Architektura MuratorPolski Krajobraz"Krajobraz dobry i zły". Konkurs fotograficzny "Architektury-murator"

"Krajobraz dobry i zły". Konkurs fotograficzny "Architektury-murator"

26 sierpnia 2014 r. ruszył konkurs fotograficzny "Krajobraz dobry i zły" organizowany przez "Architekturę-murator". Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęć pokazujących dobre i złe przykłady ludzkiej ingerencji w objęty ochroną krajobraz w Polsce. Do udziału zapraszamy fotografów profesjonalistów i amatorów w każdym wieku!

Konkurs fotograficzny Krajobraz dobry i zły
Białowieski Park Narodowy, Źródło: wikimedia commons, autor Jacek Karczmarz

Celem konkursu fotograficznego Krajobraz dobry i zły jest pokazanie tego, co piękne i pozostaje w harmonii z krajobrazem oraz napiętnowanie tego, co go szpeci i niszczy.

Do udziału chcielibyśmy zachęcić osoby w każdym wieku, fotografów profesjonalistów ale także amatorów, w szczególności uczniów, nauczycieli i przedstawicieli samorządów. To szansa dla wszystkich, którzy robią zdjęcia, na pokazanie swoich prac i zabranie głosu w dyskusji o ochronie unikalnego środowiska naturalnego i kulturowego dziedzictwa w naszym kraju.

Krajobraz dobry i zły - zadanie konkursowe

Zadaniem uczestników konkursu fotograficznego jest wykonanie zdjęć pokazujących dobre lub złe przykłady ludzkiej ingerencji w objęty ochroną krajobraz w Polsce. Szukamy najlepszych i najgorszych śladów działalności człowieka na obszarach objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz obszarach i obiektach chronionych na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: pomniki historii, parki kultury, obiekty wpisane do rejestru zabytków. Mogą to być również przykłady krajobrazy naturalnego, na przykład: doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska).

Interesują nas całe zespoły zabudowy, pojedyncze budynki, obiekty tymczasowe (na przykład sezonowe punkty usługowe i nośniki reklam), a także inne przejawy aktywności budowlanej człowieka - w sposób wyjątkowy wzbogacające lub szpecące naturalny polski krajobraz, istotne dla niego pod względem nie tylko estetycznym, ale i ekologicznym. Istotne jest, aby obiekty te były pokazane w danym krajobrazie, w szerszej perspektywie.

Gdzie szukać informacji o obszarach i obiektach chronionych w Polsce?

Informacja o położeniu i identyfikacji obszarów chronionych powołanych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dostępna jest na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, natomiast wykazy obszarów i obiektów chronionych na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Konkurs fotograficzny odbywa się pod patronatem Ministra Środowiska Macieja H. Grabowskiego oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Michała Kiełszni.

Zdjęcia należy przesyłać za pomocą formularza na stronie internetowej: www.polskikrajobraz.pl.

Krajobraz dobry i zły. Wystawa pokonkursowa otwarta! Wystawę wieńczącą konkurs fotograficzny "Krajobraz dobry i zły" otworzył Prezydent RP Bronisław Komorowski. Nagrodzone zdjęcia można oglądać na Krakowskim Przedmieściu do 20 listopada 2014.
Wystawa pokonkursowa przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie Zakończył się konkurs fotograficzny "Architektury-murator" pt. Krajobraz dobry i zły. Zapraszamy na wystawę pokonkursową, której otwarcie odbędzie się 21 października przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie.
Głosowanie internautów w konkursie fotograficznym Krajobraz dobry i zły Tylko do 27 września trwa głosowanie internautów w konkursie fotograficznym Krajobraz dobry i zły. Na stronie internetowej konkursu zebraliśmy już ponad 1000 zdjęć ukazujących dobre i złe przykłady działalności człowieka na obszarach chronionych w Polsce. Teraz Internauci zdecydują, które z nadesłanych prac są najlepsze! Na zwycięzców czekają aparaty fotograficzne Fujifilm X-M1 z obiektywem Fujinon XC16-50. Kliknij, aby oddać głos!
Nagrody w konkursie fotograficznym "Krajobraz dobry i zły" W konkursie fotograficznym "Krajobraz dobry i zły" zostaną przyznane dwa rodzaje nagród w dwóch kategoriach. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni aparatami Fujifilm XM1 z obiektywem Fujinon XC16-50, nagrodami pieniężnymi oraz rocznymi prenumeratami miesięcznika Podróże!
Wrocławski oddział SARP ogłasza konkurs fotograficzny "Kadry modernizmu" Tematem przewodnim czwartej edycji konkursu fotograficznego "Kadry modernizmu" jest "Miasto w ruchu". Prace należy zgłaszać do 22 lipca 2014
Miasto-ogród. Architektoniczny konkurs fotograficzny Wrocławski oddział SARP ogłosił trzecią edycję konkursu fotograficznego Kadry modernizmu. Tematem edycji w 2013 roku są Karłowice, miasto-ogród. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 13 września