Nowy dom kultury w Śródmieściu

Centrum kultury Twórcza Twarda w Warszawie. Znamy termin realizacji

2023-06-27 13:21

Sale muzyczne i teatralne, międzypokoleniowe miejsce spotkań, a do tego strefa sportowa na dachu. Poznaliśmy datę realizacji centrum kultury Twórcza Twarda według projektu pracowni Kalata Architekci.

Centrum kultury Twórcza Twarda

Projekt centrum kultury Twórcza Twarda w Warszawie został wyłoniony w konkursie architektonicznym z 2018 roku. Zadaniem uczestników było zaproponowanie koncepcji budynku, w którym swoje siedziby znalazłyby Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” i Domu Kultury „Śródmieście”. Należało przewidzieć przestrzeń na sale muzyczne i teatralne, pomieszczenia biurowe, kawiarenkę i salę widowiskową na 350 miejsc. Obiekt o łącznej powierzchni ok. 9,5 tys. m² zaplanowano na terenie dawnego boiska szkolnego przy ulicy Twardej 8/12, tuż obok Synagogi Nożyków, jedynej w Warszawie przedwojennej bożnicy, która przetrwała wojnę.

Pierwszą nagrodę zdobył zespół w składzie: Szymon i Eliza Kalatowie (Kalata Architekci) oraz Anna Jach. Sędziowie podkreślili, że autorom udało się zrealizować ideę maksymalizacji użytkowania obiektu przy jednoczesnym dostosowaniu rozwiązań przestrzennych do różnej skali otaczającej zabudowy oraz potencjału terenu w systemie przestrzeni publicznej miasta. Od strony wschodniej, w sąsiedztwie synagogi, projektowany budynek ma trzy kondygnacje, od zachodniej, cztery i pięć. Architekci zadbali też o nową aranżację przestrzeni publicznych, łącząc sekwencją placów i pieszych pasaży ul. Twardą z ul. Grzybowską.

Twórcza Twarda: realizacja

Budowa ośrodka Twórcza Twarda kilkukrotnie przesuwała się w czasie. Głównym powodem był brak wystarczających środków na realizację. Na ostatniej sesji Rady Warszawy radni przyznali jednak dzielnicy Śródmieście dodatkowe fundusze. Szacuje się, że inwestycja pochłonie ok. 136 mln zł. Wykonawca ma zostać wybrany jeszcze w tym roku, tak by nowe centrum mogło być gotowe na przełomie 2026 i 2027 roku. To będzie dom kultury otwarty dla wszystkich mieszkańców. Już teraz z naszej oferty korzystają osoby z innych dzielnic. Stworzenie komfortowej przestrzeni dla różnych już realizowanych przedsięwzięć, pozwoli nam nie tylko zwiększyć ich dostępność i atrakcyjność. Będziemy mogli także zoptymalizować koszty wydarzeń kulturalnych, na które tylko w tym roku 50-krotnie wynajmowaliśmy lokale komercyjne – mówi Aleksander Ferens, burmistrz Dzielnicy Śródmieście.