Architektura MuratorProjektyCentrum edukacji w Czechowicach-Dziedzicach

Centrum edukacji w Czechowicach-Dziedzicach

W Czechowicach-Dziedzicach powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej według konkursowego projektu Konior Studio.

czechowice dziedzice
W ramach inwestycji przewidziano odtworzenie drzewostanu oraz budowę schodów terenowych i ścieżek. zabezpieczone zostaną też ruiny dawnego dworu Wilczków z XVI wieku

Koncepcję wyłoniono w zamkniętym konkursie zorganizowanym w 2015 roku przez władze miasta. Uczestnicy mieli przedstawić propozycję zagospodarowania ruin XVIwiecznego dworu Wilczków w rejonie ulic Kotulińskiego i Kopernika wra z z nową bryłą mieszczącą lokalny ośrodek promocji bioróżnorodności. Założono, że nowy obiekt powinien być wpisany w istniejący układ urbanistyczny założenia dworskiego i wykorzystywać walory krajobrazowe otoczenia.

Architekci przewidzieli zachowanie pozostałości dworu jako trwałej ruiny i realizację w pobliżu podłużnego, jednokondygnacyjnego budynku z dwuspadowym dachem i 18-metrową wieżą widokową. Siedzibę Centrum Edukacji Ekologicznej zaprojektowano z drewna i szarej cegły. Przeszklona elewacja frontowa w okresie letnim będzie mogła być otwierana, tworząc naturalne przedłużenie budynku w stronę ruin i ogrodów. Pokrycie dachu przewidziano z szarej blachy tytanowo-cynkowej, z przeszkleniami nad częścią kawiarnianą. Jego drewniana konstrukcja oparta o słupy w ścianach zewnętrznych, od środka wzmocniona zostanie stalowymi ściągami. Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie 784 m2.

Siedziba firmy Press Glass w Konopiskach Najnowsza realizacja Konior Studio udowadnia, że można wciąż cieszyć się z powstawania nowych budynków w dziewiczym terenie, że architektura nie musi być zniszczeniem ani raną w krajobrazie, tylko wartością dodaną – pisze Oskar Grąbczewski.
Biurowiec Press Glass projektu Konior Studio Nowa siedziba firmy Press Glass projektu Konior Studio stanęła w malowniczej okolicy na skraju Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Priorytetem architektów było stworzenie komfortowego miejsca pracy, dobrze doświetlonego i otwartego na otaczający krajobraz.
Klejnot w skromnej oprawie: o szkole muzycznej w Warszawie Dariusz Herman Sala zachwyca. Jasne, jesionowe panele akustyczne, o pięknej i bogatej fakturze, zestawione z czernią, przywodzą na myśl najlepsze wzorce. To będzie ważne miejsce na niezbyt bogatej, koncertowej mapie Warszawy – o przebudowie dawnego domu sierot w Warszawie na nową siedzibę szkoły muzycznej projektu Konior Studio pisze Dariusz Herman.
Siedziba kancelarii prawnej projektu Konior Studio W katowickim Wełnowcu dobiega końca realizacja nowej siedziby jednej z największych śląskich kancelarii prawnych – Ślązak, Zapiór i Wspólnicy. Projekt obiektu z wykorzystaniem elementów historycznych magazynów znajdujących się na działce opracowało Konior Studio.
Nowa filharmonia w Ostrawie według Konior Studio Do udziału w konkursie na projekt nowej siedziby filharmonii władze Ostrawy zaprosiły trzy pracownie: Steven Holl Architects, Konior Studio i Henning Larsen Architects. Polski zespół zaproponował obiekt w formie przeskalowanej oranżerii wkomponowanej w istniejący park.
Nowa filharmonia w Brnie Wiemy, jak będzie wyglądała nowa sala koncertowa w Brnie według projektu Konior Studio. Na spotkaniu z władzami tego czeskiego miasta autorzy przedstawili właśnie pierwsze wizualizacje budynku.