UBC II Warszawa

i

Autor: Atenor materiały prasowe Projekt przebudowy biurowca UBC II W Warszawie

Przebudowa biurowca

Czy opłaca się modernizować warszawskie biurowce? Zobacz plan na przebudowę jednego z nich

2024-05-22 16:56

Grupa 5 Architekci zaprojektowała gruntowną modernizację biurowca University Business Center II na Szturmowej w Warszawie. Budynek ma dorównywać pod względem standardów sąsiedniej realizacji Lakeside tego samego inwestora, również autorstwa tej samej pracowni. Rozmawialiśmy z architektem i przedstawicielem inwestora

Ocieplenie i wykończenie ścian zewnętrznych. Szkoła budowania

Duże zmiany w pobliżu Dolinki Służewieckiej

Obok Dolinki Służewieckiej na warszawskim Mokotowie pojawi się jeszcze więcej nowej architektury. Ten wyjątkowo bogaty przyrodniczo park, pełen rozmaitych gatunków ptaków oraz zamieszkany przez bobry, znany jest również miłośnikom architektury z efektownego, drewnianego, lecz nowoczesnego w formie budynku Służewskiego Domu Kultury, oraz przylegającego do niego ogrodu społecznego. Jest on także scenerią widoczną z okien pobliskich biurowców.

Z dwóch wysokich budynków biurowych przy ulicy Szturmowej, University Business Center I i II, pierwszy został wymieniony na nowocześniejszy Lakeside a drugi ma przejść głęboką metamorfozę. Zostanie on rozebrany aż do szkieletu i przeobrażony tak, by podobnie jak jego sąsiad, mógł spełniać współczesne standardy i wytyczne ESG (Environmental, Social and Corporate Governance).

Zielone certyfikaty i dostosowanie do Taksonomii

Inwestor, belgijski developer Atenor, który odpowiada także sąsiedni budynek Lakeside, dąży do tego, aby zmodernizowany UBC II miał takie same certyfikaty ekologiczne jak Lakeside (BREEAM na najwyższym poziomie oraz certyfikat WELL na poziomie Gold). Podkreśla, że projektowi planowanej przebudowy przyświeca przede wszystkim idea cyrkularności. Ma on się także wyróżniać pod względem efektywności energetycznej i zastosowania nowych technologii, i oferować ponad 19000 m kw powierzchni biurowej w takim, „zielonym” stylu.

Budynek projektowany jest w dostosowaniu do tak zwanej „Taksonomii”, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Ma ono między innymi przeciwdziałać pseudoekoloicznemu marketingowi, poprzez zaoferowanie korzyści dla inwestorów spełniających precyzyjnie określone wymagania.

Cele środowiskowe unijnej Taksonomii to:

  • łagodzenie zmian klimatu;
  • adaptacja do zmian klimatu;
  • zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich;
  • przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym;
  • zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola;
  • ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Cyrkularność

Piotr Bzdel, architekt z Grupy 5 Architekci zapytany przez „Architekturę-Murator”, co się kryje za hasłem „cyrkularność”. Chodzi właśnie o przejście na gospodarkę w obiegu zamkniętym – czyli cyrkularną – które jest jednym z celów środowiskowych opisanej powyżej Taksonomii. Idea cyrkularności wiąże się z tym, że tkanka miejska jest już na tyle nasycona, że trudno już znaleźć dobrze skomunikowane miejsca rozwoju miasta i bardziej od tego efektywne i miastotwórcze jest wykorzystanie istniejących budynków – przez dostosowanie ich do nowych funkcji i współczesnych standardów przez remonty i przebudowy.

Wartościową tkankę miejską można jednak wykorzystywać, aby minimalizować obciążenie środowiska podczas zmian architektonicznych. Budynek UBC II po przebudowie nie tylko będzie z nadwyżką spełniał unijne wymagania, które pewnie niedługo zaczną obowiązywać w Polsce, ale projekt jego przebudowy właśnie oznacza, że pomimo wymiany przegród (czyli na przykład okien), zostanie zachowana podstawowa struktura budynku – jego ogólny kształt i układ konstrukcyjny. A to one pochłaniają najwięcej energii w przypadku budowania ich od nowa oraz przysparzają najwięcej trudnych do ponownego wykorzystania materiałów odpadów w przypadku rozbiórki.

Materiały rozbiórkowe mogą w przyszłości zostać wykorzystane ponownie w formie odzysku surowców lub – jeśli są dobrze zachowane i nie utraciły swoich właściwości – jako gotowe elementy, na przykład w tym samym budynku czy w innych budowlach.

Analiza wielu alternatyw

Grupa 5 Architekci zaproponowała belgijskiemu inwestorowi kilka propozycji i analiz – mówi Piotr Bzdel. Od budowy na pustej działce, przez częściowe zachowanie z dobudowanymi elementami, aż do jedynie łagodnego remontu. Ostatecznie, jak wiemy, zdecydowano się na głęboki remont – przebudowę z zachowaniem szkieletu. Wybór potwierdzały głębokie analizy LCA – Life Cycle Analysis, czyli oceny cyklu życia, w których bada się zarówno środowiskowy koszt budowy czy rozbiórki budynku, jak cały proces od pozyskania i przetwarzania surowców naturalnych, poprzez ich transport, produkcję gotowego wyrobu i jego użytkowanie, po ostateczną likwidację i utylizację odpadów. Nowe materiały będą miały jak najlepsze parametry a stare być może zostaną ocenione, czy da się je wykorzystać ponownie – bądź na miejscu, bądź przy pomocy organizacji, chociażby dostarczających materiałów z odzysku do Ukrainy.

Panele fotowoltaiczne, odbetonowanie i wizualny spokój

Inne planowane elementy proekologiczne po przebudowie to panele fotowoltaiczne na dachu oraz zastąpienie nagrzewającego się, betonowego placu wokół budynku większą ilością roślin.

Możemy się też spodziewać czysto wizualnych zmian. Poziome okna sprawdzają się, dostarczając panoramicznych widoków na jeziorko, nieco inne będą jednak rozwiązania kolorystyczne. Architekci chcieliby spróbować wprowadzić więcej spokoju w zabudowie.

Kolejny projekt Grupy 5 Architekci

Modernizacja jest w fazie projektu, który został powierzony warszawskiej pracowni Grupa 5 Architekci, która ma na koncie wiele prestiżowych realizacji. By wymienić tylko kilka, są to między innymi: Monopolis I i II w Łodzi, katowicki Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, modernizacja pensjonatu Gurewicza w Otwocku, czy biurowiec przy ulicy Pięknej 49 w Warszawie.

Jest już pozwolenie

W marcu 2024 Atenor otrzymał pozwolenie na budowę.