Architektura MuratorProjektyCentrum rekreacyjno-usługowe Szmulowizny i Michałowa

Centrum rekreacyjno-usługowe Szmulowizny i Michałowa

Projekt dyplomowy Karola Langiego obroniony w 2009 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Karol Langie
prof. Sławomir Gzell
Centrum rekreacyjno -usługowe Szmulowizny i Michałowa

Czytaj także>> Problem komunikacji rowerowej w Warszawie na tle doświadczeń europejskich

Partycypacja społeczna staje się coraz modniejszym hasłem od lat 60. XX wieku, kiedy to proklamowana była przez artystów. Uczestnictwo – bo taki jest prostszy synonim tego słowa – staje się podstawą nowych koncepcji zarządzania oraz politycznych (demokracja partycypacyjna, w odróżnieniu od przeważającego modelu demokracji przedstawicielskiej).

Jak pokazują liczne przykłady z praktyki planistycznej za granicą, coraz częściej zauważa się istotną rolę dialogu społecznego w kształtowaniu przestrzeni miast.

Zwłaszcza w programach rewitalizacji podupa- dających centrów miast, a takim objęty jest teren projektu dyplomowego, postuluje się zintegro- wane rozwiązywanie problemów ekonomicznych, społecznych i ochrony środowiska – zarówno naturalnego, jak i zbudowanego – zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Partycypacja społeczna jest ważnym zagadnieniem programów badawczo-rozwojowych fi nansowanych przez Unię Europejską. Poświęcony specjalnie temu zagadnieniu międzynarodowy program roboczy Partecipando (w ramach programu UrbAct) daje konkretne rekomendacje do wprowadzania w praktyce zarządzania i planowania miast (UrbAct Partecipando – European handbook for participation, 2006). Jak wskazują np. doświad- czenia rewitalizacji Lublina, tego typu działania są ważnym elementem działań rewitalizacyjnych. Są bowiem często pierwszą próbą rzeczywistej komunikacji społecznej i budują zaufanie w sytuacji, gdy społeczność jest w stanie konfliktu z przedstawicielami instytucji reprezentujących władze. Jakość tej komunikacji wpływa na relacje między lokalną władzą a społecznością. Powszechnie stosowanym wyznacznikiem tych relacji jest drabina partycypacji społecznej – narzędzie stworzone przez Sherry Arnstein (A ladder of Citizen Participation, 1970). Pozytywne przykłady zaczynają się pojawiać także w Polsce.

Sektor prywatny przy planowaniu inwestycji zaczyna dostrzegać korzyści wynikające z włączania w proces projektowy szerokiej publiczności.

Wzorowym przykładem jest tu praktyka arch. Macieja Mycielskiego, który zastosował metodę warsztatów charrette (przygotowany otwarty, kilkudniowy warsztat łączący publiczne dyskusje z zamkniętymi sesjami projektowymi) przy planowaniu urbanistycznej koncepcji adaptacji fabryki Modena w Poznaniu, czy planowaniu nowego miasteczka w sąsiedztwie Siewierza. Z kolei badania ankietowe przeprowadzają władze Poznania przy okazji programu rewitalizacji miasta oraz lokalne stowarzyszenia (III sektor – pozarządowy) – planując na przykład przebudowę Placu Szembeka w Warszawie.

fotka z /zdjecia/katalog_wapw-15.jpg
Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Tree house 2021 Anna Piątek, Piotr Gajdka i Mikołaj Kociołek zdobyli wyróżnienie w międzynarodowym konkursie na zaprojektowanie domku na drzewie Tree house 2021. Projekt jest nie tylko spełnieniem dziecięcych marzeń, lecz także odpowiedzią na bieżące problemy, z którymi mierzy się ludzkość.
Obiekty Niemożliwe: spotkanie z Przemem Łukasikiem i Zumtobel Group w Warszawie Przemo Łukasik w wykładzie opowiedział o kulisach projektu i związku z opracowywanym miejscem – dawną elektrociepłownią Szombierki. Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na Szombierki w najbliższej okolicy i zaapelowanie o ochronę dziedzictwa poprzemysłowego Bytomia.
Nagroda Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 2019 Już 21 marca wernisaż wystawy najlepszych prac dyplomowych obronionych w 2018 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Podczas spotkania wręczona zostanie także Nagroda Dziekana im. Haliny Krzemiński za najlepszy dyplom inżynierski.
Remanenty Sławomira Gzella – wystawa Tylko do 2 listopada na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej można oglądać wystawę projektów profesora Sławomira Gzella. Ekspozycja „Remanent. Nostalgia magazynów” przybliża wciąż mało znany dorobek twórczy tego wybitnego badacza, teoretyka, autora wielu prac z dziedziny urbanistyki i planowania przestrzennego.
Przedproże kina Iluzjon – wyniki konkursu Konkurs miał charakter zamknięty i przeznaczony był dla studentów drugiego semestru studiów inżynierskich WA PW. Uczestnicy mieli za zadanie zaaranżować przestrzeń wokół kina Iluzjon, spełniającą między innymi funkcję informacyjną (repertuar i historia miejsca) i rekreacyjną. Pracowali w dwuosobowych zespołach w ramach zajęć z kursu Projektowanie wstępne.
PRIX SARP FR dla projektu Młodzieżowego Centrum Muzyki Współczesnej Stowarzyszenie Architektów Polskich we Francji przyznało nagrody dla najlepszych prac dyplomowych inżynierskich za 2015 rok. PRIX SARP FR otrzymał Piotr Zbierajewski za projekt Młodzieżowego Centrum Muzyki Współczesnej.