Architektura MuratorKrytykaO akustyce CSK w Lublinie Jan Dodacki

O akustyce CSK w Lublinie Jan Dodacki

Przed przystąpieniem do realizacji zbudowano model akustyczny 3D, a następnie korygowano parametry po kolejnych pomiarach w powstałej już kubaturze – na etapie stanu surowego, po wykonaniu posadzki i zamontowaniu foteli, aż do strojenia sali. Scena z dwiema kieszeniami scenicznymi o powierzchni ok. 900 m2 jest drugą co do wielkości w Polsce i Europie – po Operze Narodowej w Warszawie.

CSK w Lublinie
Panele akustyczne nad widownią sali operowej mają regulowaną wysokość, a ściany, dzięki rozwijannym ekranom, zmienny współczynnik pochłaniania dźwięku. Fot. Marcin Czechowicz

Zagadnienia akustyki w obiektach tego typu jak Centrum Spotkania Kultur obejmują zabezpieczenie pomieszczeń przed hałasem oraz zapewnienie w nich odpowiedniego komfortu w zakresie propagacji i percepcji dźwięku. W CSK występuje wiele przestrzeni, które wymagały opracowania akustycznego, ale głównymi, stanowiącymi jego wizytówkę w tym zakresie, są sala opery o powierzchni 636 m2 dla 1000 widzów i sala Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego, mieszcząca 550 widzów.

CSK w Lublinie
Panele akustyczne nad widownią sali operowej mają regulowaną wysokość, a ściany, dzięki rozwijannym ekranom, zmienny współczynnik pochłaniania dźwięku. Fot. Marcin Czechowicz

Część budynku obejmująca operę była przedmiotem całkowicie nowego projektu. Kształt sali i adaptacja akustyczna jej wnętrza jest wynikiem szczegółowych analiz oraz wzajemnych konsultacji i uzgodnień z architektem. Przed przystąpieniem do realizacji zbudowano model akustyczny 3D, a następnie korygowano parametry po kolejnych pomiarach w powstałej już kubaturze – na etapie stanu surowego, po wykonaniu posadzki i zamontowaniu foteli, aż do strojenia sali. Panele akustyczne nad widownią mają regulowaną wysokość, a ściany, dzięki rozwijanym ekranom, zmienny współczynnik pochłaniania dźwięku. Scena z dwiema kieszeniami scenicznymi o powierzchni ok. 900 m2 jest drugą co do wielkości w Polsce i Europie – po Operze Narodowej w Warszawie.

CSK w Lublinie
Minimalistyczne detale widowni. Fot. Marcin Czechowicz

Z kolei sala filharmonii w swym zasadniczym kształcie nie uległa zmianie. Natomiast wymiana dachu, nowa instalacja klimatyzacji oraz konieczność wykonania, ze względów przeciwpożarowych, nowej adaptacji akustycznej wnętrza wymagały współpracy projektanta z naszym zespołem.

Akustykę pomieszczeń kontrolowano w trakcie realizacji wielokrotnie, a korekty wprowadzano na bieżąco. Opinia o niej zależy oczywiście od subiektywnej oceny publiczności, ale biorąc pod uwagę fakt, że na dotychczasowych spektaklach widownia była wypełniona w stu procentach, a bilety na kolejne rezerwowane są już na wiele miesięcy naprzód, należy uznać, że generalny cel inwestycji, jakim było stworzenie wysokiej klasy obiektu kultury także w zakresie akustyki, został osiągnięty.

Autor: Jan Dodacki Jan Dodacki
Park na Górkach Czechowskich w Lublinie – nowy projekt Bolesława Stelmacha Projekt 75-hektarowego parku na zlecenie TBV Investment przygotował Bolesław Stelmach we współpracy z architektem krajobrazu Piotrem Szkołutem z lubelskiej pracowni Garden Concept. Firma obiecuje realizację w zamian za zgodę na wybudowanie kolejnego osiedla. Decyzję podejmą mieszkańcy.
Narodowy Instytut Architektury Architekt Bolesław Stelmach stanął na czele Narodowego Instytutu Architektury, nowo powołanej instytucji, która ma służyć upowszechnianiu wiedzy na temat architektury i projektowania przestrzennego oraz prowadzić badania, działania edukacyjne, promocyjne i wydawnicze. W rozmowie udzielonej „A-m” Stelmach zarysował trzy główne priorytety przyszłej aktywności: szeroko pojęta edukacja, dokumentacja oraz legislacja.
Teatr otwarty – o CSK w Lublinie Tomasz Michalak Budynek jest idealnym łącznikiem między starym i nowym. Położony na styku miasta historycznego stanowi urbanistyczne wprowadzenie do tej części Lublina, której przestrzeń ukształtowały dziesięciolecia rozwoju modernizmu. Bolesław Stelmach, opowiadając o jego projektowaniu, często odwołuje się do idei formy otwartej i spuścizny Hansenów. Pozostawia teatr otwarty, a architektom tworzącym w Lublinie zdaje się przypominać, że miasto wokół wciąż pozostaje w budowie – pisze Tomasz Michalak.
Rozmowa z Bolesławem Stelmachem, autorem Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Mam nadzieję, że to co robię czasami bywa sztuką. A i tak prawda okaże się za 100 lat – o relacji między architektura a naturą, mizantropii i inspirującej bezradności z Bolesławem Stelamchem rozmawia Maja Mozga-Górecka.
O historii CSK w Lublinie Tomasz Żylski W założeniu peerelowskich władz lubelski teatr miał być jednym z największych obiektów widowiskowych w Europie, tymczasem na ponad 40 lat stał się największą nieukończoną inwestycją, skutecznie wyłączając z publicznego użytku istotny fragment centrum miasta.
O projekcie fasady CSK w Lublinie Lorenzo Lilli Największe wyzwanie stanowiło właściwe zamodelowanie struktury, gdyż w jej obrębie zaistniało jednocześnie kilka czynników. Po pierwsze, należało wziąć pod uwagę, że fasada na kanwie z cięgien stalowych będzie wykazywała cechy szczególne, choćby ze względu na obróconą w stosunku do jej płaszczyzny geometrię szklenia. Musieliśmy zbadać też, jak zachowa się fasada, kiedy zostanie poddana działaniu wiatru, a ułożone niczym łuska panele szklane będą generować zawirowania powietrza oraz deformacje wzdłuż samej konstrukcji.