Muzeum historyczne w Radomiu

i

Autor: Archiwum Architektury Wizualizacja dziedzińca. Il. serwis prasowy

Muzeum historyczne w Radomiu

2016-01-29 12:09

Konkurs na adaptację zabytkowych kamienic na muzeum miasta wraz z zagospodarowaniem rynku wygrała pracownia WXCA.

Przylegające od wchodu do radomskiego Rynku zrujnowane budynki z początku XIX-wieku władze miasta od kilku lat bezskutecznie próbowały sprzedać. W końcu zdecydowały o przeznaczeniu kwartału na muzeum historyczne. We wrześniu 2015 roku zorganizowały konkurs na przebudowę wraz z zagospodarowaniem Rynku, pod którym zaplanowano parking na 200 miejsc. Uczestnicy mieli zaproponować taką aranżację wnętrz obiektów, która umożliwiałaby urządzenie zarówno nowoczesnej ekspozycji, jak i wydzielenie przestrzeni na spotkania, koncerty czy akcje edukacyjne. W budynkach przewidziano ponadto restaurację, sklepik oraz księgarnię z czytelnią. Jednym z głównych założeń konkursu było przykrycie dziedzińca częściowo otwieranym, przeszklonym dachem, a także zwiększenie powierzchni użytkowej zespołu poprzez wykorzystanie poddasza, adaptację piwnic i budowę nowego pomieszczenia pod dziedzińcem.

Muzeum historyczne w Radomiu

i

Autor: Archiwum Architektury Po przekryciu dziedzińca i adaptacji piwnic powierzchnia użytkowa kwartału, w którym zaplanowano muzeum wyniesie 6 tys. m2. Il. serwis prasowy

W zwycięskiej pracy obiekty podzielono na trzy zasadnicze strefy: publiczną, obejmującą parter, gdzie zlokalizowano wszystkie funkcje towarzyszące, muzealną, obejmującą piętro i podziemia oraz biurową, na poddaszu. W celu zapewnienia maksymalnej elastyczności w naziemnej części zaproponowano wydzielenie możliwie wielu niezależnych pomieszczeń dostępnych z obwodowego korytarza skomunikowanego z ogólnodostępnymi sanitariatami oraz klatkami schodowymi. W ten sposób powierzchnie poszczególnych bloków funkcjonalnych bądź użytkowane przez różnych najemców mogą być swobodnie zmieniane, powiększane lub pomniejszane o kolejne moduły-pomieszczenia – tłumacza architekci. Płytę Rynku proponują pokryć jednorodną, kamienną nawierzchnią, a na środku postawić przeszklony pawilon, który stanowiłby zadaszenie odkrytych niedawno fundamentów średniowiecznego ratusza i umiejscowionej tu dodatkowej podziemnej ekspozycji.

Projekt konkursowy: 2015