Budynek wielorodzinny na osiedlu Nowe Żerniki

i

Autor: Archiwum Architektury Dzięki uprzejmości pracowni Major Architekci

Międzypokoleniowa integracja na Nowych Żernikach

2016-02-01 12:54

Pracownia Major Architekci wygrała konkurs na projekt budynku wielorodzinnego na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu. Powstanie kameralny obiekt łączący różne funkcje i pokolenia.

Budynek zlokalizowano w centrum osiedla Nowe Żerniki, na działce graniczącej z terenem zielonym, który stanowi jedną z osi urbanistycznych założenia. W jej sąsiedztwie, poza projektowaną zabudową mieszkalną, znajduje się budynek dawnego schronu, obecnie rozbudowywany na lokalne centrum kultury.

Zwycięska koncepcja przewiduje wzniesienie budynku łączącego trzy funkcje i pokolenia - znajdą się tu mieszkania z serwisem opiekuńczym i punktami usługowymi dla osób starszych i niepełnosprawnych, mieszkania pod wynajem, poszukiwane najczęściej przez osoby młode i rodziny z dziećmi, oraz przedszkole.

Jednym z pierwotnych założeń projektu było dążenie do stworzenia obiektu sprzyjającego integracji wszystkich jego mieszkańców i użytkowników. Ich koegzystencja w jednej przestrzeni jest działaniem korzystnym pod wieloma względami - uczy wzajemnego szacunku i zapobiega uczuciu wykluczenia, wspomaga aktywizację seniorów, daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa dzięki stałej obecności sąsiadów, przyzwyczaja do codziennego funkcjonowania z osobami starszymi i niepełnosprawnymi – piszą autorzy projektu.

Kameralny budynek o wysokości czterech kondygnacji powstanie w zabudowie kwartałowej z przestronnym, zielonym dziedzińcem. Jego owalny kształt wyniknął z chęci stworzenia przyjaznej przestrzeni bez barier i wizualnych podziałów, ułatwiającej nawiązywanie sąsiedzkich relacji. Pozwolił również na funkcjonalne rozwiązanie przestrzeni komunikacyjnych w budynku, wiążąc je z atrakcyjnymi strefami wspólnymi dla mieszkańców. Perforacje w strefie parteru zapewniają wizualny kontakt z otoczeniem budynku, a główne wejście do wnętrza kwartału stanowi ukośne przebicie, które tworzy widokowe powiązanie z pobliskim parkiem i lokalnym centrum kultury.

Funkcjonalnie obiekt podzielony jest na dwie niezależne części – dla seniorów oraz z mieszkaniami na wynajem. Posiadają one niezależne wejścia, klatki schodowe i komunikację, którą stanowi biegnący równolegle do obwodu budynku korytarz. Podział na dwie części jest płynny i może zostać zmieniony w zależności od popytu na określony typ mieszkań.

Na parterze zaprojektowane zostały funkcje usługowe – od strony parkowej stołówka, lokale usługowe, pomieszczenia klubowo-rekreacyjne oraz administracja Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych, a od strony północnej przedszkole. Na wyższych piętrach budynku znajdują się mieszkania. Dziedziniec przeznaczono na funkcje rekreacyjne - znajdą się tu strefa dla osób starszych, siłownia zewnętrzna, place zabaw: przedszkolny i ogólny, a także miejsca do siedzenia.

Pozostałe nagrodzone w konkursie projekty zostały opracowane przez pracownie: Forum Architekci (II nagroda) oraz Pracownię AKM (III nagroda).