tylko formę przestrzeni ukształtowaną przez budynki, ale także – w szerszym rozumieniu – staje się synonimem struktury i porządku. Mówimy więc nie tylko o architekturze w sensie dosłownym, ale o wzajemnym oddziaływaniu i napięciu, jakie tworzy się na linii architektura miast – architektura społeczeństw. Nie ufamy wizualizacjom architektury XXI wieku produkowanym dziś przez architektów: bliżej im do nastawionych na efekt scenografii filmów science fiction albo komputerowych gier niż do zaspokojenia potrzeb mieszkańców miast – podkreśla Bogna Świątkowska.

Wśród autorów tekstów znaleźli się m.in. Czesław Bielecki, Michał Borowski, BudCud, Marek Budzyński, Edwin Bendyk, Marek Beylin, Marek Cichocki, Anna Cymer, Czeredys, Adam Czyżewski, Dominik, Erbel, Mirosław Filiciak, Michel Foucault, Maciej Gdula, Elizabeth Grosz, Happach/Happach, Dorota Leśniak-Rychlak, Marek Krajewski, Małgorzata Kuciewicz, Tomasz Gancarczyk, Konrad Kucza-Kuczyński, Joanna Kusiak, Andrzej Leder, Lewicki/Łatak, Daniel London, Miesto, Grzegorz Piątek, Dani Rodrik, Rudnicka, Roman Rutkowski, Zuzanna Skalska, Jakub Szczęsny, Tomasz Szlendak, Tournikiotis, Hubert Trammer, Jarosław Trybuś, Aleksandra Wasilkowska, Michał Wiśniewski, Łukasz Wojciechowski, WWAA, Wygnański, Zaremba, Żwirek, +48Teksty przypisane zostały do pięciu tematycznych działów, m.in. „Architektura społeczeństw" czy „Architektura wyobraźni i czasu". Najważniejsze fragmenty podkreślono pomarańczowym kolorem tła – książka wygląda jak pokryty zakreśleniami bryk akademicki. Ten prosty zabieg ułatwia poruszanie się w niejednorodnym materiale.

Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wiekuredakcja: Bogna Świątkowska współpraca redakcyjna: Grzegorz Piątek, Magda Roszkowska zespół redakcyjny: Arek Gruszczyński, Ela Petruk tłumaczenia: Emilia Bulman, Jo Harper, Marek Jarosz, Łukasz Mojsak, Małgorzata Nowicka korekta: Paulina Sieniuć Anna Hegman, Mariusz Sobczyński projekt graficzny i skład: Tomasz Bersz (berszmisiak.com) skład: Gosia Gąsiorowska wydawca: Fundacja Bęc ZmianaProjekt realizowany dzięki dotacji od m.st. Warszawy