Sztuka cenniejsza niż złoto

i

Autor: Archiwum Architektury Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, PWN 1969

Sztuka cenniejsza niż złoto

2019-01-30 17:04

Dzięki książce Jana Białostockiego doznałam olśnienia i fascynacji spójnością rozwoju cywilizacyjnego, wyda-rzeń historycznych i ich wyrazu w postaci dzieł sztuki. To wyjątkowa podróż w czasie i przestrzeni, gdzie ar-chitektura znajduje należne jej miejsce – recenzja Urszuli Forczek-Brataniec.

Na półce w naszej kuchni stoi puszka zakupiona w Bretanii za ciężkie pieniądze, w czasach kiedy Europa Zachodnia zaczęła otwierać swoje bramy na Wschód. Puszkę zdobi reprodukcja Tkaniny z Bayeux. Jest ona, jak pisze Jan Białostocki, przykładem dokumentu, ciągłej opowieści kontynuacyjnej nawiązującej do antycznych wzorów i wykazującej wielki talent obserwacyjny autora. Jej reprodukcja zdobi również okładkę pierwszego tomu Sztuki cenniejszej niż złoto.

Być może dlatego puszka z ciastkami zwróciła naszą uwagę. Przywołana książka to powszechnie znana lektura obowiązkowa dla każdego, kto choć przez chwilę interesował się sztuką. Dla mnie ma ona szczególne znaczenie. Dzięki niej w mej świadomości dokonał się przełom. Będąc dzieckiem edukacji dzielącej świat na przedmioty szkolne po raz pierwszy odkryłam sieć wiążącą je w całość. Doznałam olśnienia i fascynacji spójnością rozwoju cywilizacyjnego, wydarzeń historycznych i ich wyrazu w postaci dzieł sztuki. To wyjątkowa podróż w czasie i przestrzeni, gdzie architektura znajduje należne jej miejsce. Fascynująca wyprawa, której przewodnik znakomicie zna trasę, pięknie opowiada i jest świadom wielu meandrów – w książce nieobjawionych, ale obecnych między wierszami. Wspaniała lektura, wspaniały autor, który ogromną wiedzę potrafił przekazać w sposób dostępny dla młodego człowieka i fascynujący dla dojrzałego czytelnika. Książka wciąż aktualna, sama w sobie będąca dziełem sztuki opowiadania jak Tkanina z Bayeux.