Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku

i

Autor: Archiwum Architektury

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku

2009-06-03 2:00

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji szpitala. Autorzy: ARCH-DECO Sp. z o.o.

Zespół projektowy

Zbigniew ReszkaMichał Baryżewski

Paulina CzurakŁukasz PiankowskiAdrianna BielenikMarek KrukTomasz KrzempekOskar BerentMaciej Sikorski

http://archdeco.pl/

Idea projektowaZamierzeniem autorów było zaprojektowanie nowej części szpitala tak, aby scalała ona poszczególne budynki w jeden spójny obiekt. Zgodnie ze współczesnymi trendami i standardem adekwatnym do rangi budynku, powstał nowoczesny obiekt, optymalnie wykorzystujący zadaną przestrzeń, a jednocześnie przyjazny dla pacjentów i personelu.

Rozwiązania urbanistyczno-architektoniczneProjektowany budynek kontynuuje ideę stworzenia kompleksu szpitalnego zintegrowanego z istniejącą i zarazem powstająca strukturą, która w przyszłości będzie tworzyć zwarty ośrodek medyczny niezbędny dla funkcjonowania miasta, jak i w szerszym kontekście, funkcjonowania całego regionu.Konfiguracja terenu charakteryzuje się dużą amplitudą wysokości co pozwoliło na naturalne wkomponowanie projektowanej zabudowy.Prostopadłe usytuowanie budynków na zboczu pozwala na zmniejszenie odczuwalnej skali kubatury. Poszczególne bloki schodkowo ułożonej kompozycji zostały połączone ze sobą łącznikami. Transparentność i wyróżnienie materiałowe tych elementów ułatwia komunikację wewnętrzną z budynku CMI do pozostałych obiektów, co wydaję się być najbardziej ekonomicznym i funkcjonalnym rozwiązaniem z punktu widzenia całości założenia.Cechą szczególną projektowanego terenu jest bogata i urozmaicona warstwa krajobrazowa. Wewnętrzne patia zostały pomyślane jako kontynuacja tej idei. Jeden z dziedzińców jest całoroczny, dzięki zamontowaniu przesuwanego dachu. Mnogość przestrzeni wspólnych łamie stereotyp szpitala „zamkniętego”.

Komunikacja zewnętrznaZaprojektowana optymalnie i zgodnie z zasadą rozdzielenia ruchu. Na szczególną uwagę zasługuje bezkolizyjny dojazd do części magazynowo-zaopatrzeniowej pod korytarzem szpitalnym na poziomie – 1; łatwy podjazd dla odwiedzających od strony wejścia do nowoprojektowanej części szpitala; bezkolizyjny i szybki dojazd dla karetek, powiązany z lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych na dachu szpitala CMI, który jest połączony z nowym kompleksem na wysokości pierwszego piętra.

Rozwiązania architektoniczno-materiałoweIstniejące podziały budynków przy renowacji zostają kolorystycznie ujednolicone. Nowe części szpitalne wykończone blachą falistą o zielonkawym odcieniu okładziny, nawiązują do powstającego budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej. Doświetlony poprzez atrium pasaż szpitalny tworzy bardzo czytelny punkt odniesienia, zapewniając maksymalną orientację przestrzenną. Wnętrza, materiałowo ekologiczne spełniają normy akustyczne, z możliwością łatwej modyfikacji przestrzeni. Zastosowano również światłochrony, dzięki którym możliwe będzie obniżenie kosztów klimatyzacji obiektu. Wokół całego kompleksu zaprojektowano małą architekturę, z dbałością o detal.

Rozwiązania programowo-przestrzenneZaletą funkcjonalnych rozwiązań przestrzennych są oszczędności ekonomiczne poprzez ograniczenie "pustych" przebiegów personelu i skrócenie czasu poświęconego na wewnętrzną komunikację. Zastosowano rozwiązania powtarzalne i modułowe, mające na celu ułatwienie orientacji, optymalizację przepływu pacjentów, a także uelastycznienie pracy poszczególnych jednostek klinicznych.

Komunikacja wewnętrznaGłówną oś kompozycyjną i komunikacyjną szpitala tworzy pasaż, który za pomocą zespołów wind dostępnych także z klatek schodowych, galerii i kładek, scala na różnych poziomach oddziały w jeden wspólny organizm.

Walory ekonomiczneKompaktowość bryły wynika z obniżenia parametrów eksploatacyjnych (mniejsza powierzchni elewacji i powierzchni komunikacyjnej). Mając na uwadze zmniejszenie kosztów, zastosowano rozwiązania technologiczno-materiałowe podwyższające sprawność energetyczną, a także izolacyjność akustyczną i termiczną obiektu. Do ogrzewania wody zastosowano system baterii słonecznych, a w celu uszczuplenia wydatków energii na klimatyzację - zewnętrzne zasłony przeciwsłoneczne (zatrzymują ok. 25% promieniowania cieplnego). Pomieszczenia techniczne (wentylatornie, centrale teletechniczne) zdecentralizowano, umieszczając w bliskości funkcjonalnej tematyczne bloki. Tam gdzie to możliwe przewidziano oświetlenie LED, co znacznie obniżyłoby pobór mocy.

KonstrukcjaPięciokondygnacyjny budynek zaprojektowano w technologii żelbetowej. Układ nośny stanowi konstrukcja płytowo-słupowa. Sztywność układu przestrzennego zapewniają żelbetowe trzony komunikacyjno-instalacyjne. Stropy żelbetowe oparto na słupach żelbetowych oraz na ścianach wewnętrznych żelbetowych. Posadowienie stanowią stopy fundamentowe, oraz płyty pod trzonami komunikacyjnymi. Do projektowania elementów konstrukcyjnych przyjęto beton B25 (fundamenty, ściany), B37 (słupy, stropy), oraz stal zbrojeniowa AIII-N (Rb500W). Układ modularny słupów został tak dobrany, aby umożliwić jak najbardziej ekonomiczne zaprojektowanie konstrukcji pod względem grubości stropów, oraz wykorzystania stali zbrojeniowej.