Wyzwania zrównoważonego rozwoju - podręcznik

i

Autor: Archiwum Architektury

Zrównoważony rozwój. Darmowy podręcznik nie tylko dla architektów

2012-07-23 18:11

Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce to praktyczny poradnik, zawierający wyjaśnienie genezy i podstaw koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz omawiający jej zastosowanie w kilkunastu różnych dziedzinach - poleca architekt Michał Stangel

Autorzy skoncentrowali się na sposobach wprowadzenia w życie tej wiedzy, płynących z tego zyskach oraz opisie „dobrych praktyk”. Sprawy architektoniczne są tematem rozdziału szóstego – Budownictwo i architektura, oraz dziesiątego – Urbanistyka i gospodarka przestrzenna. Przykłady architektoniczne to zarówno energooszczędne i proekologicznie biurowce realizowane w światowych metropoliach, jak i projekt pokazowy renowacji ekologicznej Kwartału Turzyńskiego w Szczecinie czy dom z prasowanych beli słomianych w Przełomie. Natomiast część urbanistyczna opisuje zasady kształtowania miasta zwartego i wielofunkcyjnego, z przykładami między innymi angielskimi (w tym londyńskim osiedlem BedZed i miasteczkiem Poundbury) oraz planowanym polskim ekomiasteczkiem w Siewierzu. Dla architektów szczególnie interesujące mogą być fragmenty, gdzie omawiane są związki gospodarki, środowiska i socjologii, a także podejście systemowe. Pomocne są diagramy systemów, które w syntetyczny sposób pokazują relacje różnych elementów. Wszak miasta i budynki są takimi złożonymi systemami. Niemniej ciekawe są zagadnienia zrównoważonego transportu. Książka dostępna jest bezpłatnie – w formacie pdf – na stronie Fundacji Sendzimira: www.sendzimir.org.pl/podrecznikWyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, redakcja: Jakub Kronenberg i Tomasz Begier, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010, str. 446