Architektura MuratorProjektyNowe centrum Dąbrowy Górniczej

Nowe centrum Dąbrowy Górniczej

Katowicki oddział SARP wkrótce ma ogłosić konkurs na nowe centrum Dąbrowy Górniczej. Podstawą opracowania będzie koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przygotowana przez Tomasza Hliniaka.

Nowe centrum Dąbrowy Górniczej
Fabryka Pełna Życia, projekt zakładający realizację nowego centrum Dąbrowy Górniczej. Zadaszony plac; na podstawie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Tomasza Hliniaka/Hliniak Architekci; il. S83studio

W 2015 roku władze Dąbrowy Górniczej przejęły od Skarbu Państwa blisko 4-hektarowy teren dawnej fabryki obrabiarek Defum. Postanowiono wówczas, że w jej miejscu powstanie nowe centrum miasta. Przedsięwzięcie, pod nazwą Fabryka Pełna Życia, zakłada zaadaptowanie poprzemysłowych hal na funkcje rekreacyjne i kulturalne, a także taką aranżację pobliskich przestrzeni między ul. Kolejową, Konopnickiej i Kościuszki, by w wygodny sposób łączyły to nowe centrum z planowanym dworcem kolejowym, którego budowa wkrótce ma się rozpocząć. W 2017 roku w oparciu o wcześniejsze badania oraz raporty z warsztatów i konsultacji Pronobis Studio przygotowało społeczną koncepcję funkcjonalno-przestrzenną całego założenia, którą władze Dąbrowy poddały następnie dodatkowym analizom. Uznano za konieczne uzupełnienie programu o funkcje komercyjne, zapewniające dodatkowe finansowanie projektu. Opracowanie ostatecznej koncepcji, która stanie się podstawą do planowanego konkursu urząd miasta zlecił Tomaszowi Hliniakowi, kluczowemu ekspertowi ds. nadzoru urbanistyczno-architektonicznego przedsięwzięcia.

Architekt zaproponował przede wszystkim połączenie przestrzeni między terenem fabryki a sąsiadującym z nim Pałacem Kultury Zagłębia oraz nową zabudowę mieszkalno-biurową zlokalizowaną na obrzeżach założenia. Jeden z mieszkalnych wieżowców miałby na przykład powstać przy ul. Kościuszki, dołączając do trzech istniejących bloków w pobliżu. Jego powierzchnia użytkowa miałaby wynieść ok. 4738 m². Kolejne funkcje komercyjne autor przewidział w północnej części, wzdłuż ul. Kolejowej. To cztery wysokie biurowce z usługowymi parterami o powierzchni ok. 21 929 m². Są też wielofunkcyjne przestrzenie rekreacji, jak park Odkrywka z trasami edukacyjnymi i oczkiem wodnym, zadaszony plac, który częściowo osłaniałby też widownię amfiteatru zlokalizowanego przy zespole pofabrycznym czy wzorowany na nowojorskiej „High Line” zielony ciąg pieszo-rowerowy uniesiony na słupach przy zachodnim skraju kompleksu. Wszystkie opracowania można pobrać na stronie projektu Fabryka Pełna Życia.

Kolejny etap projektowania nowego centrum Dąbrowy Górniczej Startuje przetarg na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego nowego centrum Dąbrowy Górniczej w oparciu o zwycięską pracę biura Analog Piotra Śmierzewskiego. Termin składania ofert mija 14 lipca 2020 roku.
Nowe centrum Dąbrowy Górniczej W konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego centrum Dąbrowy Górniczej zwyciężyło biuro ANALOG.
Fabryka Pełna Życia – wyniki konkursu na nowe centrum Dąbrowy Górniczej Władze Dąbrowy Górniczej wraz z katowickim oddziałem SARP ogłosiły wyniki międzynarodowego konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego centrum miasta. Zwyciężyła praca biura ANALOG Piotra Śmierzewskiego.
Nowe centrum Dąbrowy Górniczej – międzynarodowy konkurs Władze Dąbrowy Górniczej wraz z katowickim oddziałem SARP ogłosiły międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego centrum miasta. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie tylko do 20 grudnia!