Architektura, która uczy – wyniki konkursu na projekt szkoły przy ul. Zaruby w Warszawie

i

Autor: Archiwum Architektury Kompleks oświatowy przy ul. Zaruby w Warszawie, I nagroda, proj. Pracownia Projektowa OOA Macieja Siudy, dzięki uprzejmości urzędu m.st. Warszawy

Architektura, która uczy – wyniki konkursu na projekt szkoły przy ul. Zaruby w Warszawie

2017-10-19 15:17

Pracownia Macieja Siudy zwyciężyła w konkursie na projekt nowego kompleksu oświatowego w Warszawie.

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na wykonanie koncepcji kompleksu przedszkolno-szkolnego przy ul. Zaruby na Ursynowie władze miasta ogłosiły 30 czerwca. W skład jury, pod przewodnictwem architekta Jerzego Grochulskiego, weszli: Bożena Głażewska z Biura Edukacji m.st. Warszawy, Ewa Kaźmierczak i Monika Komorowska z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Robert Kempa, burmistrz dzielnicy Ursynów, Joanna Sienicka, koordynator Wydziału Oświaty i Wychowania w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, Alicja Pacewicz z Centrum Edukacji Obywatelskiej, a także architekc Maciej Lewandowski, Jan Sukiennik i Mateusz Świętorzecki. Spośród 24 nadesłanych prac sędziowie wyłonili sześciu laureatów. Pierwszą nagrodę otrzymała Pracownia Macieja Siudy, drugą – M.O.C. Architekci z Katowic, a trzecią – Jakub Heciak z Kielc. Jury przyznało też dwa równorzędne wyróżnienia I stopnia – pracowni Staruń Wanik Architekci z Warszawy i GAB Piotr Grabowski Architekt z Poznania oraz jedno wyróżnienie II stopnia – Pracowni Architektonicznej studio4SPACE z Krakowa.

Budynki użyteczności publicznej powinny być wyłaniane w konkursach. Jest to dla mnie zaszczytna sytuacja, bo po raz pierwszy współpracowaliśmy z dzielnicą przy organizacji konkursu architektonicznego dla szkoły. Jest to moment, kiedy wprowadzamy nową jakość w zamówieniach publicznych. Jesteśmy w trakcie przygotowywania zarządzenia, które wskaże tryb konkursowy jako podstawowy sposób wyboru projektów budynków użyteczności publicznej. Ważne jest to, że w tym trybie nie decyduje kryterium ceny, tylko jakość, która stanowi o wyborze wykonawcy dokumentacji projektowej – mówiła podczas ogłoszenia wyników Marlena Happach, architekt miasta, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Wybrana praca prezentuje bardzo bliskie mi podejście – przestrzeń wspomaga edukację rozumianą także jako społeczność szkolną – stwierdziła.

Architekci zaproponowali rozbudowany zespół składający się z siedmiu prostopadłościennych brył, zestawionych tak, by tworzyły dwa oddzielne kompleksy: szkolny i przedszkolny, oba z obszernymi, zielonymi dziedzińcami. Chcemy rozwinąć myślenie o budynkach szkolnych, tworząc architekturę, która uczy. Odsłaniamy reguły konstrukcyjne i inżynieryjne, jakimi rządzi się projektowanie. Pokazujemy system konstrukcyjny i jego elementy składowe: słupy, nadproża, podciągi, stropy i ściany nośne. Decydujemy się na szczerość formy i materiałów, tworząc wnętrze otwarte, wieloznaczne, pobudzające do działania. Poprzez racjonalną strukturę i wynikającą z niej formę, wzmacniamy spontaniczną aktywność poznawczą, niekonwencjonalne zachowania twórcze i samodzielne eksperymentowanie, tym samym potęgując przekaz edukacyjny – tłumaczą autorzy w opisie pracy. Zwycięski projekt proponuje też kompleksową koncepcję ogrodów szkolnych, zapewniających uczniom bezpośredni kontakt z naturą. Powierzchnia użytkowa nowego obiektu wyniesie ponad 8 tys. m2. Wszystkie nagrodzone prace można oglądać na wystawie pokonkonkursowej od 19 października do 7 listopada w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61. We wtorek, 7 listopada o godz. 18.00 w tym samym miejscu odbędzie się dyskusja pokonkursowa (sala im. J. U. Niemcewicza, I piętro).