Centrum Gorzowa

Międzynarodowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania i zabudowy historycznego centrum wygrała poznańska pracownia architektoniczna Pentagram Architekci.

Centrum Gorzowa

OPIS KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
zagospodarowania i zabudowy centrum Gorzowa Wielkopolskiego

To pierwszy tak duży konkurs architektoniczny w ponad 750-letniej historii miasta. Obszar historycznego śródmieścia, będącego ważnym ośrodkiem administracyjnym, ulegał stałej przebudowie i zmianom zagospodarowania nie zawsze w sposób skoordynowany. Zmierzając do uzyskania spójnego organizmu urbanistyczno-architektonicznego, celem konkursu było opracowanie funkcjonalnych rozwiązań i przekształcenie centrum w miejsce przyjazne zarówno mieszkańcom jak i turystom. Najlepszą koncepcję - dwa nowe mosty drogowe nad Wartą, także dla pieszych i rowerzystów, deptak przy ul. Sikorskiego i Chrobrego, linię tramwajową na Zawarcie, dzielnicę mieszkaniową na południowym brzegu rzeki - zaproponowała pracownia Pentagram Architekci w składzie architekci Adam Bein, Paweł Hołoburdzin, Paweł Kobylański, Jan Liszkowski i Krzysztof Urbaniak. Jury (między innymi prezes SARP Jerzy Grochulski, prof. Marian Fikus czy architekt Stefan Scholz) zgodnie podkreślało czytelność i jednorodność projektu oraz jego funkcjonalność i dobrą kompozycję. Nie bez znaczenia przy wyborze zwycięskiej pracy był fakt powiązania miasta z rzeką Wartą, nowe mosty, ciągłość systemu zielni, to co jest atutem Gorzowa. Projekt przewiduje też rewitalizację starej zabudowy.

Wszystkie prace konkursowe można oglądać do 7 grudnia w auli liceum przy ul. Puszkina 31 w Gorzowie, zaś 14 grudnia w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sikorskiego planowane jest uroczyste wręczenie nagród oraz oficjalne otwarcie wystawy pokonkursowej.
Szczegółowe wyniki konkursu na stronie www.gorzow.sarp.org.pl