Drewno w architekturze

Polacy o wykorzystaniu drewna w architekturze: wyniki badań Forest Stewardship Council

2023-11-24 12:38

Większość Polaków uważa, że współczesne budownictwo powinno wykorzystywać drewno certyfikowane. Potwierdza to aż 76% respondentów badania zrealizowanego na zlecenie Forest Stewardship Council. Dla ponad połowy ankietowanych drewno to także przyszłość budownictwa, a branża powinna szukać sposobów na zastąpienie betonu i stali materiałami odnawialnymi.

Certyfikowane drewno w budownictwie

Forest Stewardship Council (FSC) to międzynarodowa organizacja non-profit, wspierająca zrównoważoną gospodarkę leśną i nadająca certyfikaty poświadczające, że drewno zostało pozyskane w wyniku odpowiedzialnego gospodarowania. Na jej zlecenie przeprowadzono ostatnio ankietę na temat podejścia Polaków do wykorzystania drewna w architekturze (badanie omnibusowe objęło reprezentatywną grupę 1003 respondentów).

Prawie połowa Polaków postrzega budownictwo i budynki za dużych emitentów gazów cieplarnianych. Jednocześnie drewno ma ogromną pozytywną wartość dla planety, ludzi i gospodarki. Aż dwie trzecie badanych potwierdza, że wykorzystanie certyfikowanego drewna w budownictwie i wykończeniu wnętrz ma korzystny wpływ na klimat, ochronę ekosystemów i bioróżnorodności – podsumowuje wyniki Karolina Tymorek, dyrektorka FSC w Polsce. Aż trzy na cztery osoby (76%) są zdania, że drewno wykorzystywane w budownictwie powinno mieć certyfikat poświadczający legalne pochodzenie oraz brak negatywnego wpływu na środowisko i lokalną społeczność. Badanie pokazało także, że Polacy chcieliby, aby budownictwo było bardziej zrównoważone środowiskowo. Niemal 6 na 10 osób (57%) jest zdania, że wśród elementów takiego budownictwa powinny znaleźć się odnawialne źródła energii, a podobny odsetek (56%) wskazuje na inteligentne rozwiązania umożliwiające zmniejszenie zużycia mediów.

Ochrona środowiska jest dla nas ważna?

Blisko połowa badanych (46%) uważa, że elementem odpowiedzialnego budownictwa jest lokalizowanie budynku z poszanowaniem środowiska naturalnego i ładu przestrzennego, a tylko nieco mniejsza grupa (44%) wskazuje na technologie wykorzystujące materiały pochodzące z recyklingu.

Wyraźnie też widać, jak ważne dla Polaków jest miejsce, w którym mieszkają i pracują – ponad połowa badanych (56%) wolałaby wykonywać pracę w biurowcu z certyfikatem ekologicznym. Wykorzystanie certyfikowanego surowca, a tym samym potwierdzenie, że drewno pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanych lasów ułatwia inwestorom uzyskanie uznanych i popularnych na całym świecie certyfikatów środowiskowych, takich jak LEED lub BREEAM. Potwierdzają one, że budynki są przyjazne dla środowiska naturalnego, a użytkownikom zapewniają komfortowe warunki pracy. Z kolei 47% respondentów wskazało, że byliby w stanie zapłacić więcej za dom lub mieszkanie i ich wyposażenie wykonane z certyfikowanych materiałów naturalnych, jeżeli przyczyniłoby się to do ochrony środowiska.

Drewniane budownictwo certyfikowane

i

Autor: Forest Stewardship Council

Alex de Rijke, ceniony brytyjski architekt, powiedział, że metal był materiałem XIX wieku, beton – XX wieku, a drewno będzie materiałem XXI wieku. To idea zgodna także z oczekiwaniami polskich konsumentów, by drewno stało się przyszłością budownictwa. Ważne przy tym jest, aby branża budowlana wykorzystywała certyfikowane drewno z odpowiedzialnego źródła, dzięki czemu nie zubożymy zasobów tego naturalnego surowca. FSC to najbardziej wymagający system certyfikacji lasów, który cieszy się największym zaufaniem na świecie. Drewno pozyskiwane w ramach odpowiedzialnej gospodarki leśnej wnosi do projektów budowlanych korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne – podsumowuje Karolina Tymorek.

Czytaj też: Z widokiem na fiordy: dom letniskowy architektki w południowej Norwegii |