Nowe Centrum Warszawy

Bardziej zielony Bankowy: propozycja zmian na placu Bankowym w Warszawie

2023-11-27 11:48

Pracownia MAU Architecture & Urbanism zaprezentowała wstępną koncepcję zagospodarowania placu Bankowego w Warszawie. Po wprowadzeniu zmian, zieleń zajmowałaby około jednej czwartej jego przestrzeni, czyli ponad pięć razy więcej niż dziś, ale plac nadal pozostanie jednym z głównych węzłów komunikacyjnych stolicy.

Jaki plac Bankowy?

Warszawski ratusz planuje modernizację trzech głównych placów: Teatralnego, Bankowego i Żelaznej Bramy. Propozycje przekształceń wypracowywane są wspólnie z mieszkańcami i innymi zainteresowanymi stronami podczas tzw. warsztatów charrette, które prowadzi biuro projektowe MAU (Mycielski Architecture & Urbanism).

Dotychczas odbyły się już spotkania poświęcone przyszłemu zagospodarowaniu placu Teatralnego i, właśnie zakończone, na temat placu Bankowego. Choć znajdują się tu ważne instytucje publiczne, jak Urząd m.st. Warszawy czy Urząd Wojewódzki, dziś przestrzeń wydaje się dość amorficzna. Brakuje zieleni, dominuje asfalt i beton. Plac Bankowy powinien być miejscem codziennych spotkań i spacerów, a nie tylko uroczystych wydarzeń przy pomniku Stefana Starzyńskiego czy bardzo szybkich przesiadek – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, podczas konferencji zapowiadającej realizację przedsięwzięcia. Jak wydobyć jego piękno, wszystkie walory historyczne i turystyczne? Czy i jak da się ograniczyć ruch kołowy? Gdzie posadzić drzewa? Lepszej wizji dla placu Bankowego będziemy szukać wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami podczas warsztatów – zapowiadał.

Zielony Bankowy: podsumowanie warsztatów

22 listopada odbyło się spotkanie, podczas którego zespół pracowni MAU zaprezentował wnioski z warsztatów i wstępną koncepcję przyszłego zagospodarowania placu. Więcej zieleni na placu Bankowym! – tego chcą mieszkanki i mieszkańcy Warszawy w setkach ankiet, które zebraliśmy. Potwierdzili to też uczestnicy warsztatów – podsumowywał Maciej Mycielski z pracowni MAU. Policzyliśmy, że powierzchnia utwardzona zajmuje dziś aż 96% przestrzeni placu. Należy tu usunąć różne bariery i przeszkody trudne do pokonania dla osób o ograniczonej mobilności czy dla rodziców z wózkami dziecięcymi – dodał.

Lampy z duszą. Radosław Nakonowski daje industrialnym perełkom drugie życie
Plac Bankowy w Warszawie

i

Autor: Urząd m.st. Warszawy

W projekcie przyszłej modernizacji architekci musieli brać pod uwagę m.in. aspekt konserwatorski, bo zachodnią zabudowę placu tworzy dawny Pałac Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu autorstwa Antoniego Corazziego i komunikacyjny, bo to wciąż jeden z głównych węzłów przesiadkowych stolicy. Należało też pamiętać o kluczowych powiązaniach z placami w sąsiedztwie oraz innymi rejonami Śródmieścia.

Propozycje przekształceń w pewnym stopniu nawiązują do czasów przedwojennych. Zamiast parkingu przy pomniku Juliusza Słowackiego przewidziano skwer z nowym elementem wodnym. Po zachodniej stronie, wzdłuż elewacji monumentalnych gmachów Corazziego i siedziby dawnego Banku Polskiego przy Elektoralnej, pojawiłby się deptak tylko dla pieszych z zielonym skwerem w kształcie trójkąta, gdzie można byłoby urządzić miejsce spotkań podobne to tego, jakie funkcjonuje przy stacji metra Ratusz-Arsenał.

Nowe zgrupowanie przystanków tramwajowych i autobusowych przewidziano w rejonie wlotu ulicy Senatorskiej na plac Bankowy. Jeden z wariantów koncepcji przewiduje wydzielony pas dla autobusów, które jeżdżą od placu Teatralnego. Będziemy jeszcze weryfikować, czy takie rozwiązanie miałoby funkcjonować docelowo czy tylko czasowo – mówił Wojciech Wagner, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Pod uwagę brana jest także przebudowa torowiska tramwajowego i takie jego odsunięcie od pałacu Błękitnego, żeby zmieścić przy nim drogę dla rowerów.

Podczas warsztatów uczestnicy sugerowali znalezienie lepszego miejsca dla pomnika Stefana Starzyńskiego. Architekci z MAU zaproponowali więc usytuowano go na osi obecnego ratusza, przed główną bramą lub wewnątrz dziedzińca. Przewidzieli też nieznaczne przesunięcie pomnika Juliusza Słowackiego na główną oś gmachu dawnego pałacu Ministra Skarbu.

Wiemy, jakie zmiany chcemy wprowadzić na placu Bankowym. Roboczą koncepcję wypracowaliśmy na warsztatach. Teraz będziemy dopracowywać szczegóły i całość uzgadniać z urzędami, w tym z konserwatorami zabytków, którzy także aktywnie biorą udział w naszej wspólnej pracy. W efekcie powstanie koncepcja nowego zagospodarowania placu, która pozwoli na sporządzenie projektu potrzebnego do wprowadzenia zmian – zapowiada Wojciech Wagner.

Czas na plac Żelaznej Bramy

Ratusz zaprasza już na warsztaty projektowe dla placu Żelaznej Bramy. Konsultacje rozpoczną się w sobotę, 2 grudnia, i potrwają do 13 grudnia 2023 roku. W trakcie warsztatów odbędą się m.in. zajęcia plastyczno-architektoniczne dla dzieci, przewidziano też spacer architektoniczny po placu i dyskusje. Więcej informacji na stronie: konsultacje.um.warszawa.pl.

Czytaj też: Nowy wieżowiec przy rondzie Radosława w Warszawie |