Zespół biurowy Lixa w Warszawie, proj. HRA Architekci

i

Autor: serwis prasowy

Zrównoważone certyfikowane budynki 2023

WICONA – certyfikacja w zrównoważonym budownictwie

2023-06-01 7:28

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) opublikowało najnowszy raport: „Zrównoważone certyfikowane budynki 2023“. Analiza sporządzona jest na podstawie informacji zawartych w bazie budynków certyfikowanych, prowadzonej przez PLGBC. Wśród obiektów zamieszczonych w bazie PLGBC znaleźć można inwestycje, w których wykorzystano systemy aluminiowe marki WICONA.

Jak podaje raport, pomimo tak nieprzewidywalnych czynników zewnętrznych i znaczącego, 25cio procentowego wzrostu kosztu pozyskania materiałów, nowe certyfikacje na polskim rynku rozwijają się w stabilnym, stałym tempie. Obserwuje się także stały wzrost liczby budynków certyfikowanych w więcej niż jednym systemie certyfikacji wielokryterialnej. Najczęściej jest to mariaż BREEAM lub LEED z WELL, jednak zdarzają się również inne połączenia. W marcu 2023 certyfikowano ponad 160 budynków, co stanowi statystycznie największy wzrost liczby certyfikowanych budynków od trzech lat.

Jak pokazują badania, Polska w zakresie certyfikacji jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje się tak, dzięki przyspieszeniu procesów związanych z gospodarką cyrkularną, a to właśnie obieg zamknięty jest kluczową drogą do osiągnięcia celu, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 roku. W Polsce wydaje się coraz więcej certyfikatów zarówno w obiektach nowych jak i modernizowanych. Wykorzystują one różne kategorie wydajności i systemy punktacji, ale mają wspólny cel - uczynienie środowiska zbudowanego bardziej zrównoważonym – mówi Hubert Wiśniewski, country manager WICONA Polska.

Znaczenie certyfikacji budynków

Zrównoważone budownictwo zmniejsza wpływ sektora budowlanego na środowisko, ale ma również sens jako decyzja biznesowa. Gdy w procesie projektowania i budowy bierze się pod uwagę zrównoważony rozwój, budynki osiągają niższe koszty przez cały okres ich użytkowania. Zielone budynki zapewniają również jakość środowiska wewnętrznego, co jest korzystne dla zdrowia i komfortu ludzi. Każdy projekt może wykorzystywać zrównoważone praktyki budowlane, aby zmniejszyć swój wpływ na środowisko. Jednak certyfikacja zielonego budynku pokazuje, że projekt został zatwierdzony przez bezstronną i uznaną organizację. Certyfikat zielonego budynku przyciąga najemców, ponieważ oczekują oni oszczędności operacyjnych, ale też korzystania z komfortowych wnętrz.

W zależności od tego, gdzie znajduje się budynek, zielona certyfikacja może być źródłem wsparcia finansowego lokalnych organizacji, których celem jest dążenie do tworzenie zrównoważonych miast. Certyfikacja ma przynosi również korzyści wizerunkowe. Firmy, których siedziba znajduje się w obiekcie certyfikowanym jest od razu postrzegana jako odpowiedzialna społecznie. Stojąc na krawędzi degradacji środowiska jesteśmy zobowiązani tworzyć rozwiązania, które muszą już dzisiaj przynosić efekty w postaci redukcji gazów cieplarnianych. Oceny i programy certyfikacyjne takie jak BREEAM, LEED, DNGB, Zielony Dom i podobne, pomagają kierować i dokumentować ten proces – dodaje szef polskiego oddziału WICONA.

Budynek Skyliner w Warszawie, proj. APA Wojciechowski Architekci

i

Autor: serwis prasowy

Budownictwo cyrkularne – rola komponentów                

Budowa nie może odbywać się bez komponentów, które są łatwe do demontażu i można łatwo ponownie wykorzystać, zdemontować i poddać recyklingowi. To podstawowe kryterium certyfikacji obiektów, bez względu na ich powierzchnie czy przeznaczenie. To w długoterminowej perspektywie zapewni stworzenie środowiska budowlanego, które myśli o wielu dekadach naprzód w kategoriach odporności, wystarczalności i cyrkularności. Jest to działanie konieczne, które nie tylko wyeliminuje negatywne skutki, ale także spowoduje pozytywne zmiany w naszym klimacie i środowisku naturalnym.

W WICONA stawiamy na odzyskiwanie aluminium ze złomowanych fasad i okien, które niemal w 100% nadają się do recyklingu. W przypadku systemów aluminiowych WICONA mamy do czynienia z systemami, które dzięki zaawansowanym technologiom produkowane są w cyklu zamkniętym, z wykorzystaniem aluminium pochodzącego z recyklingu. Integrujemy aluminium Hydro CIRCAL w bardziej rozbudowaną i całościową koncepcję „75/95”. Oznacza to, że wszystkie nowe rozwiązania systemowe zawierają co najmniej 75% materiałów pochodzących z recyklingu do produkcji i 95% materiałów nadających się do ponownego przetworzenia poużytkowych produktów marki WICONA. Pozostałe emisje CO2 są generowane z góry, a faza użytkowania stanowi 1/3 całkowitej emisji CO2. Co więcej w ciągu najbliższych czterech lat wszystkie kluczowe produkty będą zawierały co najmniej 80% materiałów pochodzących z recyklingu i w 100% nadających się do recyklingu. To do tej pory unikatowa koncepcja na skalę światową, wydajny i skuteczny sposób na zmniejszenie wpływu materiałów na cykl życia budynku – komentuje Hubert Wiśniewski.

Przyspieszając swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, WICONA, część Hydro, stała się pierwszą aluminiową firmą zajmującą się systemami budowlanymi, która wyprodukowała profile do drzwi, okien i ścian osłonowych z aluminium w 100% pochodzącego z recyklingu – Hydro CIRCAL 100R. Nowy materiał z recyklingu jest produkowany w 100% z aluminium pochodzącego z użycia. Oznacza to, że możliwe jest określenie profili o niemal zerowym śladzie węglowym (średnio 0,5 kg CO2e/kg aluminium), czyli najniższym na świecie. Ten innowacyjny krok naprzód, a także klucz do jego sukcesu, został opracowany z wykorzystaniem wiedzy zdobytej przy produkcji Hydro CIRCAL 75R – aluminium dostępnego od 2019 roku, które zawiera minimum 75% przetworzonego złomu poużytkowego.

Certyfikowane budynki w praktyce

Aby zmniejszyć ślad węglowy materiałów budowlanych, konieczne jest kontrolowanie produkcji wyrobów budowlanych, przy jednoczesnym wspieraniu gospodarki o obiegu zamkniętym tego systemu, czyli recyklingu i ponownego wykorzystania wykorzystywanych materiałów. W przypadku systemów aluminiowych marki WICONA mamy do czynienia z systemami, które dzięki zaawansowanym technologiom są wytwarzane w obiegu zamkniętym, z wykorzystaniem recyklingowanego aluminium. Wiele obiektów realizowanych przy użyciu rozwiązań marki WICONA, znaleźć można w bazie budynków certyfikowanych, tworzonej przez PLGBC.

Wśród nich obiekty odpowiadające najwyższym standardom, jak na przykład kompleks biurowy LIXA. Inwestorem kompleksu jest firma Yareal Polska, wiodący deweloper w Polsce, należącą do Yareal International N.V., firmy działającej na europejskim rynku nieruchomości. Projekt HRA Architekci, jest trzecim co do wielkości kompleksem biurowym w Warszawie. WICONA dostarczyła tu fasady w systemie WICTEC 50 i WICTEC 50FP, okna: WICLINE 75 evo i WICLINE 75 evo z klapą wentylacyjną oraz drzwi: WICSTYLE 75 evo. Do najbardziej spektakularnych realizacji należy Skyliner - flagowa inwestycja Grupy Karimpol. Blisko 200-metrowy Skyliner jest siódmy na liście najwyższych budynków w Polsce, jest jednym z najbardziej imponujących obiektów architektonicznych w Polsce, zarówno pod względem wysokości jak i zastosowanych technologii. Wysokościowiec został zrealizowany w oparciu o rozwiązania i technologie spełniające wymagania zrównoważonego budownictwa. Marka WICONA dostarczyła fasady elementowe WICTEC.

Partnerzy