Reguła i intuicja. O rozwadze i spontaniczności projektowania

i

Autor: Archiwum Architektury Hans Rudolf Bosshard, Reguła i intuicja. O rozwadze i spontaniczności projektowania, D2D.PL 2017

Reguła i intuicja. O rozwadze i spontaniczności projektowania

2018-11-30 14:50

Autor odnosi się do książek, ale wiele z opisanych przez niego zasad, szczególnie tych dotyczących komponowania obrazów, można z pewnością przenieść także na pole architektury. Co ciekawe podane reguły, chociaż odnoszą się do dwu wymiarów, są do zasad kompozycji architektonicznej bardzo podobne – recenzja Piotra Marciniaka.

Książka Hansa Rudolfa Bossharda jest frapującą pracą o sztuce tworzenia książek, niewielką objętościowo, bo liczącą zaledwie 83 strony, na których autor zawarł najważniejsze zasady projektowania graficznego. Bosshard – wybitny szwajcarski typograf, twórca ważnych pozycji poświęconych teoretycznym podstawom i metodom typografii – proponuje i weryfikuje ścisłe reguły, wedle których możemy poruszać się po niełatwej dziedzinie przygotowywania publikacji.

Autor odnosi się do książek, ale wiele z opisanych przez niego zasad, szczególnie tych dotyczących komponowania obrazów, można z pewnością przenieść także na pole architektury. Co ciekawe podane reguły, chociaż odnoszą się do dwu wymiarów, są do zasad kompozycji architektonicznej bardzo podobne. Szczególnie cenne wdają się rozważania poświęcone zagadnieniom proporcji, funkcjonalności i formalizmowi, jak również miarom ludzkiego ciała, wedle założeń znanych architektom Villarda de Honnecourta, Albertiego, Leonarda da Vinci czy Le Corbusiera. Jeden z rozdziałów zatytułowany Format książki jako teren budowy wyraźnie wskazuje na konotacje i bliskie relacje z myśleniem przestrzennym. W gruncie rzeczy publikacja ta poświęcona jest wyjaśnianiu uniwersalnych zasad projektowania, ważnych zarówno dla malarza i kompozytora, jak również dla projektanta. Rzecz dla architekta bardzo pomocna, także przy tworzeniu opracowań tekstowych i graficznych.