Architektura MuratorProjektyBydgoszcz nad Brdą

Bydgoszcz nad Brdą

Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych Wyspy Młyńskiej. Autorzy: ZIVVA laboratorium projektowe, Tomasz Rokicki & Katarzyna Wojciechowska

Bydgoszcz nad Brdą

Marina powstanie w sąsiedztwie zabytkowego Młyna Rothera o mocnej formie, zamkniętej kompozycji, zdecydowanym rysunku elewacji i archetypicznej bryle spichrza oraz po przeciwnej stronie Brdy, nowego budynku Opery. Nowo projektowana forma wykorzystująca współczesne środki wyrazu nie pretenduje do miana trzeciej dominanty w tej przestrzeni, a stanowi raczej nową jakość, która w sposób nieinwazyjny wpisuje się w kontekst urbanistyczny, kulturowy i stylistyczny. Sytuując budynek przystani, architekci mięli na względzie zarówno osie kompozycyjne jak i widokowe.
Ważnym aspektem pozostawała również idea zwrócenia zabudowy w kierunku rzeki.

Tworzenie w tak bogatym kontekście wymagało dużej wrażliwości. Tutaj za cel postawiono wypracowanie formy, której zewnętrze wchodziłoby w relację z zastaną architekturą i naturą, wnętrze zaś miałoby stać się tłem odpowiednim do wszelkich działań związanych ze sportem, obsługą gości hotelowych i organizacją imprez. Rozwiązaniem stała się forma pozbawiona bezpośrednich ikonicznych konotacji kulturowych, a znajdująca pośrednie i dalekie odniesienia do tradycji budowania nad wodą. Samo miejsce (topos) stało się jedną z inspiracji dla kształtu budynku. - Motyw fali stał się dla projektu kadłubem - osnową i główną formą posiadającą podwójną referencję - do motywu łodzi na poziomie znaku ikonicznego i do lokalnego kontekstu topograficznego na poziomie znaku określanego jako "indeks" (bulwar rzeki współdefiniuje kształt […] budynku) a zarazem jako "mimesis" meandrującej rzeki.

Dwuczłonowy budynek o różnej wysokości, usytuowany równoległe do drogi oraz koryta rzeki, tworzy zwartą zabudowę pierzejową.Wyższa z nich, pełni funkcję hotelu z małą restauracją na parterze oraz hallem z recepcją, który łączy zróżnicowane funkcjonalnie skrzydła. Niższa bryła bezpośrednio związana z przystanią, spełnia rolę magazynów łodzi, warsztatów, sal sportowych oraz sali multimedialnej. Skrzydła przystani stylistycznie tożsame, zaprojektowano od stron zewnętrznych w postaci drewnianych łupin, schodzących swymi podwojami nisko do poziomu gruntu i wody. Pomiędzy bryłami została wygospodarowana otwarta przestrzeń na imprezy plenerowe.