Architektura MuratorProjektyCentrum aktywności lokalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Centrum aktywności lokalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

W ramach programu rewitalizacji Ostrowca Świętokrzyskiego rozstrzygnięto konkurs na projekt adaptacji jednego z budynków dawnego browaru Saskich w śródmieściu. Po przebudowie obiekt mieścić ma lokalne centrum aktywności.

Centrum aktywności lokalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konkurs na modernizację parterowego budynku przy ulicy Siennieńskiej wraz z kompleksowym zagospodarowaniem otoczenia władze Ostrowca ogłosiły jeszcze w 2017 roku. Na działce o powierzchni ok. 3600 m2 uczestnicy mieli zaproponować m.in. urządzenie terenów zielonych z możliwością rozłożenia sceny oraz miejscami do ekspozycji rzeźb, place zabaw dla dzieci oraz lokalizację parkingów i dróg dojazdowych. Pierwsze miejsce zajęło Dresler Studio Architektura i Urbanistyka, w składzie Grzegorz Dresler, Agnieszka Latała i Marta Wójtowicz.

Centrum aktywności lokalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przekształcany obecnie kompleks zabudowań browaru to istotne dla miasta obiekty służące kulturze, sztuce i rozrywce. Znajdą się tu między innymi: przestrzeń muzealna, pracownie i warsztaty, sala widowiskowa oraz spora kawiarnia. Myśląc o przedmiocie konkursu jako miejscu przeznaczonym na potrzeby aktywizacji mieszkańców pobliskich osiedli trzeba mieć na uwadze funkcję, jaką będzie pełnił w mieście dawny browar, a także jego skalę. W tym kontekście widać wyraźnie, że nowy budynek wraz z przyległym terenem musi pełnić rolę uzupełniającą w stosunku do tego realizowanego z rozmachem przedsięwzięcia – tłumaczą autorzy.

Centrum aktywności lokalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zaproponowali gruntowną przebudowę istniejącego obiektu, dostawiając do niego nowe zupełnie nowe skrzydło mieszczące dużą salę o powierzchni 65 m2 i 8 m wysokości w szczycie dachu, przeznaczoną do nieformalnych spotkań mieszkańców i zebrań rad osiedlowych. Aby zapobiec nagrzewaniu się tego pomieszczenia, po zewnętrznej stronie dużego przeszklenia w ścianie szczytowej zaprojektowano perforowane panele. Plan sali na rzucie prostokąta z wejściami zlokalizowanymi na jednej krótszej ścianie pozwala na stosowanie różnorodnych układów miejsc siedzących w zależności od potrzeb użytkowników – wyjaśniają architekci. W niższej części znajdzie się m.in. pomieszczenie socjalne, archiwum, toalety i węzeł cieplny.

Centrum aktywności lokalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

W nawiązaniu do historycznej zabudowy, na elewacjach stosowana będzie cegła klinkierowa zestawiona z panelami z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze grafitowym. W celu zapewnienia jak największej powierzchni biologicznie czynnej zaprojektowano ponadto zielony stropodach na niższej części oraz ogród wertykalny na północnej ścianie.

Centrum aktywności lokalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zagospodarowanie działki obejmuje realizację parkingu na 51 miejsc oraz rearanżację zaniedbanych obecnie terenów zielonych. Architekci zaproponowali m.in. meandrujące aleje spacerowe oraz ogrody sensoryczne ze starannie dobranymi, pachnącymi roślinami.

Centrum aktywności lokalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Projekt jest częścią większego przedsięwzięcia, w ramach którego powstaje Ostrowiecki Browar Kultury. Na jego realizację gmina otrzymała 17 mln zł dofinansowania ze środków unijnych.  Inwestycja jest obecnie na ukończeniu.

Centrum aktywności lokalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim