Architektura MuratorProjektyInteraktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego

Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego

Purystyczna architektura nawiązuje dialog z otoczeniem bez prób dominacji nad nim. Skośna szczelina przecinająca bryłę wyznacza kierunek zwiedzania najstarszej części Poznania. (Autorzy: AD ARTIS Emerla, Jagiełłowicz, Wojda)

W ramach programu „Trakt Królewsko-Cesarski” powstanie Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. Projekt zakłada wybudowanie nowego obiektu, w którym będzie mieścić się historyczna ekspozycja. Nie zabraknie również interaktywnych i multimedialnych instalacji. Budynek stanie na brzegu rzeki Cybiny po stronie Śródki, w miejscu gdzie w XIX wieku stał Jaz Katedralny - jeden z elementów fortyfikacji Twierdzy Poznań. W celu zapewnienia kompleksowej obsługi przewidziano budowę promenady, która połączy turysyczny obiekt z mostem bpa Jordana.
Chcąc uzyskać jak najlepsze rozwiązanie urbanistyczno-architektoniczne dla obiektu Centrum Historii oraz jego najbliższego otoczenia, Urząd Miasta we współpracy z poznańskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosił konkurs.

Zwycięska praca biura AD ARTIS Emerl, Jagiełłowicz, Wojda z Krakowa zdobyła uznanie ze względu na

"lapidarną, jednoznaczną i spokojną formę budynku rozwiązującą złożone problemy jego relacji z zabudową Ostrowa Tumskiego, bryłą Katedry oraz krajobrazem doliny rzeki Cybiny. Obiekt stanowi czytelną opozycję w stosunku do historycznej zabudowy, podkreślając w ten sposób jej znaczenie a delikatna w rysunku kładka dobrze koresponduje z historycznymi pozostałościami zabudowań śluzy.
Plac nad wodą wraz z nadwieszoną nad nim kubaturą gmachu stanowi atrakcyjny i charakterystyczny, ważny punkt promenady nadbrzeżnej – dobrze zdefiniowanej przestrzeni publicznej. Plac wraz z obejściem budynku i ścieżką dojścia z parkingu dla autokarów tworzą czytelny i prawidłowo hierarchicznie skonstruowany układ komunikacji pieszej. Charakter architektury w pełni odpowiada prostocie i jednoznaczności założenia urbanistycznego.

Wstrzemięźliwa, niemal skrajnie purystyczna architektura nawiązuje dialog z otoczeniem bez prób jego dominacji i konkurowania z nim. Skośna szczelina przecinająca na wskroś bryłę budynku wiąże jego strukturę wewnętrzną z Katedrą, podporządkowując ją tym samym otoczeniu. Wewnętrzna przestrzeń stwarza potencjalne możliwości różnorodnego formowania ekspozycji, w której elementy konstrukcyjne stanowią formę porządkującą a nie ograniczającą. Powstające w ten sposób wnętrza ekspozycyjne mogą tworzyć różnorodne sekwencje i dają możliwości organizacji różnych dróg zwiedzania.
Konieczność wielokrotnego przekroczenia szczeliny otwartej na Katedrę wbudowuje w te sekwencje przypomnienie sąsiedztwa Ostrowa Tumskiego".

Planowane otwarcie Centrum przewidziano na wiosnę 2012 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 100 milionów złotych z możliwością dofinansowania w ramach działania „Innowacyjna Gospodarka”.

Opracowano na podstawie materiału Biura Programu „Trakt Królewsko – Cesarski w Poznaniu”

Brama Poznania. Dominuje, ale nie przytłacza Dzięki iluminacji budynek największe wrażenie wywołuje o zmierzchu, gdy rozjaśnia się jego obszerny podcień, a zawieszony nad wodą most zdaje się świetlistą wstęgą
Bez kompromisu. Grzegorz Stiasny o Bramie Poznania Sprawnie przeprowadzony konkurs na Bramę Poznania wyłonił zwycięzców spoza oczywistego kręgu „znanych architektów” i po trzech latach efekt zaskakuje nowoczesnym, bezkompromisowym podejściem do zabytkowego otoczenia.
Brama Poznania. Konstrukcja nadwieszenia Cała powierzchnia każdej ze ścian zewnętrznych została wykonana jako jeden element. Obecnie to największe betonowe elewacje bez dylatacji w Polsce
Brama Poznania Brama Poznania to swego rodzaju pryzmat, przez który patrzymy na to, co w tym miejscu jest najważniejsze, czyli historię sięgającą zalążków polskiej państwowości i chrześcijaństwa