Śladami Bauhausu w jego stulecie

i

Autor: Archiwum Architektury Archiwum Bauhaus/Muzeum Designu, autorzy: Walter Gropius, Alex Cvijanovic, Hans Bandel, 1976-1979; fot. Tillmann Franzen, tillmannfranzen.com, VG Bild-Kunst, Bonn 2018

Śladami Bauhausu w jego stulecie

2019-11-29 15:01

W stulecie niemieckiej szkoły projektowania przypominamy najbardziej rozpoznawalne budynki związane z jej historią oraz prezentujemy architektoniczny miniprzewodnik po najważniejszych miejscach i obiektach związanych z Bauhausem.

W 2019 roku mija 100 lat od założenia Bauhausu. Z okazji jubileuszu otwarto dwa nowe muzea: Muzeum Bauhausu w Weimarze oraz Muzeum Bauhausu w Dessau, a także tymczasowy pawilon informacyjny w Krefeld. Na 2022 rok zaplanowano oddanie do użytku Archiwum Bauhausu i Muzeum Designu w Berlinie. W jubileuszowym roku wiele instytucji, także poza granicami Niemiec, organizuje warsztaty i wystawy pokazujące oddziaływanie myśli Bauhausu w różnych krajach i regionach Europy oraz świata. Uczelnia powstała w Weimarze w 1919 roku. Założył ją architekt Walter Gropius. Bauhaus narodził się z zespolenia dwóch istniejących wcześniej instytucji: Akademi Sztuk Pięknych i Szkoły Rzemiosła Artystycznego stworzonej przez belgijskiego projektanta Henry’ego van de Velde. Nowo powstała uczelnia łączyła sztukę i rzemiosło, była tętniącą życiem szkołą pomysłów i polem do eksperymentów w sztuce, projektowaniu, architekturze i metodach edukacyjnych. Działała zgodnie z interdyscyplinarnymi założeniami i z perspektywą międzynarodową. Wdrażała politykę równego traktowania mężczyzn i kobiet. Tutaj młodzi utalentowani artystycznie studenci mieli doprowadzić sztukę, architekturę i rzemiosło do optymalnego sojuszu i tworzyć budynki jako syntezę wszystkich tych dyscyplin. Bauhaus funkcjonował przez 14 lat w trzech niemieckich miastach: Weimarze (Staatliches Bauhaus, 1919-1925), Dessau (Hochschule für Gestaltung, 1925-1932) i Berlinie (jako prywatny instytut edukacyjny, 1932-1933) – pod kierownictwem trzech różnych dyrektorów-architektów, będących czołowymi projektantami tamtych czasów: Waltera Gropiusa, Hannesa Meyera oraz Ludwiga Miesa van der Rohe. Po przejęciu władzy w Niemczech naziści zamkęli szkołę. Mimo że została zliwidowana, jej nauczyciele i uczniowie nadal rozpowszechniali wypracowane tam ideały, opuszczając Niemcy i emigrując do krajów całego świata. Styl Bauhausu stał się jednym z najbardziej wpływowych nurtów w nowoczesnym wzornictwie i architekturze. Również bauhausowski sposób nauczania jest nadal analizowany i podejmowany na nowo w nowoczesnych szkołach kształcących architektów, artystów i projektantów. Prezentujemy architektoniczny miniprzewodnik po najważniejszych miejscach i obiektach związanych z Bauhausem, jego historią oraz aktualną rocznicą.

KUP DOSTĘP