Supraśl: wzorcowa biblioteka

i

Autor: Archiwum Architektury Supraśl: wzorcowa biblioteka

Nowa inwestycja w Supraślu - wzorcowa biblioteka?

2013-05-07 19:07

W 2012 roku Instytut Książki i warszawski oddział SARP ogłosiły konkurs na koncepcję gminnej biblioteki, która wyznaczałaby nowe standardy w budowaniu obiektów tego typu. Wygrali Anna i Maciej Żukowscy z Białegostoku, autorzy projektu biblioteki w Supraślu. Czy w mieście zrealizowana zostanie nowa inwestycja?

Supraśl: wzorcowa biblioteka

i

Autor: Archiwum Architektury Supraśl: wzorcowa biblioteka

Choć architekci mieli opracować projekty dla konkretnych lokalizacji, najlepsze pomysły mają służyć wszystkim samorządom jako przykład stosowania ekonomicznych i funkcjonalnych rozwiązań w dziedzinie realizacji bibliotek. Główną nagrodę w konkursie architektonicznym przyznano propozycji dla Supraśla - jednej z czterech prac dla tej lokalizacji nadesłanych na konkurs. Uznanie jury wzbudziło m.in. powiązanie istniejącej zabudowy z otwartym planem nowej części, koncepcja przewiduje bowiem zaadaptowanie do potrzeb biblioteki także budynku dawnej plebanii. Modułowa konstrukcja obiektu pozwala na uzyskanie wewnątrz wielofunkcyjnej przestrzeni i dostosowanie go do specyfiki miejsca. Autorzy projektu zaprojektowali nowy budynek z przy skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Piłsudskiego w centrum miasta, jako uzupełnienie pierzei ulicy 3 Maja. Projekt przewiduje adaptację dawnej plebanii przeznaczonej oraz realizację nowego budynku. Obie części łączy wspólna strefa wejściowa. Bryła budynku ma nawiązywać do dawnej architektury regionu. W strefie wejściowej mieścić ma się punkt informacyjny ze stanowiskiem komputerowym i dostępem do katalogu; w tej samej części budynku znajdować miałaby się szatnia i zespół sanitarny. Biblioteka ma pełnić funkcję centrum kulturalnego; obok wyposażonej w kanapy i tradycyjne stoliki czytelni  architekci wskazali miejsce na niewielką kawiarnię. Sala konferencyjna w zależności od potrzeb mogłaby pełnić funkcję miejsca spotkań, kawiarni, miejsca pokazów lub wystaw. Główną ozdobą prostego wnętrza budynku są rzeźbiarsko ukształtowane schody. Choć rozstrzygnięty w październiku 2012 roku architektoniczny konkurs SARP i Instytutu Książki miał charakter studialny, realizacja nowego budynku biblioteki w Supraślu jest możliwa. Starają się o  to władze gminy, licząc na dofinansowanie budowy z  rządowego programu "Biblioteka +", wspierająccego budowę niewielkich bibliotek gminnych w Polsce; jak dotąd, wsparcie to pomogło w rozbudowie i modernizacji kilkudziesięciu obiektów, między innymi w Cieszanowie i Myślenicach. Koszt budowy biblioteki w Supraśluszacowany jest wstępnie na 2, 5 mln zł; maksymalne możliwe dofinansowanie mogłoby pokryć 75% tej kwoty. Nowa gmach Supraskiego Laboratorium Książki mógłby pomieścić zbiory istniejącej w Supraślu blblioteki,  stając się równocześnie ważną instytucją kulturalną i pozwalając na zaprezentowanie tradycji miasta – w XVII wieku ważnego ośrodka unickiego, z pierwszą we wschodniej części Rzeczpospolitej papiernią, przyklasztorną drukarnią i biblioteką.