Konkurs na projekt nowego muzeum, które ma stanąć obok gmachu Ossolineum w centrum Wrocławia wygrała pracownia WXCA.

i

Autor: Archiwum Architektury

Muzeum Lubomirskich we Wrocławiu

2018-06-29 0:45

Konkurs na projekt nowego muzeum, które ma stanąć obok gmachu Ossolineum w centrum Wrocławia wygrała pracownia WXCA.

W związku z przypadającym w 2017 roku jubileuszem 200-lecia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich wraz z wrocławskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich jesienią ubiegłego roku ogłosił dwuetapowy konkurs na projekt siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich przy ul. Szewskiej. Zgłosiło się 216 pracowni z całego świata.

Do pierwszego etapu dopuszczone zostały 103 prace prezentujące główną ideę architektoniczną i propozycję zagospodarowania terenu. Spośród nich do etapu drugiego zakwalifikowano 6 koncepcji, których autorzy zobowiązani byli m.in. do przedstawienia projektu holu głównego wraz z prezentacją panoramy dawnego Lwowa. Ostatecznie I nagrodę przyznano pracowni WXCA. Architekci zaprojektowali siedmiokondygnacyjny obiekt z dwoma piętrami podziemnymi i jednym technicznym, ukrytym w czterospadowym dachu, na którego szczycie widzieliby ogólnodostępny ogród. Forma budynku nawiązuje do klasycznej miejskiej rezydencji, ale w centrum zamiast dziedzińca autorzy zaplanowali trzon mieszczący m.in. komunikację i magazyny zbiorów. Wokół, w układzie amfiladowym, znalazłyby się przestrzenie ekspozycyjne, pracownie i biura, a także niewielkie audytorium i kawiarnia. Powierzchnia użytkowa gmachu wyniesie 9,1 tys. m2.