Architektura MuratorKrytykaJak projektować zrównoważone miasta?

Jak projektować zrównoważone miasta?

Kwestia projektowania tkanki miejskiej wciąż jest rzadko poruszana w polskiej, fachowej literaturze związanej z równoważeniem rozwoju przestrzennego. Tym samym książka wypełnia ważną istniejącą w niej lukę. 

Zrównoważone miasta
Michał Stangel, Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013

Książka Michała Stangla – wykładowcy Politechniki Śląskiej, ale też projektanta, laureata m.in. rozstrzygniętego w 2012 roku międzynarodowego konkursu urbanistycznego Nowa Huta Przyszłości – opiera się zarówno na współczesnej, aktualnej literaturze przedmiotu, jak i na doświadczeniach praktycznych autora związanych z projektowaniem i planowaniem urbanistycznym.

Takie połączenie pozwoliło mu na przedstawienie zagadnienia kształtowania struktury przestrzennej miasta w zgodzie z zasadami wynikającymi z paradygmatu tzw. rozwoju zrównoważonego (ang. sustainable development) w sposób czytelny i zrozumiały dla szerokiego grona potencjalnych czytelników. Kwestia projektowania tkanki miejskiej wciąż jest rzadko poruszana w polskiej, fachowej literaturze związanej z równoważeniem rozwoju przestrzennego. Tym samym książka wypełnia ważną istniejącą w niej lukę.

Istotne znaczenie ma w tej publikacji omówienie zagadnienia kształtowania tkanki urbanistycznej "miasta zwartego”, którego kreowanie stanowi jeden z ważniejszych postulatów orędowników sustainable development. Co ważne, autor nie ogranicza się do przedstawienia ogólnych zasad czy teorii, ale szczegółowo ukazuje poszczególne tematy, m.in. problemy kształtowania usług, układów mieszkaniowych czy kompozycji urbanistycznej zespołów miejskich.

Praca obejmuje następujące grupy zagadnień: pojęcie zrównoważonego rozwoju miast, koncepcja "miasta zwartego” i zrównoważonej mobilności, współczesne aspekty kształtowania zwartej tkanki miejskiej, współczesne projekty urbanistyczne w Polsce a idea "miasta zwartego”, koncepcja zrównoważonego rozwoju dzielnicy Nowa Huta.

Każde z nich zostało przedstawione w podziale na podrozdziały, tematycznie związane z poszczególnymi problemami. Taka kompozycja daje czytelnikowi możliwość szybkiego dotarcia do wywodów odnoszących się do konkretnych zagadnień oraz zapoznania się zarówno z aspektami teoretycznymi, jak i z przykładami praktycznymi. Książkę można polecić nie tylko badaczom i teoretykom, ale także – a może przede wszystkim – praktykom oraz samorządowcom odpowiedzialnym za określanie kierunków przekształceń naszych miast.

Autor: Piotr Lorens
Lata 60. w Nowej Hucie – urbanistyka, architektura i wnętrza. Wystawa w krakowskim Muzeum Historycznym Oddział Nowa Huta, stanowiący część Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, prezentuje wystawę „Nowa przestrzeń. Modernizm w Nowej Hucie” poświęconą tzw. epoce gomułkowskiej, czyli latom 1956-1970. Ekspozycja przedstawia zachodzące na przestrzeni kilkunastu lat zmiany